Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Internet-e-mailaccounts in Outlook 2007 of 2003 instellen

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Als u een Small Business-klant bent, gaat u voor aanvullende probleemoplossing en leerbronnen naar de Support for Small Business-site.


Oplossing
De oplossing voor Outlook 2010 weergeven

Als u berichten wilt verzenden en ontvangen met Outlook, moet u eerst de service Internet-e-mail op de juiste wijze configureren. Als u uw e-mailaccount handmatig in Outlook wilt configureren, moet u beschikken over de volgende specifieke informatie over uw e-mailaccount: Neem zo nodig contact op met uw internetprovider of bekijk de lijst met ISP's hieronder voor de volgende informatie:
 • Uw volledige e-mailadres.
 • Het type e-mailaccount: POP3, IMAP of HTTP.
 • Uw gebruikersnaam.
 • Uw wachtwoord.
 • Het SMTP-servernaam of -adres.
 • Het POP3-serveradres of de POP3-servernaam.
 • Is SPA (Secure Password Authentication) vereist?
 • Het poortnummer dat voor SMTP wordt gebruikt. (De meeste internetproviders gebruiken poort 25.)
  • Is codering (SSL is gebruikelijk) vereist voor de poort?
 • Het poortnummer dat voor POP3 wordt gebruikt. (De meeste internetproviders gebruiken poort 110.)
  • Is codering (SSL is gebruikelijk) vereist voor de poort?
 • Is verificatie vereist voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP)?
  • Als dat het geval is, maakt u daarbij dan gebruik van mijn normale e-mailnaam en wachtwoord?

Gebruik een van de volgende methoden om de informatieservice Internet-e-mail te configureren, afhankelijk van de versie van Outlook die u gebruikt.


Video: Outlook verbinden met uw persoonlijke e-mailaccount (de video is in het Engels)Methode 1: Microsoft Office Outlook 2007

 1. Start Outlook.
 2. Open het menu Extra en klik op Accountinstellingen.
 3. Open het tabblad E-mail en klik op Nieuw.
 4. Selecteer in het dialoogvenster Nieuwe e-mailaccount toevoegen de optie Microsoft Exchange, POP3, IMAP of HTTP en klik op Volgende.
 5. Het nieuwe e-mailaccount configureren. U kunt het nieuwe e-mailaccount automatisch of handmatig configureren.
  • Als u de nieuwe e-mailaccount automatisch wilt configureren, voert u de stappen uit onder Automatische accountconfiguratie in het dialoogvenster Nieuwe e-mailaccount toevoegen:
   1. Typ uw volledige naam in het vak Uw naam.
   2. Typ uw e-mailadres in het vak E-mailadres.

    Deze gegevens worden door de internetprovider aangeleverd. Een e-mailadres bestaat meestal uit een combinatie van de voor- en achternaam van de gebruiker en de naam van de internetprovider, gescheiden door het at-teken (@) en punten.

    Sachin Karnik gebruikt bijvoorbeeld een internetprovider met de naam Contoso.com. De ISP kan een e-mailadres skarnik@contoso.com toewijzen.
   3. Typ in het vak Wachtwoord het wachtwoord dat uw internetprovider heeft verstrekt.
   4. Typ het wachtwoord opnieuw in het vak Typ het wachtwoord opnieuw en klik op Volgende om de automatische accountconfiguratie te starten.

    Outlook 2007 zal proberen uw accountinstellingen en serverinstellingen automatisch te configureren. Als uw account is geconfigureerd, wordt in het dialoogvenster Nieuwe e-mailaccount toevoegen gemeld dat de account is gemaakt. In dit dialoogvenster wordt ook het type e-mailserver vermeld waarmee verbinding is gemaakt.
   5. Klik op Voltooien en vervolgens op Sluiten om de accountconfiguratie te voltooien.

