Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Word 2002: Nieuwe functies in Word 2002

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL288725
Samenvatting
In dit artikel worden belangrijke nieuwe functies in Word 2002 beschreven en worden suggesties gegeven voor de toepassing van deze functies in uw werk.

Voor meer informatie over een nieuwe functie klikt u op Microsoft Word Help in het menu Help. Typ nieuwe functies in de Office-assistent of in de Antwoordwizard en klik op Zoeken om de gevonden onderwerpen weer te geven.
Meer informatie

Belangrijke nieuwe functies in Microsoft Word

Eenvoudigere opmaak

Word is voorzien van handige nieuwe manieren om de opmaak van uw document bij te werken.

Gebruik het taakvenster Opmaakprofielen en opmaak om opmaak te definiëren, weer te geven, toe te passen en te verwijderen. U kunt ook het taakvenster Opmaak weergeven openen om opmaakkenmerken weer te geven.

U kunt de opmaak op consistentie controleren terwijl u typt. Inconsistenties in opmaak worden in Word gemarkeerd met een golvende blauwe onderstreping.

U kunt automatische correcties en plakopties instellen zonder op een werkbalkknop te klikken of een dialoogvenster te openen. De knoppen AutoCorrectie-opties en Plakopties worden in uw document weergegeven zodat u deze taken nauwkeurig kunt afstellen.

Samenwerken aan documenten

Het is nu nog gemakkelijker om in Word samen te werken met uw collega's.

Gebruik de verbeterde werkbalk Redigeren voor samenwerking aan een document. Bijgehouden wijzigingen worden weergegeven door heldere, gemakkelijk te lezen markeringen waardoor het oorspronkelijke document goed leesbaar blijft en de opmaak niet wordt beïnvloed. Deze markeringen worden weergegeven wanneer het bijhouden van wijzigingen is ingeschakeld en tevens als resultaat van de vergelijking van twee versies van een document.

Invoegingen, verwijderingen, opmaakwijzigingen en opmerkingen worden weergegeven in tekstballonnen.

De functies voor vergelijken en samenvoegen in Word zijn verbeterd. Naast de integratie met bijgehouden wijzigingen, omvatten deze verbeteringen een betere algehele nauwkeurigheid en stabiliteit, het bijhouden van meerdere soorten wijzigingen en de optie om een derde document te maken dat de vergelijking bevat.

De distributie van een document voor revisie is een volledig, geïntegreerd proces. Wanneer u een document ter revisie verzendt, wordt automatisch een revisieverzoek gegenereerd, worden de revisiehulpmiddelen ingeschakeld en weergegeven wanneer een revisor het document ontvangt, en wordt gevraagd of de wijzigingen moeten worden samengevoegd wanneer de gereviseerde kopie wordt teruggezonden. U kunt deze revisiehulpmiddelen vervolgens gebruiken om de wijzigingen te accepteren of te negeren.

Spraak- en handschriftherkenning

U kunt spraakherkenning gebruiken om tekst te dicteren in Office-programma's of om items in een menu, werkbalk, dialoogvenster en taakvenster te selecteren via uw stem. Spraakherkenning kunt u starten door te klikken op de betreffende knoppen op de Taalbalk.

U kunt handschriftherkenning gebruiken om tekst in een document in te voeren. Daarvoor kunt u een invoerapparaat voor handschrift gebruiken, zoals een schrijftablet of een computer met een tablet. U kunt ook met de muis schrijven. U kunt het handschrift converteren naar getypte tekens of de tekst in de handgeschreven vorm behouden.

Overige nieuwe functies in Word

Dagelijkse taken

Verbeterde opmaakmogelijkheden voor tabellen en lijsten: Word biedt nu de mogelijkheid om tabellen en aangepaste tabel- en lijstprofielen te kopiëren door slepen en neerzetten. Ook de sorteermogelijkheden zijn verbeterd. Verder kunt u nu opsommingstekens en nummering anders opmaken dan de tekst in een lijst.

Verbeterde taalprogramma's: de verwerking van eigennamen en het werken met aangepaste woordenlijsten in Word is verbeterd.

Uitgebreide functie AutoAanvullen: de namen van personen aan wie u een e-mailbericht verzendt in Microsoft Outlook, worden nadien herkend in Microsoft Word en gebruikt als suggestie voor AutoAanvullen.

Selectie van meerdere gebieden: u kunt niet-aaneengesloten gebieden in een document selecteren, waardoor het eenvoudiger is om opmaak toe te passen op tekst op verschillende plaatsen. U kunt ook de functie Zoeken gebruiken om gelijksoortige tekst te selecteren en op te maken.

