Toepassingsherstel gebruiken in Office 2002 en Office 2003

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel vindt u een stapsgewijze beschrijving van het gebruik van het Microsoft Office-hulpprogramma Toepassingsherstel. Dit hulpprogramma biedt de mogelijkheid om te proberen gegevens te herstellen van een Office-programma dat niet meer reageert (dat is vastgelopen). Als een Office-programma niet meer reageert tijdens uw werksessie, hoeft u het programma niet meer voortijdig te beëindigen in Windows Taakbeheer en kunt u verlies van niet-opgeslagen gegevens voorkomen.

Terug naar begin
Meer informatie

Het hulpprogramma Toepassingsherstel van Microsoft Office gebruiken

Wanneer een Office-programma niet meer reageert, kunt u het hulpprogramma Toepassingsherstel starten.

Hiertoe klikt u op Start, wijst u achtereenvolgens Programma's en Microsoft Office-hulpprogramma's aan en klikt u op Microsoft Office-toepassingsherstel.

Bij het starten van het hulpprogramma Microsoft Office-toepassingsherstel wordt in het dialoogvenster Microsoft Office-toepassing herstellen een overzicht weergegeven van de Office-programma's die momenteel worden uitgevoerd. Bij de naam van het programma wordt de huidige status vermeld, zoals deze wordt doorgegeven door Taakbeheer.

Opmerking Er wordt slechts één exemplaar van een programma vermeld, zelfs als meerdere exemplaren worden uitgevoerd.

Tevens bevat het dialoogvenster Microsoft Office-toepassing herstellen de volgende drie knoppen. Deze knoppen worden beschreven in dit artikel:
  • Toepassing herstellen
  • Toepassing afsluiten
  • Annuleren
Terug naar begin

De knop Toepassing herstellen

Wanneer u klikt op Toepassing herstellen, wordt het geselecteerde Office-programma in feite geforceerd afgesloten als gevolg van een storing en opnieuw gestart. Doordat het programma wordt afgesloten als gevolg van een storing kunnen de herstelfuncties van het programma beginnen met het herstellen van alle niet-opgeslagen gegevens. Nadat deze herstelprocedures zijn voltooid, biedt het hulpprogramma Foutenrapportage voor toepassingen u de mogelijkheid het probleem te rapporteren. Wanneer het hulpprogramma Foutenrapportage voor toepassingen start, verschijnt het volgende foutbericht, waarbij programma een Office-programma is:
Er is een fout opgetreden in Microsoft programma en het programma moet worden afgesloten. Onze excuses voor het ongemak.

De gegevens waarmee u werkt, zijn mogelijk verloren gegaan. Het werk wordt door Microsoft programma hersteld.
Wij verzoeken u dit probleem bij Microsoft te melden.
Terug naar begin

De knop Toepassing afsluiten

Wanneer u klikt op Toepassing afsluiten, wordt het programma geforceerd afgesloten als gevolg van een storing zonder dat herstelprocedures worden uitgevoerd. De besturing wordt overgedragen aan het hulpprogramma Foutenrapportage voor toepassingen, waarmee u het probleem kunt rapporteren.

Terug naar begin

De knop Annuleren

Wanneer u klikt op Annuleren, wordt het dialoogvenster Microsoft Office-toepassing herstellen geforceerd gesloten en wordt geen actie ondernomen voor het programma dat niet reageert. Het dialoogvenster Foutenrapportage voor toepassingen wordt niet weergegeven.

Terug naar begin
Referenties
Raadpleeg voor meer informatie over het lezen van de handtekeningen van Foutenrapportage van toepassingen van Office het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
289508Handtekening weergeven van foutenrapportage als er een ernstige fout optreedt in een Office-programma dat vervolgens wordt afgesloten
Raadpleeg voor meer informatie over Toepassingsherstel van Office het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
292502Office XP: Oudere versies van Office-programma's worden vermeld in het programma Microsoft Office-toepassing herstellen
Terug naar begin
OfficeKBHowTo prb OFFXP inf AER hang crash hangs crashes Office Recovery Tool
Eigenschappen

Artikel-id: 294933 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 01:51:24 - Revisie: 5.1

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbtooltip kbhowtomaster KB294933
Feedback