Het oplossen van afdruk problemen in Word 2002 (deel 2)

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:291344
Zie voor een Microsoft Word 2003-versie van dit artikel:826862.

Zie voor een Microsoft Word 2000-versie van dit artikel:304422.

Zie voor een Microsoft Word 97-versie van dit artikel:254233.

BelangrijkDit artikel bevat informatie over het wijzigen van het register. Zorg ervoor dat u back-up van het register voordat u aanbrengt wijzigingen. Zorg ervoor dat u hoe u het register herstellen weet als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over de back-up, terugzetten en het register te wijzigen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Samenvatting
In dit artikel 2 deel uitmaakt van een reeks van twee artikelen in de Microsoft Knowledge Base die een systematische aanpak voor het elimineren van afdruk problemen in Microsoft Word 2002.Voor meer informatie over deel 1 van dit artikel, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
291336Het oplossen van afdruk problemen in Word 2002 (deel 1)
In dit onderwerp wordt behandeld in deel 1 van dit artikel:
 • Wat zijn enkele specifieke foutberichten die kan ik?
Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
291336Het oplossen van afdruk problemen in Word 2002 (deel 1)
Meer informatie

Het Documentspecifieke afdruk problemen elimineren

Afdruk problemen in Microsoft Word kunnen specifiek zijn voor bepaalde documenten en sjablonen. U mogelijk een of meer documenten mogelijk afgedrukt of die resulteren in een foutbericht. Problemen oplossen vergelijkbare, volgt.

Stap 1: Kunt U andere Word-documenten afdrukken?

Als u problemen probeert af te drukken van een bepaald document, sluit het document dat problemen en probeer een ander document wilt afdrukken.

Als u kan geen andere documenten kunt afdrukken, maakt u een nieuw document en probeert af te drukken. Naar Hiertoe volgt u deze stappen:
 1. Sluit alle geopende Word-documenten.
 2. Op deBestandmenu, klikt u opNieuwe.
 3. Op deAlgemeenen klik opLeeg Document, en klik vervolgens opOK.
 4. Typ tekst in het nieuwe lege Word-document.
 5. Op deAfdrukkenmenu, klikt u opAfdrukken.
 6. In deAfdrukkenhet dialoog venster, klikt u opOK.
Als u dit nieuwe document afdrukken kunt, hebt u vastgesteld dat het probleem is specifiek voor bepaalde Word-documenten. Ga naar de "stap 3: Een nieuwe aangepaste sjabloon maken' verderop in dit artikel.

Als u niet Dit nieuwe document afdrukken, gaat u verder met de "stap 2: Wijzig de naam van de Normal Sjabloon' verderop in dit artikel.

Stap 2: De sjabloon Normal. dot wijzigen

Als u niet kunt afdrukken het nieuwe Word-document dat u hebt gemaakt in stap 1, de algemene Word-sjabloon (Normal. dot) wijzigen. Hiertoe voert u de volgende stappen.
 1. Een van de volgende handelingen uit.
  • Microsoft Windows 98 of Microsoft Windows NT 4. 0 servicepack 6:
   1. Sluit Microsoft Word.
   2. Klik opStart, wijsZoeken, en klik vervolgens opBestanden of mappen.
   3. In deMet de naamkader van de& Locatietabblad typeNormal. dot. Wijziging deZoeken invak voor uwC:station ofLokale vaste schijven (c:, D:)Als er meerdere vaste schijven. Zorg ervoor dat deOpnemen submappenhet selectie vakje is ingeschakeld en klik vervolgens opNu zoeken.
   4. Elk exemplaar van de sjabloon Normal. dot dat is gevonden, wijzig de naam Normal. oud. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
    1. Klik opNormaal.
    2. Op deBestandmenu, klikt u opNaam wijzigen.
    3. TypeNormal. ouden vervolgens Druk op ENTER.
   - of -
  • Microsoft Windows Millennium Edition (Me) of Microsoft Windows 2000:
   1. Sluit Microsoft Word.
   2. Klik opStart, wijsZoeken, en klik vervolgens opBestanden of mappen.
   3. In deZoeken naar bestanden of mappen met de naamvak, typNormal. dot. Wijziging deZoeken inin uw station C (of als u lokale vaste schijven meerdere vaste schijven).
   4. Klik opNu zoeken.
   5. Elk exemplaar van de sjabloon Normal. dot dat is gevonden, wijzig de naam Normal. oud. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
    1. Klik opNormaal.
    2. Op deBestandmenu, klikt u opNaam wijzigen.
    3. TypeNormal. oud, en Druk op ENTER.
   - of -

