Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Wijzigingen in standaardtaalinstellingen blijven niet behouden in Word

Symptomen
Wanneer u in Microsoft Office Word een taal instelt als de standaardinvoertaal en u Word opnieuw start, zijn de wijzigingen niet bewaard gebleven.
Oorzaak
Dit probleem kan optreden als er meerdere invoertalen zijn geconfigureerd op de computer.

Wanneer u meerdere invoertalen hebt geconfigureerd, is de taal die wordt gebruikt wanneer u Word start, gebaseerd op de standaardinvoertaal die is geselecteerd in het dialoogvenster Tekstservices.
Workaround
Ga op een van de volgende manieren te werk om dit probleem te voorkomen:

Methode 1: Alle extra toetsenbordindelingen verwijderen

Dit probleem treedt niet op wanneer er slechts één toetsenbordindeling is. Voer de volgende stappen uit om alle extra toetsenbordindelingen te verwijderen:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Toetsenbord.
 3. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen voor toetsenbord op het tabblad Landinstellingen voor invoer en klik vervolgens op Wijzigen.
 4. Selecteer de gewenste taal in de lijst Selecteer een van de geïnstalleerde invoertalen. De geselecteerde taal wordt gebruikt wanneer de computer wordt opgestart.
 5. Klik in de lijst Geïnstalleerde services op het Toetsenbord van de invoertaal die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.
 6. Herhaal stap 5 voor alle talen, behalve de taal die u in stap 4 hebt geselecteerd, en klik vervolgens twee keer op OK.

Methode 2: De standaardinvoertaal installeren

Voer de volgende stappen uit om de standaardinvoertaal op te geven die wordt gebruikt wanneer Word wordt gestart:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Toetsenbord.
 3. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen voor toetsenbord op het tabblad Landinstellingen voor invoer en klik vervolgens op Wijzigen.
 4. Klik op het tabblad Instellingen op Toevoegen.
 5. Selecteer de gewenste taal in het dialoogvenster Invoertaal toevoegen in de lijst Invoertaal en klik vervolgens op OK.
 6. Selecteer de gewenste taal in de lijst Selecteer een van de geïnstalleerde invoertalen. De geselecteerde taal wordt gebruikt wanneer de computer wordt opgestart en klik vervolgens twee keer op OK.
Meer informatie
Het pictogram Tekstservices wordt in het Configuratiescherm weergegeven wanneer spraakherkenning is geïnstalleerd tijdens de installatie van Microsoft Office XP. Als spraakherkenning niet is geïnstalleerd, selecteert u invoertalen in het dialoogvenster Eigenschappen voor toetsenbord (dubbelklik in het Configuratiescherm op Toetsenbord).
prb kbspeech WD2002 WD2003 WD2007
Eigenschappen

Artikel-id: 292106 - Laatst bijgewerkt: 09/30/2011 14:47:00 - Revisie: 3.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbsettings kbsetup kbprb KB292106
Feedback