    Opmerking Als automatische configuratie niet lukt, moet u de account handmatig configureren.
  • Om de nieuwe e-mailaccount handmatig te configureren, voert u de stappen in het dialoogvenster Nieuwe e-mailaccount toevoegen uit:
   1. Schakel het selectievakje Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren in en klik op Volgende.
   2. Selecteer Internet-e-mail en klik op Volgende.
   3. Voer onder Gebruikersinformatie de volgende stappen uit:
    1. Typ uw volledige naam in het vak Uw naam.
    2. Typ uw volledige e-mailadres in het vak E-mailadres.

     deze gegevens worden gewoonlijk door de internetprovider aangeleverd. Een e-mailadres bestaat meestal uit een combinatie van de voor- en achternaam van de gebruiker en de naam van de internetprovider, gescheiden door het at-teken (@) en punten.

     Sachin Karnik gebruikt bijvoorbeeld een Internetprovider met de naam Contoso.com. Deze ISP kan een e-mailadres skarnik@contoso.com toewijzen.
   4. Klik onder Servergegevens op uw type e-mailaccount in het vak Accounttype.
    • Als u in het vak Accounttype op POP3 of IMAP hebt geklikt, voert u de volgende stappen uit:
     1. Typ in het vak Server voor inkomende e-mail de naam van de server. Dit is de server waar uw berichten worden vastgehouden totdat u ze naar de computer downloadt. Typ de servernaam in kleine letters. De naam kan in dezelfde vorm zijn als mail.contoso.com, maar het kan ook een IP-adres zijn, zoals 172.12.0.0.
     2. Typ in het vak Server voor uitgaande e-mail (SMTP) de naam van de server voor uitgaande e-mail. Typ de servernaam in kleine letters. De naam kan in dezelfde vorm zijn als mail.contoso.com, maar het kan ook een IP-adres zijn, zoals 172.12.0.0.
    • Als u in het vak Accounttype op HTTP hebt geklikt, voert u de volgende stappen uit:
     1. Klik in het vak HTTP-provider op de juiste serviceprovider voor deze account. Klik bijvoorbeeld op een van de volgende providers:
      • Hotmail
      • MSN
      • Overige
     2. Als u in het vak HTTP-provider op Overige hebt geklikt, typt u de URL van de postbus in het vak URL van server.
   5. Voer onder Aanmeldingsgegevens de volgende stappen uit:
    1. Typ uw gebruikersnaam in het vak Gebruikersnaam. De gebruikersnaam is gewoonlijk het deel van het e-mailadres links van het at-teken (@).
    2. Typ in het vak Wachtwoord het wachtwoord dat uw internetprovider heeft verstrekt.
    3. Schakel het selectievakje Wachtwoord onthouden in als u wilt dat Outlook het wachtwoord voor uw e-mailaccount onthoudt.
   6. Als uw internetprovider dat vereist, schakelt u het selectievakje Beveiligd-wachtwoordverificatie (SPA) is verplicht in om u aan te melden met verificatie via een beveiligd wachtwoord.
   7. Klik op Accountinstellingen testen. Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u kunt zien hoe de configuratie die u zojuist hebt ingevoerd, wordt getest. Alle fasen van de testprocedure worden stapsgewijs weergegeven. Het volgende proces vindt plaats wanneer u op Accountinstellingen testen klikt:
    • De verbinding van het systeem met internet wordt bevestigd.
    • U wordt aangemeld bij de SMTP-server.
    • U wordt aangemeld bij de POP3-server.
    • Er wordt vastgesteld of u zich eerst bij de POP3-server moet aanmelden. Zo nodig wordt de optie Aanmelden bij server voor inkomende e-mail voordat e-mail wordt verzonden automatisch ingeschakeld.
    • Er wordt een testbericht verzonden. In dit bericht wordt gemeld welke eventuele wijzigingen Outlook heeft aangebracht in de oorspronkelijke configuratie en waarom dat is gebeurd.
   8. Als u de e-mailaccount nog verder wilt wijzigen, klikt u op Meer instellingen om het dialoogvenster Instellingen voor internet-e-mail te openen.
   9. Klik op Volgende en klik op Voltooien.

