Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Office XP: Vaststellen in welke volgorde vormen worden toegevoegd aan diagrammen

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL293184
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Wanneer u een nieuwe vorm toevoegt aan een conceptueel diagram in Microsoft Office XP, hangt de wijze van toevoeging en de plaats waar dat gebeurt af van het type diagram. Dit is bedoeld om een optimale opmaak en lay-out te bewerkstelligen voor elk van de verschillende typen diagrammen.

In dit artikel wordt beschreven in welke volgorde vormen aan diagrammen worden toegevoegd.
Meer informatie
Voor elk van de beschreven scenario's gelden de volgende voorwaarden:
 • Er wordt gebruikgemaakt van de diagramstijl Primaire kleuren.
 • De opdracht AutoOpmaak gebruiken is ingeschakeld voor het diagram.
 • De opdracht AutoIndeling is ingeschakeld voor het diagram.

Voor radiaaldiagrammen:
 • De eerste vorm (Geel) is de middelste vorm.
 • De tweede vorm (Oranje) wordt toegevoegd onder de eerste vorm.
 • De derde vorm (Blauw) wordt toegevoegd onder de eerste vorm en de tweede vorm wordt boven de eerste vorm geplaatst.
 • De vierde vorm (Groen) wordt toegevoegd vanaf de derde vorm met de wijzers van de klok mee. De derde vorm verschuift tegen de wijzers van de klok in om een gelijke ruimteverdeling te behouden.
 • De vijfde vorm (Rood) wordt toegevoegd vanaf de vierde vorm met de wijzers van de klok mee. De vierde en derde vorm verschuiven tegen de wijzers van de klok in om een gelijke ruimteverdeling te behouden.
Als algemene regel geldt dat zodra er drie vormen in een radiaaldiagram zijn opgenomen, de eerste vorm de middelste positie behoudt, de tweede vorm de bovenste positie behoudt en alle volgende vormen worden ingevoegd tussen de laatste en de tweede vorm. Als u een vorm hebt geselecteerd tijdens het invoegen van een nieuwe vorm, wordt de nieuwe vorm toegevoegd onmiddellijk achter de geselecteerde vorm (met de wijzers van de klok mee), tenzij de geselecteerde vorm de middelste vorm is. In dat geval wordt de nieuwe vorm toegevoegd alsof er geen vorm is geselecteerd.

Voor cyclusdiagrammen:
 • Er worden pas vormen zichtbaar zodra het diagram ten minste twee vormen bevat.
 • De eerste twee vormen worden zodanig geplaatst dat de eerste vorm (Paars) zich boven in het diagram bevindt en de tweede vorm (Geel) zich onder in het diagram bevindt.
 • De derde vorm (Blauw) wordt toegevoegd vanaf de tweede vorm met de wijzers van de klok mee. De tweede vorm verschuift tegen de wijzers van de klok in om een gelijke ruimteverdeling te behouden.
Als algemene regel geldt dat wanneer er een nieuwe vorm aan een cyclusdiagram wordt toegevoegd, de eerste vorm de positie boven in het diagram behoudt en de nieuwe vorm wordt toegevoegd tegen de wijzers van de klok in vanaf de bovenste vorm. Van alle andere vormen worden de positie en grootte aangepast om een gelijke ruimteverdeling te behouden. Het tekstvak voor elke vorm wordt toegevoegd met de wijzers van de klok mee vanaf de vorm. Als u een vorm hebt geselecteerd tijdens het invoegen van een nieuwe vorm, wordt de nieuwe vorm toegevoegd onmiddellijk achter de geselecteerde vorm (met de wijzers van de klok mee).

Voor piramidediagrammen:
 • De eerste vorm (Blauw) is de volledige piramide (driehoek).
 • De tweede vorm (Groen) wordt toegevoegd onder de eerste vorm.
 • De derde vorm (Geel) wordt toegevoegd onder de tweede vorm.
Als algemene regel geldt dat wanneer een nieuwe vorm aan een piramidediagram wordt toegevoegd, deze vorm altijd onder in het diagram wordt geplaatst. De positie en grootte van alle vormen erboven worden aangepast om dezelfde hoogte voor het diagram te behouden. Als u een vorm hebt geselecteerd tijdens het invoegen van een nieuwe vorm, wordt de nieuwe vorm toegevoegd onmiddellijk onder de geselecteerde vorm.

Voor Venn-diagrammen:
 • De eerste vorm (Blauw) wordt in het midden van het diagram geplaatst.
 • De tweede vorm (Oranje) wordt links van de eerste vorm toegevoegd, waarbij de eerste vorm naar rechts schuift.
 • De derde vorm (Geel) wordt toegevoegd vanaf de tweede vorm met de wijzers van de klok mee, waarbij de eerste vorm midden boven in het diagram wordt geplaatst.
 • De vierde vorm (Groen) wordt toegevoegd vanaf de derde vorm met de wijzers van de klok mee. De derde en tweede vorm verschuiven tegen de wijzers van de klok in om een gelijke ruimteverdeling te behouden.
 • De vijfde vorm (Paars) wordt toegevoegd vanaf de vierde vorm met de wijzers van de klok mee. De vierde, derde en tweede vorm verschuiven tegen de wijzers van de klok in om een gelijke ruimteverdeling te behouden.
Als algemene regel geldt dat zodra er drie vormen in een Venn-diagram zijn opgenomen, de eerste vorm de positie midden bovenaan behoudt en alle andere vormen gelijkmatig worden verdeeld met de wijzers van de klok mee, in de volgorde waarin ze werden toegevoegd. Als u een vorm hebt geselecteerd tijdens het invoegen van een nieuwe vorm, wordt de nieuwe vorm toegevoegd onmiddellijk achter de geselecteerde vorm (met de wijzers van de klok mee).

Voor doeldiagrammen:
 • De eerste vorm (Rood) is de middelste vorm.
 • De tweede vorm (Groen) is groter en wordt gecentreerd achter de eerste vorm geplaatst.
 • De derde vorm (Oranje) is groter dan de tweede vorm en wordt gecentreerd achter de tweede vorm geplaatst.
 • De vierde vorm (Geel) is groter dan de derde vorm en wordt gecentreerd achter de derde vorm geplaatst.
 • De vijfde vorm (Blauw) is even groot als de vierde vorm, zodat alle eerdere vormen worden verkleind. De vijfde vorm wordt gecentreerd achter de vierde vorm geplaatst.
Als algemene regel geldt dat het toevoegen van vormen aan doeldiagrammen op dezelfde manier plaatsvindt als het toevoegen van ringen aan de buitenzijde van een doel. Zodra u vijf of meer vormen hebt, wordt de grootte van de vormen aangepast aan de grootte van het diagram zelf om de algehele grootte van het diagram te behouden en om een gelijke ruimteverdeling tussen de ringen te behouden. Als u een vorm hebt geselecteerd tijdens het invoegen van een nieuwe vorm, wordt de nieuwe vorm net buiten de geselecteerde vorm toegevoegd als een ring.
inf PPT
Eigenschappen

Artikel-id: 293184 - Laatst bijgewerkt: 02/26/2014 20:52:40 - Revisie: 1.0

Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbdta KB293184
Feedback