Outlook 2002: Het gedrag van het dialoogvenster 'Aanvraag annuleren' in Outlook wijzigen

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een reservekopie van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een reservekopie van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Definitie van het Microsoft Windows Register
Samenvatting
Outlook 2002 bevat nu een functie die gebruikers informeert dat de verbinding met de Microsoft Exchange-computer trager verloopt dan verwacht vanwege druk netwerkverkeer of omdat de server niet beschikbaar is. Het kan gaan om verbinding met de postbus van de gebruiker, een beschikbare of zwaar belaste server, of een andere server waarmee Outlook moet communiceren om aan een verzoek om informatie te voldoen. Bij een dergelijke vertraging wordt het dialoogvenster Aanvraag annuleren weergegeven:
In Outlook worden gegevens opgehaald van de Microsoft Exchange-server servernaam. U kunt de bewerking annuleren of dit bericht minimaliseren op de Windows-taakbalk totdat het bericht in Outlook automatisch wordt gesloten.
Meer informatie
Als het netwerk vaak overbelast is of zich andere soortgelijke problemen voordoen, kunt u deze functie uitschakelen of de time-outwaarde verhogen. Als u het dialoogvenster Aanvraag annuleren wilt uitschakelen of de time-outwaarde wilt wijzigen, bewerkt u het register handmatig of geeft u de gewenste instelling op met een beleid.

Het register handmatig bewerken

Het dialoogvenster 'Aanvraag annuleren' uitschakelen

Waarschuwing Een onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Bewerk het register als volgt handmatig om het dialoogvenster Aanvraag annuleren uit te schakelen:
 1. Start de Register-editor (Regedt32.exe).
 2. Klik op de hieronder vermelde registersleutel die overeenkomt met de manier waarop u Microsoft Outlook hebt geïnstalleerd.
  Outlook is geïnstalleerd met de installatiewizard:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\CancelRPC
  Outlook is geïnstalleerd met de Custom Installation Wizard:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Outlook\CancelRPC
 3. Klik op Waarde toevoegen in het menu Bewerken en voeg de volgende registerwaarde toe:
  Naam: Disable
  Type: DWORD
  Gegevens: 1
 4. Sluit de Register-editor af.

De time-outwaarde van het dialoogvenster 'Aanvraag annuleren' wijzigen

U kunt ook handmatig opgeven hoelang Outlook moet wachten op verbinding met de server voordat het dialoogvenster Aanvraag annuleren wordt weergegeven. De Exchange-service Seconden time-out voor serververbinding wordt door deze beleidsinstelling overschreven, maar de service blijft intact in de gebruikersinterface. Bewerk het register als volgt om de beleidsinstelling te wijzigen:
 1. Start de Register-editor (Regedt32.exe).
 2. Klik op de hieronder vermelde registersleutel die overeenkomt met de manier waarop u Microsoft Outlook hebt geïnstalleerd.
  Outlook is geïnstalleerd met de installatiewizard:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\CancelRPC
  Outlook is geïnstalleerd met de Custom Installation Wizard:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Outlook\CancelRPC
 3. Klik op Waarde toevoegen in het menu Bewerken en voeg de volgende registerwaarde toe (in dit voorbeeld is de waarde ingesteld op 50 seconden):
  Naam: TimeToShowCancelDialog
  Type: DWORD
  Gegevens: 50000 (tijd in milliseconden)
  Opmerking Typ de gewenste verbindingsvertraging als een decimaal getal in milliseconden.
 4. Sluit de Register-editor af.

De registerwaarden instellen met een beleid

U kunt de waarden die worden beschreven in de sectie 'Het register handmatig bewerken' ook instellen met behulp van een groepsbeleid. Hierbij kunt u gebruikmaken van de Systeembeleid-editor in de Microsoft Office Resource Kit (ORK) of de Groepsbeleid-editor voor Microsoft Windows 2000 en Microsoft Windows XP.

Als u meer informatie wilt over het gebruik van de Systeembeleid-editor in de Microsoft Office 2002 Resource Kit, gaat u naar de volgende Microsoft-website:Als u meer informatie wilt over het gebruik van groepsbeleid in een Windows 2000-omgeving, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
307882 HOW TO: Use the Group Policy Editor to Manage Local Computer Policy in Windows XP
Bezoek ook de volgende Microsoft-website:Als u meer informatie wilt over het gebruik van groepsbeleid in een Windows XP-omgeving, gaat u naar de volgende Microsoft-website:
Eigenschappen

Artikel-id: 293650 - Laatst bijgewerkt: 05/08/2006 01:08:29 - Revisie: 2.0

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbinfo KB293650
Feedback