Methode 2: Microsoft Office Outlook 2003 en eerdere versies van Outlook


 1. Start Outlook.
 2. Klik in het menu Extra op E-mailaccounts.
 3. Selecteer in het dialoogvenster E-mailaccounts de optie Een nieuwe e-mailaccount toevoegen en klik op Volgende.
 4. Klik in het dialoogvenster Servertype op POP3 en klik op Volgende
 5. Voer in het dialoogvenster E-mailaccounts de vereiste gegevens in aan de hand van de volgende richtlijnen:
  1. Gebruikersgegevens
   • Uw naam: geef uw volledige naam op.
   • E-mailadres: deze gegevens worden gewoonlijk door de internetprovider aangeleverd. Een e-mailadres bestaat meestal uit een combinatie van de voor- en achternaam van de gebruiker, gevolgd door het at-teken @ en de naam van de internetprovider. Patricia Doyle gebruikt bijvoorbeeld een internetprovider met de naam van Adatum.net. De ISP kan dan PatriciaD@adatum.net als e-mailadres toewijzen.
  2. Aanmeldingsgegevens
   • Gebruikersnaam: Dit is gewoonlijk het deel van het e-mailadres links van het at-teken (@).
   • Wachtwoord: Geef het wachtwoord op dat u van uw internetprovider hebt gekregen.
   • U kunt het selectievakje inschakelen om ervoor te zorgen dat Outlook het wachtwoord van uw e-mailaccount onthoudt.
  3. Serverinformatie
   • Server voor inkomende e-mail (POP3): geef de naam op van de POP3-server waarop uw e-mailberichten worden bewaard totdat u deze hebt gedownload.
   • Server voor uitgaande e-mail (SMTP): geef de naam op van de server voor uitgaande e-mailberichten. Typ de namen van zowel de server voor inkomende e-mail als de server voor uitgaande e-mail in kleine letters. Servernamen kunnen namen zijn die bestaan uit woorden, zoals email.adatum.net, maar het kunnen ook IP-adressen zijn, zoals 168.192.10.1.
 6. Klik op Accountinstellingen testen. Dit is een nieuwe mogelijkheid in Outlook. Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u kunt zien hoe de configuratie die u zojuist hebt ingevoerd, wordt getest. Alle fasen van de testprocedure worden stapsgewijs weergegeven. Als u op Accountinstellingen testen klikt, gebeurt het volgende:
  • De verbinding van uw systeem met internet wordt bevestigd.
  • U wordt aangemeld bij de SMTP-server.
  • U wordt aangemeld bij de POP3-server.
  • Er wordt vastgesteld of u zich eerst bij de POP3-server moet aanmelden. Zo nodig wordt Aanmelden bij server voor inkomende e-mail voordat e-mail wordt verzonden automatisch ingeschakeld.
  • Er wordt een testbericht verzonden. In dit bericht wordt gemeld welke eventuele wijzigingen Outlook heeft aangebracht in uw oorspronkelijke configuratie en waarom dat is gebeurd.
 7. Klik op Meer instellingen. Hiermee gaat u naar het dialoogvenster Instellingen voor internet-e-mail waar u uw internet-e-mailaccount verder kunt aanpassen.

Methode 3: Als u Microsoft Office Outlook Hotmail Connector gebruikt voor Hotmail

Als u een Hotmail-account wilt instellen in Outlook, kunt u met de gratis oplossing Outlook Hotmail Connector uw e-mailberichten, agenda en contacten van Windows Live Hotmail beheren in Outlook 2003, 2007 en 2010.

