Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Een optie toevoegen aan een categorie van het Configuratiescherm

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Samenvatting
Het Configuratiescherm van Windows XP bevat een categorieweergave waarin specifieke taken en opties in verschillende categorieën zijn onderverdeeld. In dit artikel wordt beschreven hoe u een optie kunt toevoegen aan een bepaalde categorie in het Configuratiescherm.
Meer informatie
Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

U kunt een optie toevoegen aan een bepaalde categorie door aan de volgende registersleutel een DWORD-vermelding voor de optie toe te voegen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control Panel\Extended Properties\{305CA226-D286-468e-B848-2B2E8E697B74} 2
De volgende categorie-id's zijn toegestaan:
 • 0x00000000 : Andere opties van het Configuratiescherm (alle opties zonder categorie-id worden in deze categorie geplaatst)
 • 0x00000001 : Vormgeving en thema's
 • 0x00000002 : Printers en andere hardware
 • 0x00000003 : Netwerk- en Internet-verbindingen
 • 0x00000004 : Spraak, geluid en geluidsapparaten
 • 0x00000005: Prestaties en onderhoud
 • 0x00000006 : Datum, tijd, taal en land
 • 0x00000007 : Toegankelijkheidsopties
 • 0xFFFFFFFF : De optie niet toevoegen aan een categorie (bedoeld voor speciale opties, zoals Software, die rechtstreeks worden gestart.)
De optie Toegankelijkheidsopties is bijvoorbeeld als volgt gedefinieerd in het register:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control Panel\Extended Properties\{305CA226-D286-468e-B848-2B2E8E697B74} 2
"%SystemRoot%\System32\access.cpl"=[DWORD] 0x07
In het geval van opties die worden geïmplementeerd als shell-naamruimte-extensies (zoals Lettertypen en Geplande taken) kunt u de categorie-id vinden onder de CLSID-vermelding in het register. Dit is bijvoorbeeld de registervermelding voor de map Systeembeheer:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D20EA4E1-3957-11D2-A40B-OC5020524153} "{305CA226-D286-468e-B848-2B2E8E697B74} 2"=[DWORD] 0x05
Opmerking Er bestaat geen methode voor het maken van een nieuwe categorie of het toevoegen van een taak aan een categorie.
Eigenschappen

Artikel-id: 292463 - Laatst bijgewerkt: 06/14/2006 13:34:33 - Revisie: 1.1

 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbenv kbhowto KB292463
Feedback