Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Een abonnementlicentie activeren in Office XP

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL293191
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit stapsgewijze artikel wordt beschreven hoe een abonnementslicentie voor de volgende edities van Microsoft Office XP kan worden geactiveerd:
 • Professional
 • Small Business
Opmerking Vanaf augustus 2001 is de abonnementslicentie voor Office XP niet meer beschikbaar in de Verenigde Staten.

Als u een van de Office-programma's voor het eerst start nadat u Office hebt geïnstalleerd, wordt de wizard Activering van Microsoft Office automatisch uitgevoerd. Er worden opties voor activering weergegeven, maar u hebt ook de mogelijkheid om Office op een later tijdstip te activeren. U kunt kiezen uit de volgende drie activeringsopties:
 • Activeren via internet
 • Telefonisch activeren
 • Activeren met een productcode van een versie zonder abonnement
Als u de optie Activeren via het Internet selecteert, neemt de wizard Activering van Office via uw internetverbinding automatisch contact op met de licentieservers van Microsoft. De enige informatie die u hoeft op te geven, is uw land of regio. Als u een geldige productcode gebruikt die nog niet eerder is gebruikt, wordt het product direct geactiveerd.

Als u de optie Telefonisch activeren selecteert, belt u het telefoonnummer dat in de wizard Activering van Office wordt vermeld en typt u de bevestigingscode die u door de klantenservice is verstrekt.

Als u de optie Activeren met een productcode van een versie zonder abonnement selecteert, wordt u gevraagd de productcode van de versie zonder abonnement te typen. Als u een geldige productcode typt, wordt uw abonnementslicentie automatisch omgezet in een licentie die van toepassing is op de productcode die u hebt getypt. In dit scenario wordt u gevraagd alle geopende Office-programma's af te sluiten en opnieuw te starten. De volgende keer dat u een Office-programma opnieuw start, wordt u gevraagd uw licentie voor de versie zonder abonnement waarvoor u de productcode hebt getypt, te activeren. U kunt de licentie via internet of telefonisch activeren, zoals eerder in dit artikel is aangegeven. Nadat u het product hebt geactiveerd, beschikt u over een licentie voor gebruik van Office die nooit verloopt.

Met een abonnementsversie van Office kunt u Office maximaal 20 keer starten zonder het product te activeren. Als u het product niet activeert, worden de programma's uitgevoerd in de modus voor verminderde functionaliteit. In de modus voor verminderde functionaliteit kunt u wijzigingen die u in documenten aanbrengt, niet opslaan en kunt u geen nieuwe documenten maken. Ook een aantal andere functies kunt u niet gebruiken. Deze modus heeft geen invloed op bestaande Office-bestanden of documenten. Bovendien kunt u de modus voor verminderde functionaliteit gemakkelijk verlaten door de aanwijzingen in de weergegeven schermen te volgen.

Een abonnementslicentie heeft een vervaldatum, maar het abonnement kan worden verlengd. De abonnementsperiode begint op het moment dat u het programma activeert en duurt 12 maanden. De licentie geldt alleen voor de computer waarop het product is geïnstalleerd. De licentie kan niet worden verkocht of worden overgebracht naar een andere computer. De licentie kan alleen samen met de computer worden verkocht.

Terug naar begin

Activeren via internet

Als u het product via internet wilt activeren, start u een willekeurig Office-programma en gaat u als volgt te werk:
 1. Klik in de wizard Activering van Office op Activeren via het Internet en klik op Volgende.
 2. Lees de pagina Microsoft Office-privacybeleid en klik op Volgende.
 3. Geef op de pagina Klantgegevens uw persoonlijke gegevens op. Het enige veld dat vereist is, is Land/regio. Selecteer in de lijst het land waar u woont, geef eventueel andere gegevens op en klik op Volgende.
 4. Op de pagina Speciale aanbiedingen hebt u drie opties voor het verkrijgen van informatie en aanbiedingen van Microsoft. Geen van deze opties is standaard geselecteerd. Als u de informatie of aanbiedingen van Microsoft wilt ontvangen, selecteert u de gewenste opties, typt u uw e-mailadres en klikt u op Verzenden.