U kunt Outlook Hotmail Connector downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:


Opmerkingen: Bezoek de volgende Microsoft-website voor meer informatie over het gebruik van Microsoft Office Outlook Hotmail Connector:

Meer informatie

Het instellingendialoogvenster Internete-mail

De informatie die u in het gedeelte 'De informatieservice Internete-mail configureren' hebt ingevoerd, wordt toegevoegd aan verschillende tabbladen in het

dialoogvenster Instellingen voor internet-e-mail. Hier brengt u wijzigingen aan in uw internete-mailaccount.

Tabblad Algemeen

Op het tabblad Algemeen kunt u de naam van uw e-mailaccount wijzigen.
 • E-mailaccount: geef een naam op voor deze account.
 • Organisatie: de naam van uw bedrijf. Deze informatie is optioneel.
 • Antwoordadres: geef hier alleen een adres op als u wilt dat antwoorden op uw e-mailberichten naar een ander e-mailadres worden verzonden. Deze informatie is optioneel.

Het tabblad Server voor uitgaande e-mail

Het tabblad Server voor uitgaande e-mail is nieuw in Outlook. Als u op de knop Accountinstellingen testen klikt, worden alle vereiste velden op dit tabblad automatisch ingevuld.
Opmerking Deze knop is niet beschikbaar op dit tabblad in Outlook 2007. Deze functie kunt u kiezen in het dialoogvenster Accountinstellingen. Klik hiervoor eerst op de account en vervolgens op Wijzigen.
 • Het selectievakje Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist: Schakel dit selectievakje in om deze instelling te activeren en om het type aanmeldingsverificatie te selecteren dat de server vereist.
 • Het selectievakje Aanmelden met beveiligd-wachtwoordverificatie (SPA): schakel dit selectievakje alleen in als uw internetprovider u die opdracht geeft. Er zijn maar heel weinig providers die deze instelling gebruiken.
 • Het selectievakje Aanmelden bij server voor inkomende e-mail voordat e-mail wordt verzonden: veel internetproviders stellen als eis dat u eerst berichten ontvangt. Dit betekent dat u een geverifieerde gebruiker bent en dat u de internetprovider niet gebruikt om ongewenste commerciële e-mailberichten (SPAM) naar nietsvermoedende ontvangers te verzenden.

Tabblad Verbinding

 1. Verbinding

  Het tabblad Verbinding bevat informatie over de manier waarop u verbinding moet maken met de e-mailserver. U kunt op drie manieren verbinding maken met de e-mailserver van uw internetprovider: Selecteer de meest geschikte verbindingsmethode die in deze sectie wordt vermeld.
  1. LAN-netwerk gebruiken: als u deze optie inschakelt, kunt u zich via een bestaande netwerkverbinding aanmelden bij de e-mailserver. In het netwerk moet wel een internetverbinding zijn ingesteld. Neem contact op met de netwerkbeheerder voor meer informatie.
  2. Telefoonlijn gebruiken: als u deze optie selecteert, zoekt de service Internet-e-mail naar een inbelverbinding voor uw aanmelding bij de internetprovider. Zodra u bij de internetprovider bent aangemeld, probeert de service verbinding te maken met de e-mailserver van de internetprovider. Als deze optie niet beschikbaar is, is de Microsoft Windows-functie Externe toegang mogelijk niet op uw computer geïnstalleerd. Raadpleeg de sectie 'Als Externe toegang niet is geïnstalleerd' van dit artikel voor meer informatie.
  3. Verbinding maken via een kiezer: als u deze optie selecteert, gebruikt Outlook een standaardverbindingsmethode die al is geconfigureerd.
 2. Modem:
  1. Als u de optie Telefoonlijn gebruiken selecteert, moet u een inbelverbinding definiëren. Hiertoe selecteert u een bestaande verbinding in de lijst of klikt u op Toevoegen om een nieuwe verbinding te maken.
  2. Als u de eigenschappen van een verbinding wilt bewerken, selecteert u de gewenste verbinding in de vervolgkeuzelijst en klikt u op Eigenschappen. De eigenschappen van de bestaande verbinding worden weergegeven.

