Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

De browser wordt niet ondersteund

Werk de browser bij als je de site wilt gebruiken.

Werk de browser bij naar de nieuwste versie van Internet Explorer

Formulierbesturingselementen gebruiken in een werkblad in Excel

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL291073
Samenvatting
Microsoft Excel bevat diverse besturingselementen voor dialoogbladen die handig zijn voor het selecteren van items in een lijst. Voorbeelden van besturingselementen zijn keuzelijsten, keuzelijsten met invoervakken, kringvelden en schuifbalken.

Zie Overzicht van formulieren, formulierbesturingselementen en ActiveX-besturingselementen op een werkblad voor meer informatie over formulierbesturingselementen in Excel.
Meer informatie
In de volgende procedures wordt het gebruik van keuzelijsten, keuzelijsten met invoervakken, kringvelden en schuifbalken gedemonstreerd. In alle voorbeelden wordt dezelfde lijst, celkoppeling en INDEX-functie gebruikt.

Het tabblad Ontwikkelaars inschakelen

Als u de formulierbesturingselementen in Excel 2010 wilt gebruiken, moet u het tabblad Ontwikkelaars inschakelen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Bestand en vervolgens op Opties.

 2. Klik op Lint aanpassen in het linkerdeelvenster.

 3. Schakel het selectievakje Ontwikkelaars onder Hoofdtabbladen aan de rechterkant in en klik vervolgens op OK.
Als u de formulierbesturingselementen in Excel 2007 wilt gebruiken, moet u het tabblad Ontwikkelaars inschakelen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op de Microsoft Office-knop en klik op Opties voor Excel.

 2. Klik op Populair, schakel het selectievakje Tabblad Ontwikkelaars op het lint weergeven in en klik vervolgens op OK.

De lijst, celkoppeling en INDEX-functie instellen

 1. Typ in een werkblad de volgende vermeldingen in het cellenbereik H1:H20:
     H1: Rolschaatsen   H2: Videorecorder   H3: Bureau   H4: Mok   H5: Auto   H6: Wasmachine   H7: Raketwerper   H8: Fiets   H9: Telefoon   H10: Kaars   H11: Snoep   H12: Speakers   H13: Jurk   H14: Deken   H15: Wasdroger   H16: Gitaar   H17: Wasdroger   H18: Gereedschapsset   H19: Videorecorder   H20: Vaste schijf					
 2. Typ de volgende formule in cel A1:
  =INDEX(H1:H20,G1,0)

Voorbeeld van een keuzelijst

 1. U kunt een keuzelijst toevoegen in Excel 2010 en Excel 2007 door achtereenvolgens te klikken op het tabblad Ontwikkelaars, op Invoegen in de groep Besturingselementen en ten slotte op Keuzelijst (formulierbesturingselement) onder Formulierbesturingselementen.  U kunt een keuzelijst toevoegen in Excel 2003 en eerdere versies van Excel door te klikken op de knop Keuzelijst op de werkbalk Formulieren. Als de werkbalk Formulieren niet wordt weergegeven, wijst u Werkbalken aan in het menu Beeld en klikt u op Formulieren.
 2. Klik op de locatie op het werkblad waar u de linkerbovenhoek van de keuzelijst wilt plaatsen en sleep de keuzelijst vervolgens naar de locatie waar u de rechterbenedenhoek van de keuzelijst wilt plaatsen. Maak volgens dit voorbeeld een keuzelijst in de cellen B2:E10.
 3. Klik in de groep Besturingselementen op Eigenschappen.

 4. Typ de volgende informatie in het venster Object opmaken en klik vervolgens op OK.
  1. Typ H1:H20 in het vak Invoerbereik om een bereik voor de lijst op te geven.
  2. Als u een getal wilt invoeren in cel G1 (afhankelijk van de geselecteerde vermelding in de lijst), typt u G1 in het vak Koppeling met cel.

   Opmerking In de formule INDEX() wordt de waarde in G1 gebruikt om de juiste lijstvermelding op te halen.
  3. Zorg ervoor dat onder Selectietype de optie Enkelvoudig is geselecteerd.

   Opmerking De opties Meervoudig en Uitbreiden zijn alleen zinvol als u een Microsoft Visual Basic for Applications-procedure gebruikt om de waarden van de lijst op te halen. Met het selectievakje 3D-arcering geeft u de keuzelijst een driedimensionaal uiterlijk.