  Wanneer u op Verzenden klikt, worden uw gegevens naar de Microsoft-licentieservers verzonden. Nadat de gegevens zijn geverifieerd, verschijnt de pagina Activering is voltooid. Op deze pagina wordt ook de datum weergegeven waarop de licentie verloopt.
 5. Klik op Voltooien.
Terug naar begin

Telefonisch activeren

Als u geen internetverbinding hebt of als u Office niet via internet wilt activeren, kunt u de optie Telefonisch activeren kiezen. Als u het product telefonisch wilt activeren, start u een willekeurig Office-programma en gaat u als volgt te werk:
 1. Klik in de wizard Activering van Office op Telefonisch activeren en klik op Volgende.
 2. Lees de pagina Microsoft Office-privacybeleid en klik op Volgende.
 3. Kies een land of regio in de lijst Selecteer uw locatie. Bel het telefoonnummer dat in stap 2 van de wizard wordt weergegeven. Een medewerker van de klantenservice vraagt u om de installatie-id en geeft u in ruil een bevestigingscode. Typ de bevestigingscode in de daartoe bestemde vakken.

  Opmerking Maak een aantekening van de bevestigingscode die door de klantenservice wordt verstrekt. U kunt deze bevestigingscode opnieuw gebruiken op dezelfde computer als u later uw vaste schijf moet formatteren en u daarna Office opnieuw wilt installeren. Als de bevestigingscode niet werkt, belt u de klantenservice opnieuw en vraagt u om een nieuwe bevestigingscode.
 4. Klik op Volgende. De pagina Activering is voltooid verschijnt. Op deze pagina wordt tevens de datum weergegeven waarop de licentie verloopt.
 5. Klik op de pagina Licentieverlening is voltooid op Voltooien.
Terug naar begin

Een versie van een Office-product zonder abonnement activeren

Als u het product met een productcode voor een versie zonder abonnement wilt activeren, start u een willekeurig Office-programma en gaat u als volgt te werk:
 1. Schakel in de wizard Activering van Office het selectievakje Ik wil dit product met abonnement niet activeren in. Als u deze optie inschakelt, worden vakken weergegeven waarin u de productcode van 25 tekens kunt typen. Deze productcode vindt u op de gouden sticker op de achterkant van het cd-doosje van uw versie van Office zonder abonnement. Typ de productcode en klik op Volgende.
 2. Wanneer u wordt gevraagd programma's af te sluiten en de programma's opnieuw te starten om de wijziging door te voeren, klikt u op OK.

  Opmerking Als u een productcode typt voor het exemplaar van Office zonder abonnement, wordt niet dat exemplaar van Office geïnstalleerd. U activeert slechts het exemplaar met de abonnementslicentie dat momenteel geïnstalleerd is. Als u het exemplaar van Office zonder abonnement wilt gebruiken, maakt u de installatie van de abonnementsversie ongedaan en installeert u het exemplaar zonder abonnement.

  Als u de code van een product met een permanente licentie hebt gebruikt om uw abonnementlicentie te activeren, wordt u gevraagd uw exemplaar te activeren wanneer u een van de Office-programma's afsluit en opnieuw start. Op dit punt bent u gehouden aan de regels en richtlijnen voor licentieverlening door verplichte activering, zelfs als u een exemplaar van Office met een abonnementslicentie hebt geïnstalleerd.
Terug naar begin

Hoe kan ik activering overslaan

Als u uw exemplaar van Office niet wilt activeren, klikt u op Later activeren op een willekeurige pagina van de wizard Activering. De wizard laat weten hoeveel keren u het product nog kunt starten voordat u het product moet activeren. Klik op Afsluiten om de wizard te sluiten.

Opmerking Als u besluit uw licentie op een later tijdstip te activeren, wordt telkens wanneer u een Office-programma start, de activeringsteller met 1 verlaagd. Als de teller op nul staat, worden de Office-programma's in de modus voor verminderde functionaliteit uitgevoerd.