  • Microsoft Windows XP:
   1. Sluit Microsoft Word.
   2. Klik opStarten klik vervolgens opZoeken.
   3. OnderWat wilt u zoeken voor, klik opAlle bestanden en mappen.
   4. In deAlle of een deel van het bestand naamvak, typNormal. dot. Wijziging deZoeken inin uw station C (of als u lokale vaste schijven meerdere vaste schijven).
   5. Klik opZoeken.
   6. Elk exemplaar van de sjabloon Normal. dot dat is gevonden, wijzig de naam Normal. oud. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
    1. Klik opNormaal.
    2. Op deBestandmenu, klikt u opNaam wijzigen.
    3. TypeNormal. oud, en Druk op ENTER.
 2. Microsoft Word opnieuw start. Word maakt automatisch een nieuw Het bestand Normal. dot.
 3. Typ tekst in het nieuwe lege Word-document.
 4. Op deBestandmenu, klikt u opAfdrukken.
 5. In deAfdrukkenhet dialoog venster, klikt u opOK.
Als u het nieuwe Word-document afdrukken kunt, hebt u vastgesteld dat het probleem een beschadigd bestand Normal. dot is. U kunt nu nieuwe documenten afdrukken die zijn gemaakt op basis van de nieuwe (leeg document) algemene sjabloon (Normal. dot).

Echter nog steeds mogelijk niet afdrukken bestaande documenten die zijn gemaakt met behulp van het oude bestand Normal. dot. Als dit is het Case, gaat u verder met de sectie "Stap 4: hoe te het probleem Document afdrukken" in dit artikel voor het oplossen van problemen met deze documenten.

Als u niet Dit nieuwe document afdrukken, kan er een probleem waardoor Microsoft Word afdrukken. Als dit het geval is, gaat u verder met de "Wat zijn enkele andere dingen Ik kan proberen?' verderop in dit artikel.

Stap 3: Een nieuwe aangepaste sjabloon maken

U nog steeds niet mogelijk bepaalde Word-documenten afdrukken. Controleer de probleem documenten om vast te stellen of deze zijn gemaakt vanuit de dezelfde aangepaste sjabloon.

Om vast te stellen welke sjabloon het probleem document is gemaakt, als volgt:
 1. Open een document dat u niet kunt afdrukken.
 2. Op deHulp programma'smenu, klikt u opSjablonen en invoegtoepassingen.

  Het sjabloon waarmee het document is gemaakt, moet worden vermeld deDocumentsjabloonvak.
Als de sjabloon Normal. dot is, gaat u naar de "stap 4: Het probleem Document afdrukken "sectie van dit artikel voor het oplossen van het probleem met dit document.

Als de sjabloon een andere is sjabloon, een nieuwe aangepaste sjabloon maken. Hiertoe voert u de volgende stappen:
 1. Op deBestandmenu, klikt u opNieuwe.
 2. Op deAlgemeenen klik opLeeg Document, en klik vervolgens opOK.
 3. Typ in het lege nieuwe Word-document en maak uw sjabloon als u wilt weer geven.
 4. Op deBestandmenu, klikt u opOpslaan als.
 5. In deOpslaan alsdialoog venster typt u een nieuwe bestandsnaam voor de nieuwe aangepaste sjabloon Wijzig deOpslaan alsvakDocumentsjabloon, en klik vervolgens opOpslaan.
 6. Op deBestandmenu, klikt u opSluitende nieuwe aangepaste sjabloon sluiten.
 7. Op deBestandmenu, klikt u opNieuwe.
 8. Klik op de nieuwe sjabloon die u hebt gemaakt en klik vervolgens opOK.
 9. Typ eventueel extra tekst die u wilt gebruiken en klik vervolgens opAfdrukkenop deBestandmenu.
 10. In deAfdrukkenhet dialoog venster, klikt u opOK.
Als het document dat u hebt gemaakt van uw nieuwe aangepaste sjabloon afdrukken is correct, hebt u vastgesteld dat het grootste probleem met is een aangepaste sjabloon beschadigd. U moet een nieuwe aangepaste sjabloon maken voor nieuwe documenten.