Verbeterde functie voor woordentelling: met behulp van de werkbalk Woorden tellen kunt u de huidige woordentelling in een document controleren zonder steeds het dialoogvenster Woorden tellen te moeten openen.

Vereenvoudigde samenvoegfunctie: het gebruik van het taakvenster in Word is een nieuwe manier om verbinding te zoeken met uw gegevensbron en om standaardbrieven, etiketten, enveloppen, verzendlijsten en grootschalige zendingen e-mailberichten en faxen te maken. De wizard Afdruk samenvoegen is handig in het gebruik en biedt krachtige, uitgebreide functies.

Witruimte verbergen: in de afdrukweergave kunt u snel overbodige witruimte op het scherm elimineren door de witruimte boven en onder aan een document te verbergen.

Tekenpapier: de nieuwe functie Tekenpapier vergemakkelijkt het invoegen, positioneren, op lagen plaatsen en groter of kleiner maken van tekenobjecten in uw document.

Diagrammen maken: u kunt een groot aantal verschillende diagrammen toevoegen met behulp van de grafiekhulpmiddelen op de werkbalk Tekenen.

Verbeterde watermerken: u kunt gemakkelijk een figuur, logo of aangepaste tekst selecteren als achtergrond voor uw afgedrukte document.

Beveiliging

Nieuw tabblad Beveiliging: beveiligingsopties zoals wachtwoordbeveiliging, opties voor het delen van bestanden, digitale handtekeningen en macrobeveiliging zijn nu voor meer gebruiksgemak ondergebracht op één tabblad Beveiliging in het dialoogvenster Opties.

Bescherming van persoonlijke gegevens: u kunt nu persoonlijke gegevens zoals bestandseigenschappen (Auteur, Manager, Bedrijf en Laatst opgeslagen door) uit uw document verwijderen. U kunt de namen behorend bij opmerkingen en bijgehouden wijzigingen verwijderen en u kunt de mogelijkheid uitschakelen dat andere gebruikers URL's via infolabels kunnen downloaden.

Webdocumenten en websites

Verbeterde ondersteuning van trapsgewijze opmaakmodellen: u kunt Word gebruiken om trapsgewijze opmaakmodellen te koppelen, te verwijderen en te beheren. Het gebruik van deze opmaakmodellen is een handige manier om verschillende webpagina's of een gehele website op te maken. Als u de opmaak van de pagina's wilt wijzigen, kunt u wijzigingen aanbrengen in het opmaakmodel en hoeft u niet elke webpagina afzonderlijk op te maken.

Verbeterde figuren als opsommingstekens: figuren als opsommingsteken werken nu net zoals andere opsommingstekens in Word. U kunt verschillende figuren als opsommingsteken gebruiken voor verschillende niveaus, waardoor informatie duidelijker wordt overgebracht.

Gefilterde HTML: als u de omvang van webpagina's en e-mailberichten in HTML-indeling wilt verkleinen, kunt u deze items opslaan in gefilterde HTML-indeling. De opmaakcodes die door Microsoft Office-programma's worden gebruikt, worden dan verwijderd. Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen voor ervaren webauteurs die de opmaakcodes in hun HTML-bestanden willen behouden.

Beschikbaarheid van gegevens

Infolabels: u kunt tijd besparen door infolabels te gebruiken om in Word taken uit te voeren waarvoor u doorgaans andere programma's zou openen. Zo kunt u namen en adressen uit uw document aan de map met contactpersonen in Microsoft Outlook toevoegen door op een infolabel te klikken en de betreffende actie te selecteren.

Naadloze gegevensverbinding tijdens samenvoegbewerkingen: tijdens het uitvoeren van een samenvoegbewerking kunt u naadloos verbinding maken met uw gegevensbron via het dialoogvenster Gegevensbron selecteren.

Verbeterde koppeling met Excel-gegevens: wanneer u een koppeling maakt naar gegevens in een Microsoft Excel-werkblad, kunt u de knop Plakopties gebruiken om ervoor te zorgen dat de wijzigingen die u in het object in uw document aanbrengt, niet verloren gaan wanneer het object in het bronbestand wordt bijgewerkt.

Taalspecifieke functies

Vertaling: Word biedt standaard een tweetalige woordenlijst en vertaalfunctie, alsmede toegang tot vertaaldiensten op het Web.

Het invoegen van symbolen en internationale tekens: Word biedt nu verbeterde methoden om deze tekentypen aan uw documenten toe te voegen. U kunt hiervoor het verbeterde dialoogvenster Symbool of de sneltoets ALT+X gebruiken.

Ondersteuning voor extra tekensets: in combinatie met Microsoft Windows 2000 ondersteunt Word nu Thai, Hindi, Tamil, Georgisch, Armeens, Vietnamees, Farsi, Urdu en andere complexe talen.