Terug naar begin

Hoe kan een abonnementslicentie worden verlengd

Als de abonnementslicentie voor uw exemplaar van Office afloopt, kunt u het programma nog vijf keer uitvoeren voordat het in de modus voor verminderde functionaliteit wordt uitgevoerd. Als het abonnement is verlopen, ziet u een bericht van de volgende strekking wanneer u de meeste taken probeert uit te voeren:
Deze opdracht is pas weer beschikbaar nadat u uw licentie hebt verlengd.

U kunt uw abonnement altijd verlengen voordat het verloopt. Hiertoe klikt u op Product activeren in het menu Help. Als de wizard Activering van Office wordt uitgevoerd, hebt u vier opties:
 • Persoonlijke gegevens bijwerken
 • Het abonnement verlengen met behulp van een creditcard
 • Het abonnement verlengen met behulp van een nieuwe cd met abonnement
 • Het abonnement verlengen met behulp van een cd zonder abonnement
Terug naar begin

Persoonlijke gegevens bijwerken

Toen u uw abonnementslicentie voor het eerst activeerde, hebt u mogelijk persoonlijke gegevens op de pagina Klantgegevens van de wizard Activering van Office getypt. Als u deze gegevens wilt bijwerken, voert u de wizard Activering van Office uit door in het menu Help op Product activeren te klikken. Ga hierna als volgt te werk:
 1. Schakel de optie Uw persoonlijke klantgegevens bij Microsoft bijwerken in en klik op Volgende.
 2. U kunt vervolgens de gegevens bijwerken via internet of de telefoon. Selecteer de gewenste optie en klik op Volgende.
  • Als u de optie Mijn persoonlijke klantgegevens via het Internet bijwerken selecteert, gaat u als volgt te werk:

   1. Lees de pagina Microsoft Office-privacybeleid en klik op Volgende.
   2. Typ op de pagina Klantgegevens de gewenste informatie en klik op Volgende.
   3. Klik op Voltooien.
  • Als u de optie Mijn persoonlijke klantgegevens via de telefoon bijwerken selecteert, gaat u als volgt te werk:
   1. Lees de pagina Microsoft Office-privacybeleid en klik op Volgende.
   2. Selecteer op de pagina Uw persoonlijke klantgegevens via de telefoon bijwerken het land of de regio waar u zich bevindt, bel het telefoonnummer dat wordt weergegeven en geef de wijzigingen in uw gegevens door aan de klantenservice.
Terug naar begin

Het abonnement verlengen met behulp van een creditcard

Als u uw abonnement wilt verlengen met een creditcard, gaat u als volgt te werk:
 1. Selecteer in de wizard Activering van Office de optie Uw abonnement voor Microsoft Office XP met behulp van een creditcard verlengen. Klik op Volgende.
 2. Selecteer een van deze drie opties:

  • Verlengen via internet
  • Telefonisch verlengen
  • Verlengen met behulp van een nieuwe cd met abonnement
Terug naar begin

Verlengen via internet


Als u uw abonnement via een internetverbinding wilt verlengen, gaat u als volgt te werk:
 1. Schakel de optie Verlengen via het Internet in en klik op Volgende.
 2. Lees de pagina Microsoft Office-privacybeleid en klik op Volgende.

  Let op het pictogram van een slotje dat boven de Help-knop wordt weergegeven. Dit geeft aan dat u een veilige verbinding gebruikt.
 3. Op de pagina Klantgegevens worden de gegevens weergegeven die u hebt getypt toen u uw exemplaar van Office voor het eerst activeerde. Als u gegevens wilt bijwerken, kunt u ze hier wijzigen. Klik op Volgende.

  Opmerking Het enige verplichte veld op de pagina Klantgegevens is Land/regio.
 4. Op de pagina Speciale aanbiedingen hebt u drie opties voor het verkrijgen van informatie en aanbiedingen van Microsoft. Geen van deze opties is standaard geselecteerd. Als u de informatie of aanbiedingen van Microsoft wilt ontvangen, selecteert u de gewenste opties, typt u uw e-mailadres en klikt u op Volgende.
 5. Typ op de pagina Betaalwijze land/regio uw factuurgegevens en klik op Volgende.

