Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

U kunt een betaling met bronbelasting na het wijzigen van de tegenrekening in de Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 niet boeken

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 2882916
Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor de taalinstelling Italiaans (it).
Symptomen
Stel dat u de update 979022 voor de Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 van toepassing. Nadat u de balansrekening wijzigt, kunt u een betaling met bronbelasting niet boeken.

Dit probleem treedt op in de volgende producten:
 • De Italiaanse versie van Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics NAV 2009
 • De Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base te bekijken:
979022 U ontvangt geen waarschuwing wanneer u een betaling voor een factuur bronbelasting boeken zonder berekening van bronbelasting in de Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV

Oplossing

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld voor het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV-versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die normaal verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen, worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.

Installatie-informatie

Microsoft verstrekt deze code uitsluitend ter illustratie zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertaal die wordt gedemonstreerd en met de hulpprogramma's die worden gebruikt voor het maken van procedures en het opsporen van fouten daarin. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen helpen verklaren van de functionaliteit van een bepaalde procedure. Zij zal deze voorbeelden om extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten echter niet wijzigen.

Opmerking Controleer voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, of dat alle gebruikers van Microsoft Dynamics NAV-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS) services. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, moet u een ontwikkelaarslicentie hebben.

Raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of in het venster Database-aanmeldingen worden de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de 'SUPER' rol-ID, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:
 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.
 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .
Opmerking U hoeft niet te hebben rechten voor de gegevensarchieven, tenzij er gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd corrigeert test code in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.

Wijzigen u kunt dit probleem oplossen door de code in de functie CheckWithholdTax in Fin. dagboekbatchnaam.-Post regel Codeuint (12) als volgt:

Bestaande code 1

...UNTIL OldCustLedgEntry.NEXT = 0;   END;// Delete the following lines.   PROCEDURE CheckWithholdTax@1130007(DocType@1130000 : ' ,,Invoice,Credit Memo';DocNo@1130001 : Code[20];GenJnlLine@1130002 : Record 81;ApplyInGenJnlLine@1130003 : Boolean);   VAR    ComputedWithholdTax@1130004 : Record 12111;    TmpWithholdingContribution@11300005 : Record 12113;    WithholdCode@1130006 : Record 12104;   BEGIN    IF DocType IN [DocType::Invoice,DocType::"Credit Memo"] THEN BEGIN     ComputedWithholdTax.RESET;     ComputedWithholdTax.SETRANGE("Document No.",DocNo);     IF ComputedWithholdTax.FINDFIRST THEN BEGIN// End of the deleted lines.      IF NOT ApplyInGenJnlLine THEN       ERROR(Text1130023)      ELSE BEGIN...

Nieuwe code 1

...UNTIL OldCustLedgEntry.NEXT = 0;   END;// Add the following lines.   PROCEDURE CheckWithholdTax@1170000000(DocType@1170000000 : ' ,,Invoice,Credit Memo';DocNo@1170000001 : Code[20];GenJnlLine@1170000002 : Record 81;ApplyInGenJnlLine@1170000003 : Boolean);   VAR    ComputedWithholdTax@1170000004 : Record 12111;    TmpWithholdingContribution@1170000005 : Record 12113;   BEGIN    IF (DocType IN [DocType::Invoice,DocType::"Credit Memo"]) AND     (GenJnlLine."Document Type" IN [GenJnlLine."Document Type"::Payment,GenJnlLine."Document Type"::Refund])    THEN BEGIN     ComputedWithholdTax.RESET;     ComputedWithholdTax.SETRANGE("Document No.",DocNo);     IF NOT ComputedWithholdTax.ISEMPTY THEN// End of the added lines.      IF NOT ApplyInGenJnlLine THEN       ERROR(Text1130023)      ELSE BEGIN...

Bestaande code 2

...ELSE BEGIN       TmpWithholdingContribution.RESET;       TmpWithholdingContribution.SETRANGE("Invoice No.",DocNo);// Delete the following lines.       IF NOT TmpWithholdingContribution.FINDFIRST THEN BEGIN        WithholdCode.GET(ComputedWithholdTax."Withholding Tax Code");        WithholdCode.TESTFIELD("Withholding Taxes Payable Acc.");        IF NOT((GenJnlLine."Bal. Account Type" = GenJnlLine."Bal. Account Type"::"G/L Account") AND         (GenJnlLine."Bal. Account No." = WithholdCode."Withholding Taxes Payable Acc.")) THEN         ERROR(Text1130023);       END;      END;     END;// End of the deleted lines.    END;   END;...

Vervangende code 2

...ELSE BEGIN       TmpWithholdingContribution.RESET;       TmpWithholdingContribution.SETRANGE("Invoice No.",DocNo);// Add the following lines.       IF TmpWithholdingContribution.ISEMPTY THEN        IF (GenJnlLine."Bal. Account Type" <> GenJnlLine."Bal. Account Type"::"G/L Account") THEN         ERROR(Text1130023);      END;// End of the added lines.    END;   END;...

Vereisten

U hebt een van de volgende producten zijn geïnstalleerd om deze hotfix:
 • De Italiaanse versie van Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics NAV 2009
 • De Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit een probleem is in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
Opmerking Dit is een 'Snel publiceren'-artikel rechtstreeks gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie wordt geleverd als-is als reactie op de opkomende problemen. Als gevolg van de snelheid van het ter beschikking stellen, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en kunnen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 2882916 - Laatst bijgewerkt: 10/16/2013 08:10:00 - Revisie: 1.0

Microsoft Dynamics NAV 2009

 • kbqfe kbmbsmigrate kbsurveynew kbmbscodefix kbmt KB2882916 KbMtnl
Feedback
//c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">