Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Beschrijving van het P3P-project

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL290333
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt het project P3P (Platform for Privacy Preferences) beschreven. P3P is een combinatie van een protocol en architectuur die zijn ontworpen om webgebruikers te informeren over de wijze van gegevensverzameling die websites hanteren. Internet Explorer 6 ondersteunt het gebruik door websites van P3P versie 1 compact beleid om te rapporteren waarvoor cookiegegevens worden gebruikt. De gegevens omtrent het compacte beleid worden gebruikt in combinatie met de voorkeuren van de gebruiker om vast te stellen of Internet Explorer 6 cookies van de website accepteert of blokkeert. U vindt de P3P-specificatie en de bijbehorende documentatie op de volgende website van het World Wide Web Consortium:De in dit artikel vermelde contactinformatie is bedoeld om u te helpen bij het aanvragen van de benodigde technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft kan dan ook geenszins instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
Meer informatie

De P3P-specificatie

De P3P-specificatie definieert het volgende:
  • Een standaardschema voor gegevens die een website mogelijk wil verzamelen
  • Een standaardset met privacybekendmakingen
  • Een manier om privacybeleid te koppelen aan webpagina's en cookies
  • Een XML-indeling voor het bekendmaken van privacybeleid
  • Een mechanisme om P3P-beleid te transporteren over HTTP

Doelstellingen van P3P

De twee belangrijkste doelstellingen van P3P zijn:
  • Websites in staat stellen hun procedures voor het verzamelen van gegevens op een gestandaardiseerde, op de computer leesbare, eenvoudig te vinden manier te presenteren.
  • Internet-gebruikers in staat stellen te achterhalen welke gegevens door sites worden verzameld, hoe die gegevens worden gebruikt en welke gegevens en gebruik hiervan zij kunnen in- en uitschakelen.

P3P-beleid

Een website die voldoet aan P3P, codeert procedures voor het verzamelen van gegevens en het gebruik hiervan in een XML-indeling die leesbaar is op de computer. Dit wordt ook wel een P3P-beleid genoemd.

Compact beleid

Een compact beleid is een verkorte versie van een volledig P3P-beleid. Compact beleid is een prestatieoptimalisatie waarmee de gebruikeragent snelle, synchrone beslissingen kan nemen over toe te passen beleid. Compact beleid van P3P versie 1 bevat alleen beleidsgegevens die zijn gerelateerd aan cookies. Het volledige P3P-beleid dat wordt samengevat in het compacte beleid van P3P geldt zowel voor gegevens die zijn opgeslagen in de cookie als voor gegevens op de website waarnaar wordt verwezen in de cookie. Het compacte beleid moet staan voor alle cookies waarnaar wordt verwezen in het volledige P3P-beleid.

Compact beleid van P3P is optioneel voor zowel gebruikeragents en servers. Gebruikeragents die onvoldoende gegevens kunnen ophalen via een compact beleid om de voorkeuren voor privacy van de gebruiker toe te passen, moeten het volledige beleid ophalen.

Bereik en levensduur van compact beleid

Wanneer een compact beleid van P3P is opgenomen in een HTTP-reactiekopregel, geldt dit voor cookies die worden ingesteld met de huidige reactie. Hierbij zijn inbegrepen de cookies die worden ingesteld met behulp van een kopregel 'HTTP SET-COOKIE' en cookies die worden ingesteld met een script. Aangezien compact beleid alleen geldt voor cookies die worden ingesteld met de huidige reactie, kan compact beleid niet worden toegepast op cookies uit een andere naamruimte.

Het P3P-beleid dat wordt samengevat in het compacte beleid moet de hele levensduur van de cookie dekken. Wanneer een server een compact beleid verzendt, wordt ervoor gezorgd dat het compacte beleid en het bijbehorende volledige P3P-beleid ten minste even lang geldt als de levensduur van de cookie waarop het beleid van toepassing is.
Eigenschappen

Artikel-id: 290333 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 00:47:02 - Revisie: 1.2

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo msient kbenv msiew98 KB290333
Feedback