 5. De lijst met vermeldingen wordt weergegeven in de keuzelijst. Voor gebruik van de keuzelijst klikt u op een willekeurige cel zodat de keuzelijst niet wordt geselecteerd. Als u op een vermelding in de lijst klikt, wordt cel G1 bijgewerkt met een getal dat de positie van de geselecteerde vermelding in de lijst aangeeft. In de formule INDEX in cel A1 wordt dit getal gebruikt om de vermelding zelf weer te geven.

Voorbeeld van een keuzelijst met invoervak

 1. U kunt een keuzelijst met invoervak toevoegen in Excel 2010 en Excel 2007 door achtereenvolgens te klikken op het tabblad Ontwikkelaars, op Toevoegen en ten slotte op Keuzelijst met invoervak onder Formulierbesturingselementen.  U kunt een keuzelijst met invoervak toevoegen in Excel 2003 en eerdere versies van Excel door te klikken op de knop Keuzelijst met invoervak op de werkbalk Formulieren.
 2. Klik op de locatie op het werkblad waar u de linkerbovenhoek van de keuzelijst met invoervak wilt plaatsen en sleep de keuzelijst met invoervak vervolgens naar de locatie waar u de rechterbenedenhoek van de keuzelijst met invoervak wilt plaatsen. Maak volgens dit voorbeeld een keuzelijst met invoervak in de cellen B2:E2.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de keuzelijst met invoervak en klik op Besturingselement opmaken.

 4. Typ de volgende gegevens en klik vervolgens op OK:
  1. Typ H1:H20 in het vak Invoerbereik om een bereik voor de lijst op te geven.
  2. Als u een getal wilt invoeren in cel G1 (afhankelijk van de geselecteerde vermelding in de lijst), typt u G1 in het vak Koppeling met cel.

   Opmerking In de formule INDEX wordt de waarde in G1 gebruikt om de juiste lijstvermelding op te halen.
  3. Typ 10 in het vak Aantal regels naar beneden. Deze waarde bepaalt hoeveel vermeldingen worden weergegeven voordat de schuifbalk moet worden gebruikt voor weergave van de overige vermeldingen.

   Opmerking Het selectievakje 3D-arcering is optioneel. Hiermee geeft u de keuzelijst met invoervak een driedimensionaal uiterlijk.

 5. In de vervolgkeuzelijst of de keuzelijst met invoervak wordt de lijst met vermeldingen weergegeven. Als u de vervolgkeuzelijst of de lijst met invoervak wilt gebruiken, klikt u op een willekeurige cel zodat het object niet wordt geselecteerd. Als u op een vermelding klikt in de vervolgkeuzelijst of in de keuzelijst met invoervak, wordt cel G1 bijgewerkt met een getal dat de positie van de geselecteerde vermelding in de lijst aangeeft. In de formule INDEX in cel A1 wordt dit getal gebruikt om de vermelding zelf weer te geven.

Voorbeeld van een kringveld

 1. U kunt een kringveld toevoegen in Excel 2010 en Excel 2007 door achtereenvolgens te klikken op het tabblad Ontwikkelaars, op Toevoegen en ten slotte op Kringveld onder Formulierbesturingselementen.  U kunt een kringveld toevoegen in Excel 2003 en eerdere versies van Excel door te klikken op de knop Kringveld op de werkbalk Formulieren.
 2. Klik op de locatie op het werkblad waar u de linkerbovenhoek van het kringveld wilt plaatsen en sleep het kringveld vervolgens naar de locatie waar u de rechterbenedenhoek van het kringveld wilt plaatsen. Maak volgens dit voorbeeld een kringveld in de cellen B2:B3.
 3. Klik met de rechtermuisknop op het kringveld en klik op Besturingselement opmaken.

 4. Typ de volgende gegevens en klik vervolgens op OK:
  1. Typ 1 in het vak Huidige waarde.

   Met deze waarde initialiseert u het kringveld zodat de formule INDEX verwijst naar de eerste vermelding in de lijst.
  2. Typ 1 in het vak Minimumwaarde.

   Met deze waarde beperkt u de bovenkant van het kringveld tot de eerste vermelding in de lijst.
  3. Typ 20 in het vak Maximumwaarde.

   Deze waarde geeft het maximum aantal vermeldingen in de lijst aan.
  4. Typ 1 in het vak Stapsgewijze wijziging.