Echter, de documenten gemaakt op basis van uw beschadigde aangepaste sjabloon nog steeds mogelijk niet correct afgedrukt. Als dit het geval is, gaat u naar "Stap 4: het probleem Document afdrukken ' verderop in dit artikel oplossen problemen met deze documenten.

Stap 4: Hoe het probleem Document afdrukken

U hebt deze stap bereikt omdat u hebt vastgesteld dat een beschadigde document verhindert dat u het document afdrukken juist.

Uw document wilt afdrukken, probeert u een of meer van de volgende:
 • Probeer een bereik van pagina's afdrukken. Hiertoe voert u de volgende stappen:
  1. Op deBestandmenu, klikt u opAfdrukken.
  2. In deAfdrukkenhet dialoog venster, klikt u opPagina's, en typ vervolgens een bereik van pagina's die u wilt afdrukken. Bijvoorbeeld: type1-1. Deze wordt afgedrukt met de eerste pagina van uw document.
  3. Als deze pagina correct wordt afgedrukt, herhaalt u de afdrukken en het volgende bereik van pagina's Geef zo nodig de hele afdrukken document.
  - of -
 • Het probleem document opslaan als RTF-bestand. U doet dit door Volg deze stappen:
  1. Op deBestandmenu, klikt u opOpslaan als.
  2. In deOpslaan alsdialoog venster typt u een nieuwe bestandsnaam voor het document in deBestandsnaamvak.
  3. Wijziging deOpslaan alsvakRTF-indeling.
  4. Klik opOpslaan. Het nieuwe document wordt opgeslagen met de extensie RTF.
  5. Op deBestandmenu, klikt u opSluitenhet nieuwe document sluiten.
  6. Op deBestandmenu, klikt u opOpenen open het nieuwe document dat u zojuist hebt opgeslagen.
  7. Op deBestandmenu, klikt u opOpslaan als.
  8. In deOpslaan alshet dialoog venster wijziging deOpslaan alsvakWord-Document, en klik vervolgens opOpslaan.

   OPMERKING: U hoeft niet naar een nieuwe bestands naam in hetBestand naamvak, omdat u het nieuwe document in stap b hebt gewijzigd.
  9. Op deBestandmenu, klikt u opSluitennaar een nieuw Word-document sluit.
  10. Op deBestandmenu, klikt u opOpenen open het nieuwe Word-document dat u zojuist hebt opgeslagen.
  11. Op deBestandmenu, klikt u opAfdrukken.
  12. In deAfdrukkenhet dialoog venster, klikt u opOK.
  Als u het nieuwe document afdrukken kunt, hebt u opgelost de probleem met het beschadigde document. Verwijder de oude Word-document dat is het afdruk probleem veroorzaakt en werken met het nieuwe Word-document.

  - of -
 • Kopieer en plak het gehele Word-document in een nieuw woord bestand. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Druk op CTRL + END naar de onderkant van het woord document.
  2. Druk op CTRL + SHIFT + HOME om het hele document te selecteren en Ga naar de bovenkant van het Word-document.
  3. Op deBewerkenmenu, klikt u opKopiëren.
  4. Op deBestandmenu, klikt u opNieuwe.
  5. Op deAlgemeenen klik opLeeg Document, en klik vervolgens opOK.
  6. Klik in het nieuwe lege Word-documentPlakkenop deBewerkenmenu.
  7. Op deBestandmenu, klikt u opAfdrukken.
  8. In deAfdrukkenhet dialoog venster, klikt u opOK.
  Als kunt u een nieuw Word-document afdrukken kunt, is opgelost het probleem. Uw oude Word-document is beschadigd. Een nieuw Word-document opslaan en werken met het. Vervolgens kunt u het beschadigde document verwijderen.

