Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Office XP: Meerdere versies van Microsoft Office uitvoeren

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL290576
Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Office 2000-versie van dit artikel: 218861.
Samenvatting
Hoewel dit niet wordt aangeraden, is het mogelijk om meer dan één versie van Office op dezelfde computer te installeren en gebruiken. U kunt bijvoorbeeld zowel Microsoft Office XP als Microsoft Office 97 op dezelfde computer installeren en gebruiken.

In dit artikel worden de problemen beschreven die kunnen optreden wanneer u meerdere versies installeert. Er worden tevens aanwijzingen gegeven om te voorkomen dat de versies van Office met elkaar in conflict komen.
Meer informatie

Installatievolgorde

Als u meer dan één versie van Office op dezelfde computer wilt installeren en gebruiken, moet u de oudste versie het eerst installeren. Als u bijvoorbeeld zowel Office 97 als Office XP op dezelfde computer wilt gebruiken, installeert u eerst Office 97. Deze stap is noodzakelijk vanwege de wijze waarop registersleutels, gedeelde programma's, bestandsextensies en andere instellingen voor elke versie van Office worden beheerd, en voor de programma's die bij elke versie van Office behoren.

In de volgende tabel wordt de volgorde aangegeven waarin de versies van Office moeten worden geïnstalleerd:
  Office-     Installatie-  versie     volgorde  ---------------------------  4.2 of 4.3   Als eerste  95       Als tweede  97       Als derde  2000      Als vierde  XP       Als vijfde
In de hierna volgende secties van dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u de versies van Office in deze volgorde hebt geïnstalleerd.

De locatie van de map Office Bin wordt gewijzigd in \Office10

Wanneer u Office XP installeert, is de standaardmap voor de installatie \Program Files\Microsoft Office. Dit blijft ongewijzigd. De map Office Bin (de map waarin de .exe-bestanden van Office worden geïnstalleerd) is echter gewijzigd in \Program Files\Microsoft Office\Office10. Deze wijziging is aangebracht voor het gebruiksgemak van gebruikers die meerdere versies van Office op dezelfde computer moeten installeren. Het is niet mogelijk de naam van de map Office Bin te wijzigen.

Meerdere versies van Outlook

Microsoft Outlook 2002 kan niet worden gecombineerd met een eerdere versie van Outlook. Als u ervoor kiest om Outlook 2002 te installeren, kunt u de eerdere versie niet behouden. Outlook 2000 of Outlook 98 wordt verwijderd, zelfs als u het selectievakje Deze programma's behouden in het dialoogvenster Vorige versies verwijderen inschakelt.Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
290366 OFFXP: Setup May Remove Earlier Versions of Office

De Office Werkbalk gebruiken

Wanneer eerdere versies van Office op dezelfde computer zijn geïnstalleerd, gebruikt de Office XP Werkbalk geen knoppen van deze eerdere versies.

Wanneer eerdere versies van Office zijn geïnstalleerd in combinatie met Office XP, kunnen de werkbalken afzonderlijk maar niet gelijktijdig worden geopend. Elke set werkbalken kan bovendien eigen aangepaste werkbalken en knoppen bevatten. Deze werkbalken en knoppen kunnen niet tussen twee Office-versies worden uitgewisseld.

Snelkoppelingen in het menu Start

Office 95, Office 97, Office 2000 en Office XP maken gebruik van dezelfde snelkoppelingsnamen in het menu Start om programma's te starten. Wanneer u Office XP installeert, worden de snelkoppelingen voor eerdere versies van Office dus overschreven. Het betreft de volgende snelkoppelingen:
Microsoft Access
Microsoft Outlook
Microsoft Excel

Microsoft FrontPage
Microsoft PowerPoint
Microsoft Word
Microsoft Office Werkbalk
Als u de snelkoppelingen voor de eerdere versies van Office een andere naam geeft voordat u Office XP installeert, zijn in het menu Start snelkoppelingen beschikbaar voor alle programmasets. U kunt verwarring voorkomen door aan elke gewijzigde snelkoppelingsnaam het versienummer toe te voegen. Wijzig bijvoorbeeld de snelkoppeling voor Access 97 inMicrosoft Access 97voordat u Office XP installeert. U kunt de snelkoppelingen voor Office 95 of Office 97 ook in een submap in het menu Start opnemen.

