FrontPage 2002-serverextensies: FrontPage-serverextensies installeren in de stille modus

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL294826
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u de FrontPage 2002-serverextensies in de stille modus kunt installeren.
Meer informatie
De Windows Installer-technologie voor het installeren van de FrontPage-serverextensies ondersteunt het installeren van de software in de stille modus. In deze modus wordt de software geïnstalleerd zonder enige tussenkomst van de gebruiker.

Ga als volgt te werk om de FrontPage 2002-serverextensies te installeren in de stille modus:
 1. Download de FrontPage 2002-serverextensies van de volgende Microsoft-website en sla het bestand na downloaden op in de hoofdmap van uw systeemstation:
 2. Klik op Start en op Uitvoeren.
 3. Typ het volgende in het vak Openen:CMDen klik op OK.
 4. Wijzig de map in de hoofdmap van uw systeemstation.
 5. Maak een nieuwe tijdelijke map op uw systeemstation, bijvoorbeeld:
  md C:\FPTEMP
 6. Pak het gedownloade bestand uit in de tijdelijke map die u in stap 5 hebt gemaakt en gebruik daarvoor een syntaxis zoals hieronder weergegeven:
  fpse02_x86_eng.exe /t:C:\FPTEMP /c
 7. Wijzig de map in de tijdelijke map die u in stap 5 hebt gemaakt, bijvoorbeeld:
  cd C:\FPTEMP
 8. Start MSIExec om de extensies in de stille modus te installeren en gebruik daarvoor een syntaxis zoals hieronder weergegeven:
  MSIExec /i fpse.msi /q
Referenties
De volgende tabel bevat een overzicht van opdrachtregelparameters voor Windows Installer die kunnen worden gebruikt in de syntaxis voor installatie in de stille modus.
/ipad naar MSI-bestandInstalleer met het opgegeven .msi-bestand
/fpad naar MSI-bestandInstalleer opnieuw met het opgegeven .msi-bestand
/xpad naar MSI-bestandVerwijder met het opgegeven .msi-bestand
/lpad naar logbestandSetup-berichten vastleggen in het opgegeven bestand
/qInstallatie voor stille modus (geen gebruikersinterface)
/qbInstallatie voor stille modus (standaard gebruikersinterface)
/q+Installatie voor stille modus (alleen gebruikersinterface bij voltooiing)
Voor meer informatie over schakelopties voor opdrachtregels in Windows Installer klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
227091 Command-Line Switches for the Microsoft Windows Installer Tool
inf FPSE
Eigenschappen

Artikel-id: 294826 - Laatst bijgewerkt: 02/24/2014 03:27:17 - Revisie: 2.1

Microsoft FrontPage 2002-serverextensies

 • kbnosurvey kbarchive kbdta kbhowto KB294826
Feedback