Foutbericht 'Bedrag moet positief zijn Alg. Journal Line' wanneer u een vooruitbetalingsfactuur in Microsoft Dynamics NAV 2009 boekt

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 2893954
Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor alle landen en alle taalinstellingen.
Symptomen
Stel dat de prijzen inclusief btw is ingesteld en vooruitbetalingen van facturen worden niet gecomprimeerd in Microsoft Dynamics NAV 2009. Wanneer u een vooruitbetalingsfactuur boekt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Bedrag moet positief Alg. Journal Line.
Dit probleem treedt op in de volgende producten:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 servicepack 1 (SP1)
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
Oplossing

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zullen deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:
 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.
 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .

Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.
U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:
 1. De code in de functie AdjustPrepmtAmountLCY in de Codeuint verkoop-boeken (80) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1
  ...TotalPrepmtAmount@1002 : ARRAY [2] OF Decimal;   BEGIN...
  Nieuwe code 1
  ...TotalPrepmtAmount@1002 : ARRAY [2] OF Decimal;// Add the following line.    PricesInclVATRoundingAmount@1170000000 : ARRAY [2] OF Decimal;// End of the added line.   BEGIN...
  Bestaande code 2
  ...TotalPrepmtAmount[1] += "Prepmt. Amount Inv. (LCY)";...
  Vervangende code 2
  ...// Add the following lines.IF SalesHeader."Prices Including VAT" THEN         IF (("Prepayment %" <> 100) OR IsFinalInvoice) AND (DeductionFactor = 1) THEN BEGIN          PricesInclVATRoundingAmount[1] := TotalRoundingAmount[1];          PricesInclVATRoundingAmount[2] := TotalRoundingAmount[2];         END;// End of the added lines.         TotalPrepmtAmount[1] += "Prepmt. Amount Inv. (LCY)";...
  Bestaande code 3
  ...UpdatePrepmtSalesLineWithRound(// Delete the following line.      PrepmtSalesLine,TotalRoundingAmount,TotalPrepmtAmount,TempPrepmtDeductLCYSalesLine.IsFinalInvoice);// End of the deleted line.    END;...
  Vervangende code 3
  ...UpdatePrepmtSalesLineWithRound(// Add the following lines.      PrepmtSalesLine,TotalRoundingAmount,TotalPrepmtAmount,      TempPrepmtDeductLCYSalesLine.IsFinalInvoice,PricesInclVATRoundingAmount);// End of the added lines.    END;...
 2. De code in de functieUpdatePrepmtSalesLineWithRound in de theSales na Codeuint (80) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1
  ...// Delete the following line.LOCAL PROCEDURE UpdatePrepmtSalesLineWithRound@89(VAR PrepmtSalesLine@1002 : Record 37;TotalRoundingAmount@1001 : ARRAY [2] OF Decimal;TotalPrepmtAmount@1000 : ARRAY [2] OF Decimal;FinalInvoice@1170000000 : Boolean);// End of the deleted line.   VAR...
  Nieuwe code 1
  ...// Add the following line.LOCAL PROCEDURE UpdatePrepmtSalesLineWithRound@89(VAR PrepmtSalesLine@1002 : Record 37;TotalRoundingAmount@1001 : ARRAY [2] OF Decimal;TotalPrepmtAmount@1000 : ARRAY [2] OF Decimal;FinalInvoice@1170000000 : Boolean;PricesInclVATRoundingAmount@1170000001 : ARRAY [2] OF Decimal);// End of the added line.   VAR...
