De wizard Afwezigheid gebruiken in Outlook

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u de 'Automatische antwoorden (bij afwezigheid)' en 'Wizard Afwezigheid' gebruikt.

Opmerking Deze functie is alleen beschikbaar met een Exchange-account die wordt gebruikt door veel organisaties. Thuisgebruikers hebben normaal gesproken geen Exchange-account. Als u de functie voor automatische antwoorden wilt inschakelen voor een niet-Exchange-account, gaat u naar deze sectie: Automatische antwoorden inschakelen voor een niet-Exchange-account.

'Automatische antwoorden (bij afwezigheid)' of 'Wizard Afwezigheid' gebruiken

Voor Microsoft Office Outlook 2013 en 2010

 1. Open het tabblad Bestand en klik op het tabblad Info in het menu. 2. Klik op Automatische antwoorden (bij afwezigheid).


  Opmerking Als deze optie niet wordt weergegeven, hebt u geen Exchange-account. Ga naar deze sectie: Automatische antwoorden inschakelen in een niet-Exchange-account.
 3. In het dialoogvenster Automatische antwoorden schakelt u het selectievakje Automatische antwoorden verzenden in.
 4. Als u een specifieke periode met tijden wilt opgeven, schakelt u het selectievakje Alleen tijdens dit tijdsbereik verzenden in. Stel vervolgens de Begintijd en de Eindtijd in.
 5. Typ op het tabblad Binnen mijn organisatie het bericht dat u wilt verzenden binnen uw organisatie, en typ op het tabblad Buiten mijn organisatie het bericht dat u wilt verzenden buiten uw organisatie.
 6. Klik op OK.
 7. Als u in stap 4 de optie Alleen tijdens dit tijdsbereik verzenden hebt ingeschakeld, blijft de functie Automatische antwoorden (bij afwezigheid) actief tot aan de datum en tijd die u in stap 5 als Eindtijd hebt ingesteld.
  Anders blijft Automatische antwoorden (bij afwezigheid) actief tot u stap 1 herhaalt en u de optie Geen automatische antwoorden verzenden inschakelt.

Voor Microsoft Office Outlook 2007

 1. Klik in het menu Extra op Wizard Afwezigheid.

 2. Schakel in het dialoogvenster Wizard Afwezigheid het selectievakje Automatische antwoorden bij afwezigheid verzenden in.
 3. Als u een specifieke periode met tijden wilt opgeven, schakelt u het selectievakje Alleen tijdens dit tijdsbereik verzenden in. Stel vervolgens de Begintijd en de Eindtijd in.
 4. Typ op het tabblad Binnen mijn organisatie het bericht dat u wilt verzenden binnen uw organisatie, en typ op het tabblad Buiten mijn organisatie het bericht dat u wilt verzenden buiten uw organisatie.
 5. Klik op OK.
 6. Als u in stap 4 de optie Alleen tijdens dit tijdsbereik verzenden hebt ingeschakeld, blijft de functie Wizard Afwezigheid actief tot aan de datum en tijd die u in stap 5 als Eindtijd hebt ingesteld.
  Anders blijft wizard Afwezigheid actief tot u stap 1 herhaalt en u de optie Geen automatische antwoorden bij afwezigheid verzenden inschakelt.

Voor Microsoft Office Outlook 2003

 1. Klik in het menu Extra op Wizard Afwezigheid.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Afwezigheidsassistent de optie Ik ben afwezig.
 3. Typ in het vak Eén keer aan elke afzender automatisch een antwoord verzenden met de volgende tekst het bericht dat u wilt verzenden wanneer u afwezig bent.
 4. Klik op OK.
 5. De wizard Afwezigheid blijft actief tot u stap 1 herhaalt en u de optie Ik ben aanwezig inschakelt.


Automatische antwoorden inschakelen in een niet-Exchange-account

De functie 'Automatische antwoorden (bij afwezigheid)' of 'Wizard Afwezigheid' is niet beschikbaar voor niet-Exchange-accounts, zoals Outlook.com (voorheen Hotmail), POP3, IMAP.

U kunt echter een e-mailsjabloon van Outlook combineren met Outlook-regels om de functionaliteit van de functie 'Automatisch antwoorden (bij afwezigheid) te simuleren. Raadpleeg voor meer informatie de volgende artikelen:

Meer informatie

Controleren of u een Exchange-account hebt

Voor Outlook 2013, Outlook 2010 en Outlook 2007

Controleer de statusbalk in Outlook. Als u een Exchange-account hebt, wordt 'Verbonden met Microsoft Exchange' weergegeven in de statusbalk.Voor Outlook 2003

Klik in het menu Extra op E-mailaccounts en Bestaande e-mailaccounts weergeven of wijzigen, en controleer welk type account u hebt.
E-mailberichten beheren met behulp van regels
Outlook 2013 en Outlook 2010: Berichten beheren met behulp van regels

Outlook 2007: Berichten beheren met behulp van regels

Outlook 2003: Berichten beheren met behulp van regels

Out of Office Assistant Automatic Replies Outlook 2003 2007 2010 2013
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Eigenschappen

Artikel-id: 290846 - Laatst bijgewerkt: 11/10/2015 14:56:00 - Revisie: 5.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003

 • kbhowto kbcip KB290846
Feedback