  - of -
 • Kopiëren en plakken van secties van uw Word-document naar een nieuw bestand. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Selecteer een gedeelte van het Word-document. Als uw document secties bevat, selecteer een sectie-einde.
  2. Op deBewerkenmenu, klikt u opKopiëren.
  3. Op deBestandmenu, klikt u opNieuwe.
  4. Op deAlgemeenen klik opLeeg Document, en klik vervolgens opOK.
  5. Klik in het nieuwe lege Word-documentPlakken.
  6. Op deBestandmenu, klikt u opAfdrukken.
  7. In deAfdrukkenhet dialoog venster, klikt u opOK.
  Als u een nieuw Word-document afdrukken kunt, hebt u bepaald dat een bestaand Word-document is beschadigd. Herhaal deze stappen met de volgende gedeelten van het beschadigde document en deze kopiëren naar de nieuwe Word document. U wilt een gedeelte tegelijk kopiëren en afdrukken van uw nieuwe Word document na het plakken van elk gedeelte. Dit zorgt ervoor dat u niet kopiëren een beschadigde gedeelte naar het nieuwe Word-bestand.

  BELANGRIJK: Niet kopiëren en sectie-einden in de nieuwe Word plakken document, omdat dit kan het probleem in de nieuwe Word kopiëren document.

  Nadat u alle delen van het beschadigde document gekopieerd naar een nieuw Word-document opslaan als een Word-document met een nieuw bestand naam. Wanneer u een nieuw Word-document afdrukken kunt, kunt u verwijderen de oude beschadigde Word-document.
Als deze stappen kunt u niet uw Word afdrukken document, gaat u verder met de sectie "Wat zijn sommige dingen die ik kan proberen?" van dit artikel.

Back to Top

Wat zijn sommige dingen die ik kan proberen?

U hebt deze sectie aangekomen omdat u niet kunt afdrukken document vanuit Microsoft Word. U kunt proberen de volgende methoden om dit te corrigeren probleem.

Stuur printerstuurprogramma opnieuw installeren

Een beschadigd printer stuur programma kan afdruk problemen veroorzaken in Microsoft Word. Als dit het geval is, verwijderen en opnieuw installeren van het printer stuur programma. Doen Dit als volgt:
 1. Sluit alle Windows-programma's.
 2. Klik opStart, wijsInstellingen, en klik vervolgens opPrinters.

  OPMERKING: In Microsoft Windows XP, klikt u opStarten klik vervolgens opHet Configuratie scherm.
 3. Rechter muis knop op de geïnstalleerde standaard printer en klik vervolgens opVerwijderenKlik in het snelmenu dat verschijnt.

  U ontvangt de volgende bericht
  Weet u zeker dat u de printer"printer naam"?
  waar"printer naam"de naam van de geïnstalleerde standaard printer is.
 4. Klik opJa.

  U kunt ook ontvangen een extra bericht wanneer u Verwijder het printer stuur programma:
  Enkele bestanden werden alleen gebruikt voor Deze printer en zijn niet langer nodig. Wilt u deze bestanden verwijderen nu?
 5. Nadat Windows de geïnstalleerde standaard printer verwijdert en de bijbehorende bestanden opnieuw installeren van de printer. Voer hiervoor een van de volgende.
  • In Windows 98, Windows Me, Windows NT 4. 0 of Windows 2000, dubbelklikt u opPrinter toevoegenin dePrinters(Klik in het dialoog vensterStart, wijsInstellingen, en klik vervolgens opPrinters). Voer de Wizard Printer toevoegen aan uw Windows-printer installeren stuur programma.

   - of -
  • In Windows XP, klikt u opEen printer toevoegenonderPrinter takenin dePrinters en faxapparaten(Klik in het dialoog vensterStarten klik vervolgens opPrinters en faxapparaten). Voer de Wizard Printer toevoegen aan uw Windows-printer installeren stuur programma.

   - of -
  • De schijf die is geleverd door uw printer gebruiken de fabrikant en installeren volgens de installatie-instructies. Voor meer informatie over het installeren van het printer stuur programma dat is meegeleverd met uw printer, neem contact op met de fabrikant van uw printer.
  Contact gegevens, gaat u naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over hardware- en software leveranciers:

De sleutel Data van Word verwijderen

WaarschuwingEr kunnen ernstige problemen optreden als u het register foutief wijzigt met de register-Editor of met een andere methode. Wellicht moet deze problemen het besturings systeem opnieuw te installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen kunnen worden opgelost. Wijzig het register voor uw eigen risico.