Nieuwe functies in Microsoft Office

Dagelijkse taken

Taakvensters in Office: de taken die het meest worden uitgevoerd in Microsoft Office, zijn nu ingedeeld in taakvensters die bij uw Office-document worden weergegeven. U kunt zonder uw werk te onderbreken zoeken naar een bestand via het taakvenster Zoeken, uw keuze maken uit een lijst met plakitems in het taakvenster Office Klembord en snel nieuwe documenten maken of bestanden openen met behulp van het taakvenster dat wordt weergegeven wanneer u een Office-programma start. Andere taakvensters verschillen per Office-programma.

Nieuw uiterlijk: de interface van Microsoft Office XP is overzichtelijker en eenvoudiger. De verandering in het uiterlijk wordt ook bewerkstelligd door zachtere kleuren.

Snellere toegang tot Help: alle kracht van de Antwoordwizard in een overzichtelijk pakket. Wanneer u een vraag over een Office-programma typt in het vak Een vraag stellen in de menubalk, verschijnt een lijst met onderwerpen en kunt u een Help-onderwerp lezen, ongeacht of u de Office-assistent hebt geactiveerd.

Plakopties en automatische wijzigingen beheren met infolabels: met de nieuwe interne knoppen, ofwel infolabels, kunt u direct instellen hoe informatie moet worden geplakt en hoe automatische wijzigingen in uw Office-programma's moeten worden aangebracht. Als u bijvoorbeeld tekst uit Microsoft Word in Microsoft PowerPoint plakt, wordt een knop naast de tekst weergegeven. U kunt op de knop klikken om een lijst weer te geven met opties voor het fijnregelen van de opmaak van de geplakte tekst. Infolabels en de bijbehorende opties verschillen per Office-programma.

Bijgewerkte Mediagalerie: de bijgewerkte Mediagalerie (voorheen de Clipgalerie) bevat honderden nieuwe clips, een handig taakvenster en dezelfde mogelijkheden als voorheen voor het indelen van clips en het zoeken naar nieuwe digitale illustraties op het Web.

Conceptuele grafieken: Microsoft Word, Microsoft Excel en Microsoft PowerPoint zijn uitgerust met een nieuwe galerie met conceptuele grafieken. U kunt kiezen uit grafiektypen zoals het piramidediagram om de bouwstenen van een relatie weer te geven, het radiaaldiagram om items weer te geven in relatie tot een kernelement, enzovoort.

Gesproken opdrachten en dicteerfunctie: naast selecteren met de muis en het toetsenbord, kunt u nu items in menu's, werkbalken en dialoogvensters selecteren via spraak. Ook kunt u tekst dicteren. Deze functie is beschikbaar in de Vereenvoudigd Chinese, Engelse (VS) en Japanse taalversies van Microsoft Office en vereist speciale hardware.

Ondersteuning voor handschrift: u kunt handschriftherkenning gebruiken om tekst in te voeren in een Office-document. Daarvoor kunt u een invoerapparaat voor handschrift gebruiken, zoals een schrijftablet of een computer met een tablet. U kunt ook met de muis schrijven. Het handschrift wordt geconverteerd naar getypte tekens. In Microsoft Word en Microsoft Outlook kunt u tekst ook in handschriftvorm laten staan.

Verbeterde betrouwbaarheid van figuren en tekeningen: Microsoft Word 2002, Microsoft Excel 2002, Microsoft PowerPoint 2002, Microsoft FrontPage 2002 en Microsoft Publisher 2002 maken gebruik van een verbeterd grafisch systeem (GDI+). Met dit nieuwe grafische systeem krijgen vormen en WordArt scherpere contouren en instelbare niveaus van doorzichtigheid met ware mengkleuren. Digitale afbeeldingen blijven scherper en helderder als u het formaat wijzigt.

Toegankelijkheid: Office XP-programma's ondersteunen Microsoft Active Accessibility 2.0. Deze technologie maakt hulpmiddelen voor toegankelijkheid, zoals schermlezers of schermvergroters, effectiever.

Printers zoeken: als uw organisatie gebruikmaakt van Microsoft Windows 2000 en de Active Directory-service, kunt u naar printers in uw netwerk zoeken vanuit het dialoogvenster Afdrukken in Office XP-programma's.

Documenten opslaan met Microsoft Exchange Server 2000: u kunt Microsoft Office-documenten opslaan op Exchange Server 2000 en voor deze documenten de opties Openen, Nieuw en Opslaan (in het menu Bestand) gebruiken, net zoals voor andere Office-documenten.

Beveiliging

Digitale handtekeningen: u kunt een digitale handtekening toevoegen aan een Microsoft Word-, Microsoft Excel- of Microsoft PowerPoint-bestand om te bevestigen dat het bestand niet is gewijzigd.