  Opmerking U moet alle velden op deze pagina invullen als u gebruikmaakt van uw creditcard voor betaling.
 6. Typ uw creditcardgegevens op de pagina Voer gegevens over betaalwijze in en klik op Volgende.
 7. Klik op de pagina Transactie bevestigen op Verzenden.
 8. De pagina Abonnement is verlengd wordt geopend. Op deze pagina wordt de bijgewerkte vervaldatum voor uw abonnementslicentie weergegeven. Als u een kwitantie voor de creditcardtransactie wilt bekijken en vervolgens wilt afdrukken, klikt u op Factuur weergeven/afdrukken.
 9. Op de pagina Factuur afdrukken worden de gegevens van uw transactie weergegeven. Als u de factuur nu wilt afdrukken, klikt u op Afdrukken. Klik op Voltooien om de wizard te sluiten.

  Opmerking De wizard slaat de factuur op in de map \Mijn documenten\Kwitanties voor abonnementsverlenging op de vaste schijf van uw computer. Als u de factuur later wilt bekijken en afdrukken, moet u niet vergeten de bestandsnaam die door de wizard is gegenereerd, te noteren. U kunt de gegevens later bekijken en afdrukken door de pagina in de webbrowser te openen.
Terug naar begin

Telefonisch verlengen


Als u uw abonnement telefonisch wilt verlengen, gaat u als volgt te werk:
 1. Schakel de optie Telefonisch verlengen in en klik op Volgende.
 2. Lees de pagina Microsoft Office-privacybeleid en klik op Volgende.
 3. Selecteer op de pagina Het abonnement telefonisch verlengen een land/regio in de lijst Selecteer uw locatie. Gebruik het telefoonnummer dat door de wizard wordt gegenereerd om de klantenservice te bellen. Nadat u een medewerker van de klantenservice via de telefoon uw installatie-id en creditcardgegevens hebt verstrekt, typt u de bevestigingscode die u van deze medewerker ontvangt. Klik op Volgende.

  De pagina Abonnement is verlengd wordt weergegeven. U ziet dat op deze pagina een nieuwe vervaldatum voor uw abonnementslicentie wordt weergegeven.

  Opmerking U hebt niet de mogelijkheid om een kwitantie te bekijken of af te drukken als u uw abonnement telefonisch verlengt.
Terug naar begin

Verlengen met behulp van een nieuwe cd met abonnement


U kunt uw abonnementslicentie ook verlengen met behulp van een nieuwe cd met abonnement. U kunt deze cd's aanschaffen bij elke leverancier die Microsoft-producten verkoopt. Ga als volgt te werk na aankoop van de abonnements-cd:
 1. Start de wizard Activering van Office (klik in het menu Help op Product activeren) en selecteer de optie Verleng uw abonnement voor Microsoft Office XP met behulp van een nieuwe cd met abonnement.

  Wanneer u deze optie selecteert, worden vakken weergegeven waarin u de productcode van 25 tekens kunt typen. Deze productcode vindt u op de gouden sticker op de achterkant van het doosje van de nieuwe abonnements-cd.
 2. Typ de productcode en klik op Volgende.

  Als u een productcode typt die al is gebruikt om een abonnement te verlengen, wordt het volgende bericht weergegeven:
  De opgegeven productcode is al gebruikt voor een abonnementsverlenging. Om door te gaan met het verlengingsproces, typt u de code van 25 tekens. U kunt het abonnement ook met een creditcard verlengen.
  Als u een geldige productcode typt, wordt de pagina Abonnement is verlengd weergegeven.


Terug naar begin

Het abonnement verlengen met behulp van een cd zonder abonnement

De laatste optie die u hebt, is het vernieuwen van uw abonnementslicentie met behulp van een versie van Office zonder abonnement, die u bij een computerwinkel kunt kopen. Ga als volgt te werk nadat u deze nieuwe versie van Office hebt aangeschaft:
 1. Start de wizard Activering van Office en selecteer de optie Een versie van het product zonder abonnement installeren met behulp van een cd (met een productcode) die u bij een officiële Microsoft-leverancier hebt gekocht.

  Wanneer u deze optie selecteert, worden vakken weergegeven waarin u de productcode van 25 tekens kunt typen. Deze productcode vindt u op de gouden sticker op de achterkant van het doosje van de cd zonder abonnement.
 2. Typ de productcode en klik op Volgende.

