Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Tekst converteren naar getallen in Excel

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL291047
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 291047
Samenvatting
In dit stapsgewijze artikel wordt beschreven hoe om te zetten van cellen met tekst naar cellen die getallen bevatten.

Wanneer u een bestand dat is gemaakt in een ander programma (zoals dBASE of Lotus 1-2-3) of is gedownload van een mainframe importeert, worden bepaalde getallen in Microsoft Excel geïnterpreteerd als tekst.

Hierdoor functies als som en gemiddelde worden de waarden in deze cellen genegeerd. Deze tekstreeksen kunnen tekst bevatten naast de getallen die u wilt converteren.

Tekstnotatie omzetten in getalnotatie

Gebruiken om de tekst omzetten in getallen in een werkblad, een van de methoden die verderop in dit artikel (methoden 1 tot en met 7) zijn beschreven.

Opmerking Elk van deze methoden wordt ervan uitgegaan dat u al opmaak in de cellen op standaard hebt ingesteld. Voer de volgende stappen uit:
 1. In Excel 2003, klikt u in het menuOpmaak op Celeigenschappen. Klik op de pijl naar rechts onder aan het gedeelte lettertype op het lint aan te roepen in het dialoogvenster Cellen opmaken in Excel 2007 of hoger.
 2. Klik op Algemeen onder categorieop het tabblad getal en klik vervolgens op OK.

Methode 1: Gebruik de foutknop

Als de cellen waarin de getallen als tekst worden weergegeven een foutindicator in de linkerbovenhoek bevatten, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op de cel met de errorindicator.
 2. Klik op de foutknop naast de cel en klik vervolgens op converteren naar getal in het snelmenu.

Methode 2: De waarden in de cellen opnieuw typen

Als u wilt de waarden in de cellen opnieuw, als volgt:
 1. Klik op Celeigenschappenin het menu Opmaak en klik vervolgens op het tabblad getal om de getalnotatie van de cellen.
 2. Typ de getallen opnieuw.


Methode 3: Rechtstreeks in de cel bewerken

Ga als volgt te werk om rechtstreeks in de cellen bewerken:

Excel 2003

 1. Klik in het menu Extra op Opties.
 2. Controleer of het selectievakje directe celbewerking is ingeschakeld op het tabblad bewerken . Klik op OK.
 3. Dubbelklik op de cel die u wilt opmaken en druk op ENTER.
 4. Klik op de foutknop naast de cel en klik vervolgens op converteren naar getal in het snelmenu

Excel 2007

 1. Klik op de Office-knop, klik op Opties voor Excel, klikt u op Geavanceerd.
 2. Bij opties voorbewerken , of dat het selectievakje toestaanbewerkingen rechtstreeks in cellen is geselecteerd. Klik op OK.
 3. Dubbelklik op de cel die u wilt opmaken en druk op ENTER.
 4. Klik op de foutknop naast de cel en klik vervolgens op converteren naar getal in het snelmenu

Excel 2010


 1. Klik op het bestand tabblad, klik op Opties voor Excel, klik op Geavanceerd.
 2. Controleer dat het selectievakje toestaandirecte celbewerking is ingeschakeld in de opties voor bewerken . Klik op OK.
 3. Dubbelklik op de cel die u wilt opmaken en druk op ENTER.
 4. Klik op de foutknop naast de cel en klik vervolgens op converteren naar getal in het snelmenu

Methode 4: Gebruik de opdracht Plakken speciaal

Gebruik de opdracht Plakken speciaal , volg deze stappen:
 1. Typ in een lege cel de waarde 1.
 2. Zorg ervoor dat de opgegeven 1 in cel is opgemaakt als een getal.
 3. Selecteer de cel waarin u 1 hebt getypt en rechts klik kies vervolgens kopiëren.
 4. Selecteer de cellen met de waarden die u convertto nummers wilt.
 5. Rechts klik kies Plakken speciaal.
 6. Klik op vermenigvuldigen onder bewerkingen klik vervolgens opOK.
back to the top terug naar begin

Methode 5: Verborgen tekens en spaties verwijderen

Deze methode werkt het beste als de gegevens in één kolom of rij staan. Deze methode wordt de functie TRIM en de CLEAN -functie voor het verwijderen van extra spaties en niet-afdrukbare tekens die kunnen worden geïmporteerd met het bestand. In het volgende voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat de gegevens in kolom A en in rij 1 beginnen ($A$ 1). Als u wilt gebruiken in het volgende voorbeeld, de volgende stappen uit:
 1. Voeg een kolom rechts van kolom A. U doet dit door met de rechtermuisknop op de kop van kolom B en klik vervolgens op Invoegen.
 2. Typ thefollowing in de eerste cel van de ingevoegde kolom (B1):
  $B$1:  =VALUE(TRIM(CLEAN(A1)))					
 3. Selecteer in kolom B alle cellen rechts van de cellen met gegevens in kolom A.
 4. Wijst in te vullenin het menu bewerken en klik op Omlaag.

