Virusbeveiligingsfuncties in Outlook Express 6 gebruiken

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL291387
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Voor informatie over de verschillen tussen de e-mailclients Microsoft Outlook en Microsoft Outlook Express klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
257824 Outlook 2000: Verschillen tussen Outlook en Outlook Express
Samenvatting
In dit artikel worden verschillende nieuwe functies beschreven die in Outlook Express 6 zijn opgenomen om u te beschermen tegen virussen die kunnen worden overgebracht via e-mailberichten.
Meer informatie
De virusbeveiligingsfuncties in Outlook Express 6 vindt u op het tabblad Beveiliging van het dialoogvenster Opties dat u opent via het menu Extra.

Beveiligingszones van Internet Explorer gebruiken om actieve inhoud in HTML-e-mail (Hypertext Markup Language) uit te schakelen

Met behulp van beveiligingszones kunt u kiezen of actieve inhoud, zoals ActiveX-besturingselementen en scripts, kunnen worden uitgevoerd vanuit een HTML-e-mailbericht in Outlook Express. De standaardinstelling is dat in Outlook Express 6 de zone met websites met beperkte toegang wordt gebruikt in plaats van de Internet-zone. In Microsoft Outlook Express 5.0 en Microsoft Outlook Express 5.5 werd de Internet-zone gebruikt, waarmee de meeste actieve inhoud kan worden uitgevoerd. Ga als volgt te werk als u de instellingen van de beveiligingszone van Internet Explorer wilt aanpassen voor Outlook Express:

Waarschuwing: Als u de instellingen van de beveiligingszone wijzigt, kan uw computer worden blootgesteld aan mogelijk schadelijke code. Wees voorzichtig wanneer u deze instellingen wijzigt.
 1. Start Outlook Express en klik in het menu Extra op Opties.
 2. Open het tabblad Beveiliging en klik op Zone met websites met beperkte toegang of Internet-zone (minder veilig, maar wel functioneler) in de sectie Virusbeveiling bij Selecteer de Internet-beveiligingszone die u wilt gebruiken.
 3. Klik op OK om het dialoogvenster Opties te sluiten en sluit Outlook Express vervolgens af.
 4. Start Internet Explorer, klik in het menu Extra op Internet-opties en klik op Beveiliging.
 5. Klik op Aangepast niveau voor de beveiligingszone die u hebt geselecteerd in Outlook Express. De beveiligingsinstellingen die u kiest, gelden voor zowel Outlook Express als Internet Explorer.

Alle berichten zonder opmaak weergeven (alleen Service Pack 1)

Vanaf Service Pack 1 kunt u Outlook Express configureren om alle e-mailberichten in de indeling tekst zonder opmaak te lezen. Sommige HTML-e-mailberichten worden niet correct weergegeven in de indeling tekst zonder opmaak, maar er wordt geen actieve inhoud in het e-mailbericht uitgevoerd wanneer u deze instelling inschakelt. Ga als volgt te werk om alle berichten zonder opmaak weer te geven in Outlook Express Service Pack 1:
 1. Start Outlook Express en klik in het menu Extra op Opties.
 2. Open het tabblad Lezen en schakel het selectievakje Alle berichten zonder opmaak weergeven in onder Berichten lezen.
 3. Klik op OK.

Voorkomen dat toepassingen e-mail verzenden zonder uw goedkeuring

Als u Outlook Express instelt als standaard-e-mailhandler (of Simple MAPI-client) op het tabblad Algemeen, worden verzoeken in Outlook Express verwerkt met behulp van Simple MAPI-aanroepen. Bepaalde virussen kunnen deze functionaliteit misbruiken en zichzelf verspreiden door kopieën van e-mailberichten met het virus te verzenden naar uw contactpersonen. Met de standaardinstellingen kunnen e-mailberichten vanuit Outlook Express 6 niet worden verzonden zonder uw medeweten. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u kunt opgeven of u het bericht wilt verzenden.

De lijst met onveilige bestanden van Internet Explorer gebruiken om e-mailbijlagen te filteren

Ga als volgt te werk als u de lijst met onveilige bestanden van Internet Explorer wilt gebruiken om e-mailbijlagen te filteren:
 1. Start Outlook Express en klik in het menu Extra op Opties.
 2. Open het tabblad Beveiliging en schakel het selectievakje Opslaan of openen van bijlagen die mogelijk een virus bevatten niet toestaan onder Virusbeveiliging in.
Deze optie is standaard ingeschakeld in Outlook Express Service Pack 1 (SP1). Als u deze optie inschakelt, worden de lijst met onveilige bestanden van Internet Explorer 6 en de instelling van de optie Openen na downloaden bevestigen in Mapopties gebruikt in Outlook Express om vast te stellen of een bestand veilig is. E-mailbijlagen met een bestandstype dat is aangemerkt als 'onveilig', worden geblokkeerd bij het downloaden.

Opmerking De lijst met onveilige bestanden van Internet Explorer 6 bevat alle bestandstypen die mogelijk script of code bevatten. Ga als volgt te werk als u meer bestandstypen wilt opgeven die moeten worden geblokkeerd of als u bestandstypen wilt verwijderen die niet moeten worden geblokkeerd:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan (of klik op Configuratiescherm) en klik op Configuratiescherm (of schakel over naar Klassieke weergave of Alle opties van het Configuratiescherm weergeven).
 2. Dubbelklik op Mapopties.
 3. Open het tabblad Bestandstypen en schakel de bestandstypen in of uit die u wilt blokkeren of toestaan en klik op Geavanceerd. Als het bestandstype dat u wilt toevoegen niet wordt vermeld, voert u de volgende stappen uit:
  1. Klik op Nieuw.
  2. Typ in het dialoogvenster Nieuwe extensie maken de bestandsextensie die u wilt toevoegen aan de lijst met onveilige bestanden.
  3. Klik op OK en klik op Geavanceerd.
 4. Klik om een vinkje te plaatsen in (blokkeren) of het vinkje te verwijderen uit (toestaan) het selectievakje Openen na downloaden bevestigen.
Opmerking Voor sommige bestandstypen kunt u het vinkje voor Openen na downloaden bevestigen niet verwijderen. EXE-bestanden worden bijvoorbeeld vermeld in de standaardlijst met onveilige bestanden in Internet Explorer en kunnen niet worden toegestaan.

Bepalen wanneer een bijlage is geblokkeerd in Outlook Express

Wanneer een bijlage wordt geblokkeerd in Outlook Express, wordt de volgende waarschuwing weergegeven in de balk boven aan het e-mailbericht:
Outlook Express heeft de volgende onveilige bestandsbijlagen in deze e-mail ontoegankelijk gemaakt: bestand_naam1, bestand_naam2, enzovoort.
Eigenschappen

Artikel-id: 291387 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 01:10:22 - Revisie: 4.0

Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB291387
Feedback