Afdruk problemen in Microsoft Word kan veroorzaakt door een beschadigde sleutel Data van Word in het Windows-register. Als dit het geval is, u moet de sleutel Data verwijderen. Wanneer u Microsoft Word, Word opnieuw starten maakt de sleutel Word Data automatisch opnieuw.

BELANGRIJK: Na het verwijderen van de sleutel Data van Word, sommige instellingen in Microsoft Word opnieuw ingesteld op hun standaardinstellingen.

De sleutel Data van Word verwijderen in het Windows-register, gaat u als volgt te werk:
 1. Sluit alle Windows-programma's.
 2. Klik opStart, en klik vervolgens opUitvoeren.
 3. In deOpenvak, typRegediten klik opOK.
 4. Open de volgende registersleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word
 5. Onder deWordsleutel, klikt u op deGegevenssubsleutel.
 6. Op deBewerkenmenu, klikt u opVerwijderen.

  U ontvangt het volgende bericht:
  Weet u zeker dat u deze sleutel?
 7. Klik opJa
 8. Op deRegistermenu, klikt u opAfsluiten.
Microsoft Word opnieuw start nadat u de sleutel Data van Word verwijdert, en Probeer uw Word-document af te drukken. Als u het document afdrukken kunt, hebt u is het probleem opgelost.
Back to Top

Aanvullende bronnen voor probleemoplossing

Voor meer informatie over het oplossen van problemen stappen die u kunnen helpen bij het oplossen van afdruk problemen, klikt u op de volgende artikel nummers in de Microsoft Knowledge Base:
128345Het oplossen van afdruk problemen in Windows 95, Windows 98 en Windows Millennium Edition
163551Afdruk problemen in Windows oplossen

260142Windows 2000-afdruk problemen oplossen
289506Het installeren en gebruiken van de sjabloon Support. dot in Word 2002
Back to Top

Microsoft-ondersteuningsopties

Als u dit probleem niet kunt oplossen, zijn diverse ondersteuningsopties beschikbaar om u te helpen.

Snel antwoorden zoeken zelf on line

On line ondersteuning van Microsoft gebruiken om te zoeken in de Microsoft Knowledge Base en andere technische bronnen snel nauwkeurige antwoorden. U kunt ook de site voor uw zoekopdracht aanpassen.

Om uw zoekopdracht te starten Ga naar de volgende website:

Microsoft Product ondersteuning

Neem contact op met een medewerker van Microsoft Product Support Services om u te helpen bij het oplossen van problemen.

Voor meer informatie over het verkrijgen van hulp bij het oplossen van problemen met Microsoft Windows, klikt u opHelp-onderwerpenop deHelpmenu in Windows Verkenner. Op deInhouden dubbel klik op deProblemen oplossenboek. Vervolgens dubbel klikken om te openen deNeem contact op met Microsoft technische ondersteuningboek uw ondersteuningsopties wilt weer geven.

Voor meer informatie over hulp bij het oplossen van problemen met Microsoft Word, klikt u opMicrosoft Wordop deHelpin het menu en klik vervolgens opTechnische ondersteuning.

Microsoft Solution Providers

Microsoft Solution Providers zijn onafhankelijke organisaties die hebben samen met Microsoft technologie gebruiken voor problemen oplossen bedrijven van alle groottes en sectoren.

Een Microsoft-oplossing zoeken Serviceprovider in uw regio in de Verenigde Staten en Canada, belt Microsoft Sales Information Center op nummer (800) 426-9400. Als u buiten de Verenigde Staten Neem contact op met uw lokale vestiging. Zie de Microsoft gemakkelijkst, World Wide kantoren-website op:
Back to Top
OfficeKBHowTo inf

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 291344 - Laatst bijgewerkt: 09/18/2011 19:26:00 - Revisie: 3.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbprint kbtshoot kbhowto kbmt KB291344 KbMtnl
Feedback