  De nieuwe kolom bevat de waarden van de A. betreft in kolom tekst
 5. Met hetzelfde bereik is geselecteerd, klikt u in het menu bewerken op kopiëren . (Klik op het pictogram kopiëren op het lint in Excel 2007 of hoger.)
 6. Selecteer cel A1. In Excel 2003 of eerder, klikt u opPlakken speciaal in het menu bewerken. In 2007 of hoger, klikt u op de pijl-omlaag onderPlakken in het lint en klik op Plakken speciaal. Klik onder Plakkenop waardenen klik vervolgens op OK als u de geconverteerde waarden in kolom A.
 7. Kolom B verwijderen door de kolom te selecteren en op verwijderen te klikken in het menu bewerken .
De tekst uit kolom A is in een getalnotatie.

Opmerking Deze methode kan niet alle niet-afdrukbare spatietekens verwijderd. Zo wordt het spatieteken Chr$(160) niet verwijderd.

Methode 6: Een Visual Basic for Applications-Procedure gebruiken

Microsoft verstrekt deze code uitsluitend ter illustratie zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertaal die wordt gedemonstreerd en met de hulpprogramma's die worden gebruikt voor het maken van procedures en het opsporen van fouten daarin. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen de functionaliteit van een bepaalde procedure helpen verklaren, maar ze zullen deze voorbeelden niet aanpassen ten behoeve van extra functionaliteit of om procedures te maken die voldoen aan uw specifieke behoeften.

Een Visual Basic for Applications-macro als u de getallen in de geselecteerde cel of cellenbereik opnieuw wilt maken. Voer de volgende stappen uit:

1. Druk op Alt + F11 om de Visual Basic Editor start.

2. Klik op het Menu Invoegen op Module.

3. Typ de volgende code in de nieuwe module:

Sub Enter_Values()

Voor elke vermelding ' xCell ' In selectie

Selection.NumberFormat = "0,00" ' Opmerking: de "0,00" bepaalt het aantal decimalen.

xCell.Value = xCell.Value

Volgende vermelding ' xCell '

End Sub


4. Drukt u op Alt + F11 om over te schakelen naar Excel.

5. Selecteer de cellen die u converteren, wilt als dat nog niet is gebeurd.

6. In Excel 2003 in het menu Extra , wijs Macroaan en klik vervolgens op macro's. In de lijst Macronaam Enter_Values, klik op uitvoeren.

In Excel 2007 of hoger, klikt u op het menu Developer en klik op macro's. In de lijst Macronaam Enter_Values, klik op uitvoeren.

Methode 7: Gebruik de opdracht tekst naar kolommen

Deze methode werkt het beste als de gegevens in één kolom staan. In het volgende voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat de gegevens in kolom A en in rij 1 beginnen ($A$ 1). Als u wilt gebruiken in het volgende voorbeeld, de volgende stappen uit:
 1. Selecteer een kolom met cellen met thetext.
 2. Klik in het menu Dataof lint,tekst naar kolommen.
 3. Onder Oorspronkelijk gegevenstypeop gescheidenen klik op volgende.
 4. Schakel het selectievakje tabblad onder scheidingstekens, en klik op volgende.
 5. Klik op Algemeenonder gegevenstype per kolom.
 6. Klik op Geavanceerd en geef de gewenste instellingen voor de Decimalseparator en duizend separator. Klik op OK.
 7. Klik op Voltooien.
Opmerking: De opmaak worden nog steeds tekst maar het type nummer is gewijzigd zodat formules wordt herkend als een getal.

Referenties
Voor meer informatie over celopmaak, klikt u op Microsoft Excel Help in het menu Helpcellen opmaken in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u vervolgens op Zoeken om de onderwerpen weer te geven als resultaat gegeven.
De producten van andere leveranciers die in dit artikel worden beschreven, worden geproduceerd door bedrijven die onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft biedt geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of betrouwbaarheid van deze producten.
back to the top
PRB xl2003 xl2007 xl2010

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Właściwości

Identyfikator artykułu: 291047 — ostatni przegląd: 11/01/2013 07:38:00 — zmiana: 3.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010

 • kbhowto kbconversion kbmt KB291047 KbMtnl
Opinia