Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Office XP: Eerdere versies van Office worden verwijderd door Setup

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Klik op 210391 voor een Microsoft Office 2000-versie van dit artikel.
Symptomen
Wanneer u Microsoft Office XP Setup uitvoert, wordt de eerdere versie van Office verwijderd, maar wordt u hierover niet geïnformeerd. Het volgende bericht wordt echter weergegeven in het dialoogvenster Kies het type installatie dat u nodig hebt:
Nu bijwerken

Hiermee wordt de Microsoft Office-installatie bijgewerkt. Setup verwijdert de eerdere versies en installeert de nieuwe versie op basis van de huidige configuratie.
Oorzaak
Uw eerdere versie van Office wordt automatisch verwijderd als u op Nu bijwerken klikt in het dialoogvenster Kies het type installatie dat u nodig hebt.
Meer informatie
Als u op Aangepast, Standaard of Volledig klikt in het dialoogvenster Kies het type installatie dat u nodig hebt, wordt op een bepaald moment het dialoogvenster Vorige versies van Office-toepassingen verwijderen weergegeven. In dit dialoogvenster worden de volgende opties weergegeven:
 • Alle vorige versies verwijderen
 • Alle vorige versies behouden
 • Alleen de volgende toepassingen verwijderen
Bovendien worden de programma's die deel uitmaken van de vorige versie van Office, vermeld in dit dialoogvenster, met een selectievakje naast elke programmanaam.

Wanneer u een upgrade naar Office XP uitvoert, worden de volgende versies van Office-programma's door Office Setup gedetecteerd voor verwijdering.
  Programma's  Versie  --------------------------------------  Access     2000, 97, 95, 2.0  Excel     2000, 97, 95, 5.0  FrontPage   2000, 98, 97, 1.0  Outlook    2000, 98, 97  PowerPoint   2000, 97, 95, 4.0  Publisher   2000, 98, 97, 3.0, 2.0  Word      2000, 97, 95, 6.0				
Opmerking Hoewel deze configuratie niet wordt aangeraden, is het mogelijk om meer dan één versie van Office op dezelfde computer te installeren en gebruiken. Zo kunt u bijvoorbeeld zowel Office XP als Office 2000 op dezelfde computer installeren en gebruiken.Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over in aanmerking komende upgradeproducten:
210437 Office 2000: Producten die in aanmerking komen voor de Microsoft Office-upgrade

Eerdere versies van Office verwijderen

Tijdens de installatie van Office controleert Setup of er onderdelen van eerdere Office-versies op de computer zijn geïnstalleerd. Als dergelijke onderdelen worden gedetecteerd en u een andere optie selecteert dan Nu bijwerken in het dialoogvenster Kies het type installatie dat u nodig hebt, wordt het dialoogvenster Vorige versies van Office-toepassingen verwijderen weergegeven.

Als u Alle vorige versies verwijderen selecteert, worden alle geïnstalleerde programma's uit een eerdere Office-versie verwijderd. Op deze manier wordt voorkomen dat er schijfruimte in beslag wordt genomen door overbodige bestanden.

U kunt ook alleen bepaalde programma's uit eerdere versies van Office verwijderen. Dit doet u door Alleen de volgende toepassingen verwijderen te selecteren en vervolgens het selectievakje naast de programma's die u wilt verwijderen in te schakelen.

Als u oudere Office-onderdelen verwijdert, is het mogelijk dat andere programma's die gebruikmaken van deze onderdelen, niet meer correct functioneren. U wilt bijvoorbeeld Office XP installeren, maar u hebt in het verleden aangepaste programma's gemaakt die specifiek voor Access 7.0 bedoeld zijn. Als u dit aangepaste programma wilt gebruiken, moet Access 7.0 beschikbaar blijven nadat u Office XP hebt geïnstalleerd. Daarom moet u een aangepaste installatie van Office XP uitvoeren. Selecteer Alleen de volgende toepassingen verwijderen en schakel het selectievakje naast Microsoft Access (en eventuele andere programma's die u wilt behouden) uit.

Eerdere onderdelen behouden

Ga op een van de volgende manieren te werk om Office XP te installeren en daarbij eerdere versies van Office-programma's op dezelfde computer te behouden.

Methode 1: Selecteer 'Alle vorige versies behouden'.

 1. Start Setup van Microsoft Office XP en selecteer Aangepaste installatie, Standaardinstallatie of Volledige installatie.
 2. Selecteer in het dialoogvenster Eerdere versies van Office-toepassingen verwijderen de optie Alle vorige versies behouden.
Nadat Setup is voltooid, zijn de programma's uit de vorige versie van Office nog beschikbaar.

Methode 2: Selecteer 'Alleen de volgende toepassingen verwijderen'

De optie Alle vorige versies behouden is niet beschikbaar als er al een versie van Outlook op de computer is geïnstalleerd en u Outlook 2002 wilt installeren. Dit komt doordat er maar één versie van Outlook op een computer kan worden geïnstalleerd. In dit geval selecteert u Alleen de volgende toepassingen verwijderen en schakelt u de selectievakjes naast de eerdere versies van Office-programma's die u wilt behouden uit.

Eerdere versies van Office installeren na de installatie van Office XP

Als u eerdere versies van Office-programma's hebt verwijderd, moet u deze opnieuw installeren wanneer u ze weer wilt gebruiken. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Verwijder Office XP.
 2. Voer Setup uit om de programma's uit de vorige versie van Office opnieuw te installeren. Begin met de oudste versie en eindig bij de nieuwste versie.
 3. Controleer of de oude programma's correct functioneren.
 4. Start Setup van Microsoft Office XP opnieuw en selecteer Aangepaste installatie, Standaardinstallatie of Volledige installatie.
 5. Selecteer in het dialoogvenster Eerdere versies van Office-toepassingen verwijderen de optie Alle vorige versies behouden.
Nadat u deze stappen hebt voltooid, zijn zowel de oudere Office-programma's als de Office XP-programma's beschikbaar.

Eerdere Office-programma's verwijderen na installatie van Office XP

Ga op een van de volgende manieren te werk om eerdere versies van Office-programma's te verwijderen na installatie van Office XP:
 • Voer het Setup-programma van de oudere programma's uit en klik op Alles verwijderen. -of-

 • Verwijder de oudere onderdelen met de wizard Office verwijderen. Ga als volgt te werk:

  1. Dubbelklik op Offcln.exe in de map \Files\Pfiles\Msoffice\Office10 op de Office XP-cd.
  2. Selecteer in het dialoogvenster Opties voor verwijderen de optie Zelf bepalen welke Microsoft Office-toepassingen moeten worden verwijderd.
  3. Klik op Volgende.
  4. Selecteer in de kolom Te bewaren toepassingen het programma dat u wilt verwijderen en klik op <<.
  5. Herhaal stap 4 voor elk programma dat u wilt verwijderen.
  6. Klik op Volgende.
  7. Bekijk in het dialoogvenster Bestanden die u kunt verwijderen de lijst met bestanden die u wilt verwijderen. Klik op Volgende.
  8. Klik op Voltooien om de geselecteerde onderdelen te verwijderen.
prb
Eigenschappen

Artikel-id: 290366 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 00:48:11 - Revisie: 1.2

Microsoft Office XP (Setup)

 • kbnosurvey kbarchive kbsetup kbprb KB290366
Feedback