Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

De status van koppelingen controleren en beheren in Excel 2002 of Excel 2003

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL288940
Samenvatting
In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u de status van koppelingen kunt controleren en kunt vaststellen welke acties u moet ondernemen op basis van de gerapporteerde status. Met het dialoogvenster Koppelingen bewerken in Microsoft Excel beschikt u over een verbeterde functionaliteit waarmee u meer controle hebt over de koppelingen in uw werkmappen.

Terug naar begin

Koppelingen controleren

Een koppeling is een verwijzing naar een andere werkmap. Zo'n koppeling wordt ook wel een externe verwijzing genoemd. U kunt ook een koppeling maken naar een ander programma, zoals Microsoft Word 2002. Aangezien gegevens in een andere werkmap of ander programma kunnen veranderen, zijn er opties waarmee u het bijwerken van koppelingen kunt beheren.

Ga als volgt te werk om de status van de koppelingen in uw werkmap te controleren:
 1. Klik in het menu Bewerken op Koppelingen.

  Opmerking De opdracht Koppelingen is niet beschikbaar als het bestand geen gekoppelde gegevens bevat.
 2. Klik op Status controleren om de status van alle koppelingen in de lijst bij te werken.

  Dit kan een paar minuten duren als de werkmap een groot aantal koppelingen bevat of als de bronwerkmap voor de koppelingen zich op een netwerk bevindt en de netwerkverbinding traag is.

  Wanneer de status is gecontroleerd, wordt de huidige status voor alle bestaande koppelingen weergegeven in de kolom Status.
 3. U kunt nu de gewenste koppelingen selecteren en de vereiste actie uitvoeren, zoals aangegeven in de volgende tabel:
    Status           Vereiste actie  ----------------------------------------------------------------------------------  OK             Geen actie vereist. De koppeling werkt en is                bijgewerkt.  Onbekend          Klik op Status controleren om de status voor alle                koppelingen in de lijst bij te werken.  Niet van toepassing     Bij deze koppeling wordt OLE (Object Linking and                Embedding) of DDE (Dynamic Data Exchange) gebruikt.                Excel 2002 kan de status van dit soort koppelingen                niet controleren.  Fout:            Klik op Bron wijzigen en selecteer de juiste  kan bron niet vinden    werkmap. De bron is mogelijk verplaatst of hernoemd.   Fout:            Klik op Bron wijzigen en selecteer het juiste  kan werkblad niet vinden  werkblad. De bron is mogelijk verplaatst of hernoemd.  Waarschuwing:        Klik op Waarden bijwerken. De koppeling werd niet  waarden zijn niet      bijgewerkt toen de werkmap werd geopend.  bijgewerkt  Waarschuwing:        Klik op Bron openen en bereken de werkmap door op  bron is niet        F9 te drukken. De werkmap is mogelijk ingesteld op  opnieuw berekend      handmatige herberekening. U stelt automatische                herberekening in door op Opties in het menu Extra                te klikken. Selecteer het tabblad Berekening en klik                vervolgens op Automatisch.  Waarschuwing:        Sommige namen kunnen pas worden opgelost als de   niet-gedefinieerde of    bronwerkmap wordt geopend. Klik op Bron openen, schakel   niet-rechthoekige naam   terug naar de doelwerkmap en klik op Status controleren.                Als het probleem zich blijft voordoen, controleert u                of de naam goed is gespeld en niet ontbreekt.                Ga naar de bronwerkmap, wijs Naam aan in het menu Invoegen,                klik op Definiëren en zoek vervolgens naar de naam.  Waarschuwing:        Klik op Bron openen. De koppeling kan pas worden bijgewerkt  bron openen om waarden   als de bron open is.  te kunnen bijwerken    Bron is geopend       De bron is open. Geen actie vereist tenzij er fouten                in de werkmap zijn.  Waarden bijgewerkt     Geen actie vereist. De waarden zijn bijgewerkt.  met bestandsnaam  Waarschuwing:        Excel kan de status van de koppeling niet bepalen.  onbepaalde status 		   De bron bevat mogelijk geen werkmappen of is opgeslagen in een                niet-ondersteunde bestandsindeling. Klik op Waarden bijwerken.					
Terug naar begin
Referenties
Als u meer informatie wilt over koppelingen, klikt u op Microsoft Excel Help in het menu Help, typt u koppelingen in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u vervolgens op Zoeken om de gevonden onderwerpen weer te geven.

Terug naar begin
OfficeKBHowTo prb XL2002 inf XL2003
Eigenschappen

Artikel-id: 288940 - Laatst bijgewerkt: 02/16/2006 12:03:00 - Revisie: 3.1

 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • kbhowtomaster kbprb kbxlslink KB288940
Feedback