Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Berichten met de gebeurtenis-id 101 en 1000 worden weergegeven wanneer mapomleiding is ingesteld in een groepsbeleid

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
De volgende berichten met de gebeurtenis-id 101 en 1000 worden toegevoegd aan het toepassingslogboek wanneer het onderdeel Mapomleiding is ingesteld in een groepsbeleid:
Type: fout
Bron: Userenv
Categorie: geen
Gebeurtenis-id: 1000
Datum: Datum
Tijd: Tijd
Gebruiker: Nt Authority\System
Computer: Computernaam
Beschrijving: Aan de clientuitbreiding voor Groepsbeleid Mapomleiding zijn vlaggen (0) doorgegeven en de foutstatuscode (1307) is geretourneerd.
Type: Fout
Bron: Mapomleiding
Categorie: Geen Gebeurtenis-id: 101
Datum: Datum
Tijd: Tijd
Gebruiker: Domain\User
Computer: Computernaam
Beschrijving: Omleiden van map Bureaublad niet gelukt. De nieuwe mappen voor de omgeleide map konden niet worden gemaakt. De map is geconfigureerd om te worden omgeleid naar \\Computernaam\Omgeleide gedeelde map, het uiteindelijke uitgebreide pad is \\Computernaam\Omgeleide gedeelde map. De volgende fout is opgetreden: Deze beveiligings-ID mag niet worden toegewezen als de eigenaar van dit object.
Oorzaak
Dit probleem kan optreden wanneer u het onderdeel Mapomleiding instelt in een groepsbeleid. U hebt dan de mogelijkheid Mapomleiding in te stellen als Standaard, Geavanceerd of Geen. Als u op het tabblad Doel de optie Standaard selecteert en vervolgens onder Instellingen het selectievakje De gebruiker exclusieve rechten toekennen voor mapnaam inschakelt, werkt het onderdeel Mapomleiding niet en worden er gebeurtenisberichten weergegeven.
Oplossing
U kunt dit probleem als volgt oplossen:
  1. Laad het juiste groepsbeleid vanuit het domein.
  2. Klik achtereenvolgens op Gebruikersconfiguratie, Windows-instellingen en Mapomleiding.
  3. Klik met de rechtermuisknop op het juiste onderdeel van Mapomleiding en kies Eigenschappen.
  4. Selecteer de optie Standaard op het tabblad Doel en schakel onder Instellingen het selectievakje De gebruiker exclusieve rechten voor mapnaam toekennen uit.
  5. Sla de wijzigingen op en sluit het groepsbeleid.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld.
Eigenschappen

Artikel-id: 291087 - Laatst bijgewerkt: 01/22/2007 15:45:00 - Revisie: 6.2

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kberrmsg kbenv kbprb KB291087
Feedback