Als u handmatig snelkoppelingen verplaatst voor Office XP of Office 2000 en het product vervolgens opnieuw installeert of de snelkoppelingen herstelt, worden de snelkoppelingen opnieuw gemaakt in de map Programma's van het menu Start.

OPMERKING: u kunt tijdens de installatie van Office XP of Office 2000 aangeven dat de snelkoppelingen op een andere locatie in het menu Start moeten worden geïnstalleerd. Hiervoor gebruikt u de Custom Installation Wizard.

Voor meer informatie over de Microsoft Office Resource Kit kunt u de volgende Microsoft-website bezoeken:

Microsoft Office Binder

Wanneer Office 95 of Office 97 op dezelfde computer als Office 2000 is geïnstalleerd, worden in het dialoogvenster Sectie toevoegen van Office Binder documenttypen weergegeven van de laatst geïnstalleerde versie van Office tot aan Office 2000. Wanneer vervolgens een sectie wordt ingevoegd in een binderbestand, wordt een Office 2000-documenttype gebruikt. Dit kan problemen geven wanneer u een binderbestand wilt delen met andere gebruikers die met een eerdere versie van Office werken.

OPMERKING: Microsoft Office Binder wordt niet geleverd bij Office XP. Wel wordt een hulpprogramma meegeleverd waarmee alle Office-documenten uit een Binder-bestand worden uitgepakt.

Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
281931 Office XP: Kan geen Office Binder-bestanden openen

Dubbelklikken op bestanden in Windows Verkenner

Wanneer u op een Office-document dubbelklikt in Windows Verkenner of in de map met laatstgebruikte documenten van Windows, gelden de volgende regels:
 • Als een versie van het programma waarin het document werd gemaakt actief is, wordt het document in deze versie geopend.
 • Voor Office 95, 97, 2000 of XP geldt dat als geen versie van het programma waarin het document werd gemaakt actief is, het document wordt geopend in de laatst geïnstalleerde versie van het programma. Voor Office 4.x geldt dat wanneer u een Office 4.x-programma start, dit programma wordt geregistreerd als de laatst geïnstalleerde versie. Het document wordt met die versie van het programma geladen.
Als u documenten opnieuw wilt koppelen aan de programma's van een bepaalde versie van Office, voert u Office Setup uit en klikt u op Opnieuw installeren (voor versie 95 of 97) of Office herstellen (voor Office 2000 of Office XP). Hierdoor worden de bestandskoppelingen voor de betreffende versie van Office geregistreerd.Als u meer informatie wilt over het instellen van bestandskoppelingen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
141275 How to Open a File with Other Than Associated Program

Office OLE-objecten invoegen in andere programma's

Als u meerdere versies van Office op dezelfde computer hebt geïnstalleerd en een Office-object (bijvoorbeeld een Excel-werkbladobject) in een ander programma invoegt (bijvoorbeeld een Word-document), wordt de meest recente versie van het programma gebruikt. Dit kan problemen veroorzaken wanneer u het containerbestand deelt met gebruikers die niet werken met Office XP, bijvoorbeeld in het geval van een Word-document dat een Excel-werkbladobject bevat.

Gedeelde programma's

Als u de versies van Office hebt geïnstalleerd in de volgorde zoals beschreven in de sectie 'Installatievolgorde', zult u geen problemen ondervinden wanneer u gedeelde programma's zoals Vergelijkingseditor en Mediagalerie gebruikt. In het dialoogvenster Object kunnen meerdere vermeldingen voor elk gedeeld programma worden weergegeven omdat er meerdere versies van het gedeelde programma op de computer zijn geïnstalleerd.

Het bericht 'Bezig met het voorbereiden van de installatie...' verschijnt bij het starten van Word

Als meerdere versies van Word op uw computer zijn geïnstalleerd, wordt bij het starten van Word 2002 mogelijk de Windows Installer gestart en wordt een bericht weergegeven dat de installatie wordt voorbereid.
concurrent coexist together several inf
Eigenschappen

Artikel-id: 290576 - Laatst bijgewerkt: 04/10/2003 09:11:00 - Revisie: 1.0

 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • kbhowto kbdta KB290576
Feedback
icrosoft.com/ms.js" '="">