Een optie toevoegen aan een categorie van het Configuratiescherm

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Samenvatting
Het Configuratiescherm van Windows XP bevat een categorieweergave waarin specifieke taken en opties in verschillende categorieën zijn onderverdeeld. In dit artikel wordt beschreven hoe u een optie kunt toevoegen aan een bepaalde categorie in het Configuratiescherm.
Meer informatie
Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

U kunt een optie toevoegen aan een bepaalde categorie door aan de volgende registersleutel een DWORD-vermelding voor de optie toe te voegen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control Panel\Extended Properties\{305CA226-D286-468e-B848-2B2E8E697B74} 2
De volgende categorie-id's zijn toegestaan:
  • 0x00000000 : Andere opties van het Configuratiescherm (alle opties zonder categorie-id worden in deze categorie geplaatst)
  • 0x00000001 : Vormgeving en thema's
  • 0x00000002 : Printers en andere hardware
  • 0x00000003 : Netwerk- en Internet-verbindingen
  • 0x00000004 : Spraak, geluid en geluidsapparaten
  • 0x00000005: Prestaties en onderhoud
  • 0x00000006 : Datum, tijd, taal en land
  • 0x00000007 : Toegankelijkheidsopties
  • 0xFFFFFFFF : De optie niet toevoegen aan een categorie (bedoeld voor speciale opties, zoals Software, die rechtstreeks worden gestart.)
De optie Toegankelijkheidsopties is bijvoorbeeld als volgt gedefinieerd in het register:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control Panel\Extended Properties\{305CA226-D286-468e-B848-2B2E8E697B74} 2
"%SystemRoot%\System32\access.cpl"=[DWORD] 0x07
In het geval van opties die worden geïmplementeerd als shell-naamruimte-extensies (zoals Lettertypen en Geplande taken) kunt u de categorie-id vinden onder de CLSID-vermelding in het register. Dit is bijvoorbeeld de registervermelding voor de map Systeembeheer:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D20EA4E1-3957-11D2-A40B-OC5020524153} "{305CA226-D286-468e-B848-2B2E8E697B74} 2"=[DWORD] 0x05
Opmerking Er bestaat geen methode voor het maken van een nieuwe categorie of het toevoegen van een taak aan een categorie.
Eigenschappen

Artikel-id: 292463 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 01:24:45 - Revisie: 1.1

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto KB292463
Feedback