  Bestaande code 2
  ...// Delete the following line.IF (ABS(TotalRoundingAmount[2]) <= GLSetup."Amount Rounding Precision") OR FinalInvoice THEN BEGIN// End of the deleted line.      IF ("Prepayment %" = 100) AND ("Prepmt. Amount Inv. (LCY)" = 0) THEN...
  Vervangende code 2
  ...// Add the following lines.IF (PricesInclVATRoundingAmount[1] <> 0) AND (TotalRoundingAmount[1] = 0) THEN BEGIN      Prepmt100PctVATRoundingAmt := 0;      PricesInclVATRoundingAmount[1] := 0;     END;     IF (ABS(TotalRoundingAmount[2]) <= GLSetup."Amount Rounding Precision") OR      (FinalInvoice AND (TotalRoundingAmount[1] = 0))     THEN BEGIN// End of the added lines.      IF ("Prepayment %" = 100) AND ("Prepmt. Amount Inv. (LCY)" = 0) THEN...
  Bestaande code 3
  ...END;// Delete the following lines.     "Prepmt. VAT Amount Inv. (LCY)" := TotalRoundingAmount[2] + Prepmt100PctVATRoundingAmt;     NewAmountIncludingVAT := Amount + TotalPrepmtAmount[2] + TotalRoundingAmount[2];     Increment(TotalSalesLineLCY."Amount Including VAT","Amount Including VAT" - NewAmountIncludingVAT - Prepmt100PctVATRoundingAmt);// End of the deleted lines.     IF "Currency Code" = '' THEN...
  Vervangende code 3
  ...END;// Add the following lines.     IF (PricesInclVATRoundingAmount[2] <> 0) AND (TotalRoundingAmount[2] = 0) THEN BEGIN      Prepmt100PctVATRoundingAmt := 0;      PricesInclVATRoundingAmount[2] := 0;     END;     "Prepmt. VAT Amount Inv. (LCY)" := TotalRoundingAmount[2] + Prepmt100PctVATRoundingAmt;     NewAmountIncludingVAT := Amount + TotalPrepmtAmount[2] + TotalRoundingAmount[2];     IF (PricesInclVATRoundingAmount[1] = 0) AND (PricesInclVATRoundingAmount[2] = 0) THEN      Increment(TotalSalesLineLCY."Amount Including VAT","Amount Including VAT" - NewAmountIncludingVAT - Prepmt100PctVATRoundingAmt    );// End of the added lines.     IF "Currency Code" = '' THEN...
 3. Wijzig de code in de functie AdjustPrepmtAmountLCY in de Purch.-Post Codeunit (90) als volgt:
  Bestaande code 1
  ...TotalPrepmtAmount@1003 : ARRAY [2] OF Decimal;   BEGIN...
  Nieuwe code 1
  ...TotalPrepmtAmount@1003 : ARRAY [2] OF Decimal;// Add the following line.    PricesInclVATRoundingAmount@1170000000 : ARRAY [2] OF Decimal;// End of the added line.   BEGIN...
  Bestaande code 2
  ...TotalPrepmtAmount[1] += "Prepmt. Amount Inv. (LCY)";...
  Vervangende code 2
  ...// Add the following lines.        IF PurchHeader."Prices Including VAT" THEN         IF (("Prepayment %" <> 100) OR IsFinalInvoice) AND (DeductionFactor = 1) THEN BEGIN          PricesInclVATRoundingAmount[1] := TotalRoundingAmount[1];          PricesInclVATRoundingAmount[2] := TotalRoundingAmount[2];         END;// End of the added lines.         TotalPrepmtAmount[1] += "Prepmt. Amount Inv. (LCY)";...
  Bestaande code 3
  ...// Delete the following line.UpdatePrepmtPurchLineWithRound(PrepmtPurchLine,TotalRoundingAmount,TotalPrepmtAmount);// End of the deleted line.    END;...
  Vervangende code 3