Tabblad Geavanceerd

Op het tabblad Geavanceerd kunt u de poorten van de POP3- en de SMTP-server instellen, opgeven of er voor de server een beveiligde verbinding is vereist en instellingen definiëren voor time-outs en bezorging. Zo kunt u met de bezorgingsinstellingen opgeven dat gelezen e-mailberichten gedurende een bepaalde tijd op de server moeten blijven staan. Deze functie is vooral handig als u dezelfde e-mailaccount op meer dan één computer gebruikt.

Vier manieren voor het verzenden en ontvangen van e-mail

Hieronder vindt u de vier manieren waarop u internete-mail kunt verzenden en ontvangen.
 • Druk op de toets F9: Als u op F9 drukt, wordt eerst het type verbinding geverifieerd. Vervolgens worden de e-mailberichten uit uw Postvak UIT verzonden en worden de binnengekomen e-mailberichten van de server opgehaald. Als u werkt met een LAN-verbinding, verschijnen er geen dialoogvensters tijdens het verzenden en ontvangen van e-mailberichten. Als u via een modem verbinding maakt met uw internetprovider, wordt de inbelverbinding gestart en wordt de verbinding tot stand gebracht. Vervolgens worden de berichten uit uw Postvak UIT naar de e-mailserver verzonden en worden de binnengekomen berichten van de e-mailserver gedownload.
 • Wijs in het menu Extra de optie Verzenden en ontvangen aan en klik op Alles verzenden en ontvangen of klik op de naam van de e-mailaccount. U kunt er ook voor kiezen om alleen berichten te verzenden. Wijs in het menu Extra de optie Verzenden/ontvangen aan en klik op Alles verzenden. Binnengekomen berichten worden dan niet door de server naar uw computer verzonden. Als u in het menu Extra op Verzenden/ontvangen klikt en u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u de e-mailaccount selecteren die u wilt gebruiken.
 • Klik op de werkbalk Standaard op Verzenden/ontvangen: Als u op de knop Verzenden/ontvangen op de werkbalk Standaard klikt, heeft dat hetzelfde resultaat als wanneer u op F9 drukt.
 • In Microsoft Outlook 2002 maakt u verbinding met de menuselectie Met kopteksten werken. Als u met kopteksten wilt werken in plaats van met volledige berichten, gebruikt u de opdrachten die zijn weergegeven onder Met kopteksten werken. Dit is een submenu van Verzenden/ontvangen in het menu Extra. In Microsoft Office Outlook 2007 en Outlook 2003 maakt u verbinding met de opdrachten die te maken hebben met kopteksten. Als u wilt werken met kopteksten in plaats van met volledige berichten, gebruikt u de koptekstopdrachten onder Verzenden/ontvangen in het menu Extra. Via Externe e-mail kunt u alle berichtkoppen bekijken en de berichten markeren die u wilt ontvangen, kopiëren of verwijderen. U kunt met Externe e-mail op elk willekeurig tijdstip berichten maken en in uw Postvak UIT plaatsen. U kunt deze berichten dan verzenden en ontvangen als u verbinding maakt met uw postvak. Met deze functie kunt uw e-mailberichten op de server laten staan.
Als u meer informatie wilt over externe e-mail en het werken met kopteksten in Outlook 2002, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
296080 Beschrijving van de functies Externe e-mail, Offline mappen en Offline werken in Outlook 2002

Wanneer Externe toegang niet geïnstalleerd is

Als u een modemverbinding wilt gebruiken, moet u de functie Externe toegang, die deel uitmaakt van Microsoft Windows, installeren en configureren. Uw internetprovider verstrekt u de volgende informatie:
 1. Gebruikersnaam
 2. Wachtwoord
 3. Lokaal inbelnummer
 4. Host- en domeinnaam
 5. IP-adres van DNS-server
 6. Verificatiemethode (wordt er wel of geen terminalvenster gebruikt)
Uw internetprovider verstrekt u mogelijk ook een IP-adres en een IP-subnetmasker. Deze optionele gegevens zijn alleen nodig als u van uw internetprovider een vast IP-adres krijgt dat u steeds moet gebruiken wanneer u inbelt.

