Een resource rechtstreeks boeken in Outlook

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Klik op 180424 voor een Microsoft Outlook 98 (CW)-versie van dit artikel.
Samenvatting
In Outlook kunt u automatisch het gebruik van resources voor vergaderruimten, voertuigen of apparatuur plannen. Hierdoor worden automatisch bevestigingen verstuurd en kan worden geboekt via e-mailberichten in plaats van een rechtstreekse netwerkverbinding.
Meer informatie

Een resourceaccount definiëren

 1. Gebruik de beheerdersaccount van Microsoft Exchange Server om een nieuwe e-mailaccount te maken voor de resource.
 2. Start Outlook met de nieuwe resourceaccount om in de postbus op de server de standaardmappen te maken.
 3. Klik op Opties in het menu Extra.
 4. Klik op Agenda-opties en vervolgens op Planning voor resources.
 5. Schakel alle drie de opties bij Vergaderverzoek in en klik op Machtigingen instellen.
 6. Klik op Toevoegen om de gebruikers toe te voegen die gebruik mogen maken van de resource.
 7. U moet iedere gebruiker ten minste de machtiging Auteur toewijzen.
 8. Klik op OK om de dialoogvensters te sluiten en sluit vervolgens Outlook af.

Een afspraak rechtstreeks boeken op de resource

U kunt de resource boeken terwijl u de vergadering maakt. De beschikbaarheidsgegevens van de resourceaccount kunt u bekijken in het formulier Vergadering plannen.

Ga als volgt te werk om deelnemers uit te nodigen en resources te boeken voor een vergadering:
 1. Klik op Agenda.
 2. Klik in het menu Acties op Vergadering plannen.
 3. Klik in het dialoogvenster Vergadering plannen op Anderen uitnodigen.
 4. Geef in het vak Typ een naam of selecteer een naam in de lijst de naam op van de persoon die u wilt uitnodigen of de resource die u wilt boeken.
 5. Maak voor elke ingevoerde naam een keuze tussen Vereist, Optioneel en Resources.

  Opmerking Het is gebruikelijk dat u voor gebruikers Vereist of Optioneel kiest en voor resources Resources. De uitnodiging voor de vergadering wordt geadresseerd met de vereiste en optionele deelnemers in het vak Aan op het tabblad Afspraak. De resources worden weergegeven in het vak Locatie.
 6. Klik op OK en gebruik de schuifbalken om de beschikbaarheidsgegevens van de genodigden te bekijken.
 7. Klik op een tijd waarop alle genodigden beschikbaar zijn. U kunt ook AutoSelectie gebruiken om automatisch het eerstvolgende moment te vinden waarop alle genodigden beschikbaar zijn.
 8. Klik op Vergadering beleggen.
Opmerking Als u een resource rechtstreeks boekt, worden de beschikbaarheidsgegevens van de resource direct bijgewerkt.
book
Eigenschappen

Artikel-id: 291616 - Laatst bijgewerkt: 03/31/2008 13:00:04 - Revisie: 5.1

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbaccounts kbinfo KB291616
Feedback