Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Menu's en werk balken verdwijnen en ' Repeat Value: 8 ' wordt weer gegeven op de statusbalk in Word 2002

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:290947
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Zie voor een Microsoft Word 97-versie van dit artikel:93650.
Voor Microsoft Word 2000-versie van dit artikel, Zie211625.
Voor een Microsoft Word 2003-versie van dit artikel Zie291484.
Symptomen
Wanneer u bekijkt een Microsoft Word-document, een of meer van de volgende problemen optreden:
 • Menu's en werk balken verdwijnen.
 • Het scherm is leeg en is het bureau blad zichtbaar.
 • Is een kleine taakbalk, bestaande uit één knop zichtbaar.
 • Wanneer u op de ESC-toets druktRepeat Value: 8wordt weer gegeven op de statusbalk van Word.
Oorzaak
Dit probleem treedt op als u in de volledige scherm weergave. Gebruikers die gewend zijn aan WordPerfect vaak werken in deze weergave. Deze weergave is handig als u mogelijk zo veel mogelijk van het document weer geven wilt terwijl u bent in deze werken. Als u een gedeelte van het document niet ziet, wordt u mogelijk in de weergave Volledig scherm zonder geopend document.
Oplossing
Om terug te keren naar de normale scherm, gebruikt u een van de volgende methoden.

Methode 1: Druk op ESC

Als u geen WordPerfect-toetsen of WordPerfect Help gebruikt, drukt u op de ESC-toets.

OPMERKING: Als erRepeat Value: 8onderaan het scherm wanneer u drukt op de ESC-toets hebt u Navigatie toetsen voor WordPerfect ingeschakeld. Navigatie toetsen in WordPerfect uitschakelen of WordPerfect Help, volgt u deze stappen:
 1. Druk op ALT + H te geven deHelpmenu.
 2. Klik op deWordPerfect Helpopdracht.
 3. In deHelp voor WordPerfect-gebruikersdialoog venster klikt u opOpties.
 4. Schakel deHelp voor WordPerfect GebruikersenNavigatie toetsen voor WordPerfect-gebruikersselectie vakjes, klik opOK, en klik vervolgens opSluiten.
U kunt nu de modus volledig scherm afsluiten door op ESC te drukken.

Methode 2: De modus volledig scherm uitschakelen

Als een document geopend is, een van de volgende manieren:
 • Druk op ALT + V om deWeergavemenu en druk op de u toets volledig scherm uitschakelen weer geven.

  - of -
 • Als deVolledig schermwerkbalk zichtbaar is, klikt u opVolledig scherm sluiten.
Als een document geopend is, gaat u als volgt te werk:
 1. Druk op CTRL + N om een nieuw document.
 2. Druk op ALT + V om te activeren hetWeergavemenu en druk op u naar de weergave Volledig scherm uitschakelen.
scherm elementen wp volledig verdwenen lege ontbrekende wph wphelp PRB

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 290947 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 01:00:03 - Revisie: 3.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmenu kbtoolbar kbprb kbusage kbmt KB290947 KbMtnl
Feedback