Als u meer informatie wilt over het configureren van Externe toegang in Microsoft Windows 9x, raadpleegt u het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
138789 Verbinding met Internet maken in Windows 95 en Windows 98
Referenties

ISP-instellingen (Internet Service Provider) (voor handmatige configuratie van Microsoft Outlook)

We raden u u aan contact op te nemen met uw Internet Service Provider (ISP) voor informatie over de precieze namen van de servers voor inkomende en uitgaande e-mail en de instellingen die u moet gebruiken wanneer u uw Internet e-mailaccount in Outlook configureert. De volgende lijst bevat alleen gegevens van enkele Internetproviders in de Verenigde Staten en is mogelijk niet up-to-date.Servernamen en instellingen inkomende E-mail (POP3):

Naam providerServernaamPoortSPASSLAuthRequired
AOLpop.aol110OFFOFFON
AT&T Yahoopop.att.yahoo.com995OFFONON
Charterpop.charter.net110OFFOFFON
Comcastmail.comcast.net995OFFONON
Coxpop.[insert regio] .cox .net110OFFOFFOFF
Gmailpop.gmail.com995OFFONON
Junopop.Juno.com110OFFOFFOFF
Microsoft Livepop3.live.com995OFFONON
Netscapepop.3.isp.netscape.com110OFFOFFON
Netzeropop.netzero.com110OFFOFFON
Pacbellpop.att.yahoo.com995OFFONON
PeoplePCpop.peoplepc.com110OFFOFFON
Qwestpop.[typ status-ID].qwest.net110OFFOFFOFF
Rogerspop.broadband.rogers.com110OFFOFFON
SBCGlobalpop.att.yahoo.com995OFFONON
Swbellpop.att.yahoo.com995OFFONON
Verizonincoming.verizon.net110OFFOFFON
Yahoopop.mail.yahoo.com110OFFOFFOFF

Servernamen en instellingen uitgaande E-mail (SMTP):

Naam providerServernaamPoortSPAAuthRequiredCodering
AOLsmtp.aol.com587OFFONNone
AT&T Yahoosmtp.att.yahoo.com465OFFONSSL
Chartersmtp.charter.net25OFFONNone
Comcastsmtp.comcast.net587OFFONTLS
Coxpop.[voeg regio in].cox.net25OFFOFFNone
Gmailsmtp.gmail.com587OFFONTLS
Junoauthsmtp.juno.com587OFFOFFNone
Microsoft Livesmtp.live.com587OFFONTLS
Netscapesmtp.isp.netscape.com25OFFOFFNone
Netzeroauthsmtp.netzero.com25OFFONNone
Pacbellsmtp.att.yahoo.com465OFFONSSL
PeoplePCsmtpauth.peoplepc.com587OFFONNone
Qwestpop.[typ status-ID].qwest.net25OFFOFFNone
Rogerssmtp.broadband.rogers.com587OFFONNone
SBCGlobalsmtp.att.yahoo.com465OFFONSSL
Swbellsmtp.att.yahoo.com465OFFONSSL
Verizonoutgoing.verizon.net25OFFONNone
Yahoosmtp.mail.yahoo.com25OFFOFFNone

OfficeKBHowTo ol2002 ol2003 OL2007
Eigenschappen

Artikel-id: 287532 - Laatst bijgewerkt: 01/08/2014 16:42:00 - Revisie: 10.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbPubTypeKC kbconfig kbemail kbhowto kbcip kb16bitonly kbvideocontent KB287532
Feedback