  Als u wordt gevraagd alle geopende programma's af te sluiten en opnieuw te starten, klikt u op OK.

  Als u de productcode van een product zonder abonnement hebt gebruikt om uw abonnementlicentie te verlengen, wordt u gevraagd uw exemplaar te activeren wanneer u een van de Office-programma's afsluit en opnieuw opstart. Op dit punt bent u gehouden aan de regels en richtlijnen voor licentieverlening door verplichte activering van het product met een abonnementslicentie, dat u oorspronkelijk had geïnstalleerd.

  Opmerking Als u een productcode typt voor een exemplaar van Office zonder abonnement, wordt daarmee dat exemplaar van Office niet geïnstalleerd. Hiermee wordt slechts het exemplaar geactiveerd dat momenteel is geïnstalleerd. Als u het exemplaar van Office zonder abonnement wilt gebruiken, moet u de versie met abonnementslicentie verwijderen en vervolgens de versie zonder abonnement installeren.


Terug naar begin

Hoe verloopt een licentie

In Office XP is een code ingebouwd die telkens wordt uitgevoerd wanneer u een Office-programma start. Deze code detecteert wanneer de productlicentie verloopt. Hierdoor worden er ruim voordat de vervaldatum daadwerkelijk is bereikt, automatisch berichten weergegeven waarin u wordt herinnerd aan de naderende vervaldatum voor uw licentie. Naarmate de vervaldatum dichterbij komt, worden deze herinneringen om uw abonnement te verlengen vaker weergegeven. In de volgende tabel wordt de frequentie getoond waarmee de herinneringen voor de versie met de abonnementslicentie worden weergegeven.
  Aantal dagen tot de vervaldatum     Herinnering verschijnt  ----------------------------------------------------------------  60 dagen                 Eén keer  30 dagen                 Eén keer  Tussen 30 en 15 dagen          Elke drie dagen  Tussen 14 en 8 dagen           Dagelijks  7 dagen voor de vervaldatum         Telkens wanneer u een                      Office-programma start				
Opmerking Als u wacht totdat het verloopbericht verschijnt, kunt u geen productcode voor een versie zonder abonnement gebruiken om de licentie bij te werken. U kunt in dat geval de licentie alleen verlengen via internet, via de telefoon of door een nieuwe productcode van een versie met abonnement te typen.

U verlengt uw abonnement door de gewenste optie te selecteren en op Volgende te klikken. In de sectie 'Hoe kan een abonnementslicentie worden verlengd' van dit artikel wordt beschreven welke procedure u kunt gebruiken om uw abonnement te verlengen.

Als u uw licentie met een productcode van een versie zonder abonnement wilt verlengen, klikt u op Product activeren in het menu Help van een willekeurig Office-programma. Vervolgens voert u de stappen uit zoals beschreven in de sectie Het abonnement verlengen met behulp van een cd zonder abonnement van dit artikel.

Terug naar begin

Wat moet u doen als uw abonnementslicentie is verlopen

Als u alle berichten die u waarschuwen dat uw abonnement bijna is verlopen, negeert en u uw abonnementslicentie niet vóór de vervaldatum verlengt, kunt u de Office-programma's nog in totaal vijf keer opstarten voordat deze in de modus voor verminderde functionaliteit worden uitgevoerd. U kunt de modus voor verminderde functionaliteit pas verlaten nadat u uw abonnementslicentie hebt verlengd. Omdat de wizard Activering van Office telkens verschijnt wanneer u een Office-programma start (dat in de modus voor verminderde functionaliteit wordt uitgevoerd), hebt u telkens wanneer u een programma start, de mogelijkheid uw licentie te verlengen. Als u de licentie niet verlengt wanneer u een Office-programma start, kunt u ook klikken op Product activeren in het menu Help van het Office-programma. Hiermee start u de wizard Activering van Office.

Terug naar begin
OfficeKBHowTo inf esl oaw reduce limited function less required 20 activate how to activation registration register license lisence registering expire expired expires run out runs end ends
Eigenschappen

Artikel-id: 293191 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 01:30:56 - Revisie: 2.1

Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB293191
Feedback