   Met deze waarde bepaalt u met welke waarde de huidige waarde in het kringveld toeneemt.
  5. Als u een getal wilt invoeren in cel G1 (afhankelijk van de geselecteerde vermelding in de lijst), typt u G1 in het vak Koppeling met cel.

 5. Klik op een willekeurige cel zodat het kringveld niet wordt geselecteerd. Als u op de pijl-omlaag of de pijl-omhoog van het kringveld klikt, wordt cel G1 bijgewerkt met een getal dat de huidige waarde van het kringveld plus of min de stapsgewijze wijziging van het kringveld aangeeft. Met dit getal wordt vervolgens de formule INDEX in cel A1 bijgewerkt zodat de vorige of de volgende vermelding wordt weergegeven.

  De kringveldwaarde verandert niet als de huidige waarde 1 is en u op de pijl-omlaag klikt of als de huidige waarde 20 is en u op de pijl-omhoog klikt.

Voorbeeld van een schuifbalk

 1. U kunt een schuifbalk toevoegen in Excel 2010 en Excel 2007 door achtereenvolgens te klikken op het tabblad Ontwikkelaars, op Toevoegen en ten slotte op Schuifbalk onder Formulierbesturingselementen.  U kunt een schuifbalk toevoegen in Excel 2003 en eerdere versies van Excel door te klikken op de knop Schuifbalk op de werkbalk Formulieren.
 2. Klik op de locatie op het werkblad waar u de linkerbovenhoek van de schuifbalk wilt plaatsen en sleep de schuifbalk vervolgens naar de locatie waar u de rechterbenedenhoek van de schuifbalk wilt plaatsen. Maak volgens dit voorbeeld een schuifbalk met de hoogte van de cellen B2:B6 en de breedte van ongeveer een kwart van de kolom.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de schuifbalk en klik op Besturingselement opmaken.

 4. Typ de volgende gegevens en klik vervolgens op OK:
  1. Typ 1 in het vak Huidige waarde.

   Met deze waarde initialiseert u de schuifbalk zodat de formule INDEX verwijst naar de eerste vermelding in de lijst.
  2. Typ 1 in het vak Minimumwaarde.

   Deze waarde beperkt de bovenkant van de schuifbalk tot de eerste vermelding in de lijst.
  3. Typ 20 in het vak Maximumwaarde. Deze waarde geeft het maximum aantal vermeldingen in de lijst aan.
  4. Typ 1 in het vak Stapsgewijze wijziging.

   Deze waarde geeft aan met welke waarde de schuifbalk de huidige waarde opschuift.
  5. Typ 5 in het vak Paginawijziging. Met deze waarde bepaalt u hoeveel de huidige waarde toeneemt als u op de schuifbalk voor of achter het schuifblokje klikt.
  6. Als u een getal wilt invoeren in cel G1 (afhankelijk van de geselecteerde vermelding in de lijst), typt u G1 in het vak Koppeling met cel.   Opmerking Het selectievakje 3D-arcering is optioneel. Hiermee geeft u de schuifbalk een driedimensionaal uiterlijk.
 5. Klik op een willekeurige cel zodat de schuifbalk niet wordt geselecteerd. Als u op de pijl-omlaag of de pijl-omhoog van de schuifbalk klikt, wordt cel G1 bijgewerkt met een getal dat de huidige waarde van de schuifbalk plus of min de stapsgewijze wijziging van de schuifbalk aangeeft. Dit getal wordt in de formule INDEX gebruikt in cel A1 om de vermelding voor of na de huidige vermelding aan te geven. U kunt ook het schuifblokje slepen om de waarde te wijzigen of op de schuifbalk voor of na het schuifblokje klikken om met 5 op te schuiven (de waarde van Paginawijziging). De schuifbalk verandert niet als de huidige waarde 1 is en u op de pijl-omlaag klikt of als de huidige waarde 20 is en u op de pijl-omhoog klikt.
OfficeKBHowTo vervolgkeuzelijst inf XL2002 XL2003 XL2007 XL2010
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Eigenschappen

Artikel-id: 291073 - Laatst bijgewerkt: 07/16/2013 03:51:00 - Revisie: 2.1

 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2001 voor Mac
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 98 voor Macintosh
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2010
 • kbexpertisebeginner kbhowto kbforms kbsmbportal KB291073
Feedback
//c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">http://c1.microsoft.com/c.gif?"> + (window.location.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>");