Meer beveiliging tegen macrovirussen: netwerkbeheerders kunnen Microsoft Visual Basic for Applications, de programmeertaal van Microsoft Office, verwijderen wanneer ze Office gebruiken. Dit kan de kans op verspreiding van virussen via Office-documenten verkleinen.

Webdocumenten en websites

Het publiek voor uw webpublicaties bepalen: u kunt uw Microsoft Office-documenten opslaan als webpagina's voor versie 3.0-6.0 van verschillende webbrowsers zodat uw lezers de best mogelijke weergave krijgen.

Uw Office-documenten delen via het Web: u kunt vanuit elk Office-programma documenten opslaan op websites in MSN. Hiermee beschikt u over een directe samenwerkingsruimte waar u bestanden kunt delen met anderen.

Een website opslaan als één bestand: in Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher en Microsoft Word is een speciale webarchiefindeling voor bestanden beschikbaar. In deze bestandsindeling kunt u alle elementen van een website, met inbegrip van tekst en afbeeldingen, in één bestand opslaan.

Office-webpagina's openen voor bewerking vanuit de browser: Office-programma's herkennen de HTML-pagina's die ze genereren. U kunt een Office-document dat u als webpagina hebt opgeslagen, rechtstreeks vanuit Microsoft Internet Explorer openen in het programma waarin de pagina werd gemaakt.

Taalspecifieke functies

Als u niet werkt met de specifieke taalversie van Microsoft Office waarvoor een van deze functies werd ontworpen, is de functie alleen beschikbaar als u het Microsoft Office XP Multilingual User Interface Pack of Microsoft Office Proofing Tools voor de desbetreffende taal hebt geïnstalleerd. Daarnaast moet u ondersteuning voor de taal instellen via de taalinstellingen van Microsoft Office.

Verbeteringen in het wijzigen van de taal van de gebruikersinterface en Help-functie: meer onderdelen in Microsoft Office ondersteunen het wijzigen van de taal van de gebruikersinterface. Verder komen de termen in de interface overeen met de termen in de Help, zelfs als de hoofdtekst van de Help-functie een andere taal hanteert dan de interface. Deze functie is uitsluitend beschikbaar in combinatie met de Office XP Multilingual User Interface Pack en een gebruiksrechtovereenkomst voor volumes.

Verbeteringen in het Hangul/Hanja-conversieprogramma: het conversieprogramma voor documenten in de Koreaanse taal ondersteunt meer dan 20.000 nieuwe karakters. Het conversieprogramma gebruikt automatisch nieuwe lettertypen die beschikken over de juiste symbolen voor de nieuwe karakters.

Volledige ondersteuning voor taalfuncties van Windows 2000: Microsoft Office-programma's ondersteunen nu alle talen die Microsoft Windows 2000 ondersteunt. Office ondersteunt tevens de meest recente uitbreidingen van Chinese karaktercodering via Unicode, met inbegrip van ondersteuning voor bijna 70.000 Chinese karakters.

Oost-Aziatische tekenondersteuning op niet-Oost-Aziatische systemen: u kunt nu in alle Office-programma's tekens uit Oost-Aziatische talen typen, zelfs als de taalversie van uw systeemsoftware niet Oost-Aziatisch is. (Voorheen werd dit uitsluitend ondersteund in Microsoft Word en Microsoft Outlook, of in Windows 2000.) Als u bijvoorbeeld werkt met een computer waarop de Engelse (VS) taalversie van Microsoft Windows 98 wordt uitgevoerd, kunt u Japanse karakters typen in Microsoft Excel.

Foutpreventie en herstel

Documenten herstellen en veiliger afsluiten: documenten waaraan u werkt, kunnen worden hersteld wanneer een fout optreedt in het programma of wanneer het programma niet meer reageert. De eerstvolgende keer dat u het programma opent, worden de documenten weergegeven in het taakvenster Documenten herstellen.

Veilige modus in Office: Microsoft Office XP-programma's kunnen opstartproblemen detecteren en isoleren. U kunt het probleem omzeilen, het Office-programma uitvoeren in de veilige modus en doorwerken.

Hulpprogramma voor foutrapportage in Office: diagnostische informatie over programmafouten kunnen worden verzameld en naar de IT-afdeling van uw bedrijf of naar Microsoft worden verzonden, zodat engineers de problemen kunnen oplossen.
inf
Eigenschappen

Artikel-id: 288725 - Laatst bijgewerkt: 03/26/2001 17:07:00 - Revisie: 1.0

  • Microsoft Word 2002 Standard Edition
  • kbhowto kbdta KB288725
Feedback