  ...// Add the following lines.UpdatePrepmtPurchLineWithRound(      PrepmtPurchLine,TotalRoundingAmount,TotalPrepmtAmount,      TempPrepmtDeductLCYPurchLine.IsFinalInvoice,PricesInclVATRoundingAmount);// End of the added lines.    END;...
 4. Wijzig de code in de functieUpdatePrepmtPurchLineWithRound in thePurch.-Codeunit (90) als volgt boeken:
  Bestaande code 1
  ...// Delete the following line.LOCAL PROCEDURE UpdatePrepmtPurchLineWithRound@89(VAR PrepmtPurchLine@1002 : Record 39;TotalRoundingAmount@1001 : ARRAY [2] OF Decimal;TotalPrepmtAmount@1000 : ARRAY [2] OF Decimal);// End of the deleted line.   VAR...
  Nieuwe code 1
  ...// Add the following line.LOCAL PROCEDURE UpdatePrepmtPurchLineWithRound@89(VAR PrepmtPurchLine@1002 : Record 39;TotalRoundingAmount@1001 : ARRAY [2] OF Decimal;TotalPrepmtAmount@1000 : ARRAY [2] OF Decimal;FinalInvoice@1170000001 : Boolean;PricesInclVATRoundingAmount@1170000000 : ARRAY [2] OF Decimal);// End of the added line.   VAR...
  Bestaande code 2
  ...// Delete the following line.IF ABS(TotalRoundingAmount[2]) <= GLSetup."Amount Rounding Precision" THEN BEGIN// End of the deleted line.      IF ("Prepayment %" = 100) AND ("Prepmt. Amount Inv. (LCY)" = 0) THEN...
  Vervangende code 2
  ...// Add the following lines.     IF (PricesInclVATRoundingAmount[1] <> 0) AND (TotalRoundingAmount[1] = 0) THEN BEGIN      Prepmt100PctVATRoundingAmt := 0;      PricesInclVATRoundingAmount[1] := 0;     END;     IF (ABS(TotalRoundingAmount[2]) <= GLSetup."Amount Rounding Precision") OR      (FinalInvoice AND (TotalRoundingAmount[1] = 0))     THEN BEGIN// End of the added lines.      IF ("Prepayment %" = 100) AND ("Prepmt. Amount Inv. (LCY)" = 0) THEN...
  Bestaande code 3
  ...END;// Delete the following lines.     "Prepmt. VAT Amount Inv. (LCY)" := -(TotalRoundingAmount[2] + Prepmt100PctVATRoundingAmt);     NewAmountIncludingVAT := Amount - (TotalPrepmtAmount[2] + TotalRoundingAmount[2]);     Increment(      TotalPurchLineLCY."Amount Including VAT",-("Amount Including VAT" - NewAmountIncludingVAT + Prepmt100PctVATRoundingAmt));// End of the deleted lines.     IF "Currency Code" = '' THEN...
  Vervangende code 3
  ...END;// Add the following lines.     IF (PricesInclVATRoundingAmount[2] <> 0) AND (TotalRoundingAmount[2] = 0) THEN BEGIN      Prepmt100PctVATRoundingAmt := 0;      PricesInclVATRoundingAmount[2] := 0;     END;     "Prepmt. VAT Amount Inv. (LCY)" := -(TotalRoundingAmount[2] + Prepmt100PctVATRoundingAmt);     NewAmountIncludingVAT := Amount - (TotalPrepmtAmount[2] + TotalRoundingAmount[2]);     IF (PricesInclVATRoundingAmount[1] = 0) AND (PricesInclVATRoundingAmount[2] = 0) THEN      Increment(       TotalPurchLineLCY."Amount Including VAT",-("Amount Including VAT" - NewAmountIncludingVAT + Prepmt100PctVATRoundingAmt));// End of the added lnies.     IF "Currency Code" = '' THEN...

Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 servicepack 1 (SP1)
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2


Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 2893954 - Laatst bijgewerkt: 08/10/2016 00:06:00 - Revisie: 2.0

Microsoft Dynamics NAV 2009

 • kbqfe kbmbsmigrate kbmbscodefix kbsurveynew kberrmsg kbmt KB2893954 KbMtnl
Feedback