De computernaam wijzigen, lid worden van een domein en een beschrijving van de computer toevoegen in Windows XP of Windows Server 2003

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Inleiding
In dit artikel wordt beschreven hoe u de naam van een computer wijzigt, lid wordt van een domein en een computerbeschrijving toevoegt in Microsoft Windows XP of Microsoft Windows Server 2003.
Meer informatie

Windows XP

Als u de naam van een computer wilt wijzigen, lid wilt worden van een domein of een computerbeschrijving wilt toevoegen voor een computer met Windows XP, gebruikt u het tabblad Computernaam van het dialoogvenster Systeemeigenschappen. U vindt dit tabblad op een van de volgende manieren:
 • Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen.
 • Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ sysdm.cpl en klik op OK.
 • Klik op Start, Configuratiescherm, dubbelklik op Prestaties en onderhoud en klik op Systeem.

De computernaam wijzigen en lid worden van een domein of werkgroep

Ga als volgt te werk als u de naam van een computer wilt wijzigen of lid wilt worden van een domein of werkgroep.

Waarschuwing Voordat u het lidmaatschap van een computer wijzigt van een domein naar een werkgroep, gaat u na of u de gebruikersnaam en het wachtwoord kent voor een account in de lokale groep Administrators. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
317049U kunt zich niet aanmelden nadat u de computer van het domein hebt verwijderd
 1. Open het tabblad Computernaam en klik op Wijzigen.
 2. Typ een nieuwe computernaam in het dialoogvenster Computernaam.
 3. Typ de naam voor het nieuwe domein of de nieuwe werkgroep in het dialoogvenster Domein of Werkgroep.
 4. Klik op Meer om het achtervoegsel van het primaire DNS (Domain Name System) te wijzigen.

  Opmerking Windows XP Home Edition is niet ontworpen voor lidmaatschap van domeinen. Windows XP Home Edition is alleen ontworpen voor lidmaatschap van werkgroepen. Gebruik Windows XP Professional als u lid wilt worden van domeinen.
 5. Klik driemaal op OK en start de computer opnieuw op.

Een beschrijving van de computer toevoegen

Als u een beschrijving van de computer wilt toevoegen, typt u een naam of beschrijving in het vak Computerbeschrijving op het tabblad Computernaam en klikt u op Toepassen.

Wizard Netwerk-id

Als u niet weet hoe u deze taken moet uitvoeren, kunt u de wizard Netwerkidentificatie gebruiken om u daarbij te helpen. Ga als volgt te werk om de wizard Netwerkidentificatie te starten:
 1. Klik in het dialoogvenster Systeemeigenschappen op Netwerk-id.

  Opmerking Deze wizard is nieuw in Windows XP. Met deze wizard kunt u de computer toevoegen aan een werkgroep of domein.
 2. U kunt in de wizard vooruit en achteruit bladeren met de knoppen Vorige en Volgende.
Dit is de eerste set opties in de wizard Netwerkidentificatie:
 • Optie 1
  'Deze computer maakt deel uit van een bedrijfsnetwerk en ik gebruik deze computer om verbinding te maken met andere computers op het werk.'
 • Optie 2
  'Deze computer is bestemd voor privé-gebruik en maakt geen deel uit van een bedrijfsnetwerk.'
Als u optie 1 selecteert, worden de volgende opties weergegeven:
 • Optie 1a
  'Mijn bedrijf heeft een netwerk met een domein'.
 • Optie 1b
  'Mijn bedrijf heeft een netwerk zonder domein'.
Als u optie 1a selecteert, wordt een dialoogvenster geopend waarin u de volgende informatie moet opgeven:
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Gebruikersaccountdomein
 • Computernaam
 • Computerdomein
Als u optie 1b selecteert, kunt u de computer ook configureren als lid van een werkgroep en kunt u de naam van de werkgroep opgeven.

Als u optie 2 selecteert, wordt u gevraagd op Voltooien te klikken om de computer opnieuw op te starten. Als u deze stap uitvoert, wordt de computer geconfigureerd als lid van een werkgroep. Standaard krijgt de werkgroep de naam 'Werkgroep'.

Op de volgende pagina geeft u de domeinnaam op waaraan de computer moet worden toegevoegd. Hier geeft u ook de gebruikersnaam en het wachtwoord op van een account die beschikt over de rechten om een computer aan het domein toe te voegen. Op de volgende pagina kan bovendien de gebruikersaccount van de vorige pagina aan deze computer worden toegevoegd. Ten slotte kunt u op de volgende pagina de zojuist toegevoegde gebruiker diverse rechten verlenen op de lokale computer.

De gebruiker kan worden toegevoegd aan de volgende ingebouwde groepen op de lokale computer:
 • Administrators
 • Back-upoperators
 • Gebruikers van foutopsporingsprogramma's
 • Gasten
 • HelpServicesGroup
 • Netwerkconfiguratieoperators
 • Hoofdgebruikers
 • Externe-bureaubladgebruikers
 • Replicator
 • Gebruikers
Opmerking Als de computer lid is van een domein, heeft de computer ook een lokaal domein met beveiligingsaccounts. Deze beveiligingsaccounts horen alleen bij die computer. Druk op CTRL+ALT+DELETE als u in het aanmeldingsscherm van domein wilt veranderen. Als het vak Domein niet verschijnt, klikt u op de knop Opties om alsnog het vak Domein weer te geven en selecteert u het vereiste domein in het menu.

Opmerking In het algemeen moet u beheerdersreferenties op de computer hebben om de in dit artikel vermelde taken te kunnen uitvoeren.

Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
246804In-/uitschakelen van dynamische DNS-registraties in Windows 2000
255913Windows 2000 DNS integreren in een bestaande BIND-naamruimte of een DNS-naamruimte in Windows NT 4.0

Windows Server 2003

Als u de naam van een computer wilt wijzigen, lid wilt worden van een domein of een computerbeschrijving wilt toevoegen voor een computer met Windows Server 2003, gebruikt u het tabblad Computernaam van het dialoogvenster Systeemeigenschappen. U vindt dit tabblad op een van de volgende manieren:
 • Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen.
 • Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ sysdm.cpl en klik op OK.
 • Klik op Start, klik op Configuratiescherm en klik op Systeem.

Een computernaam wijzigen en lid worden van een domein of werkgroep

Ga als volgt te werk om de naam van een computer te wijzigen of lid te worden van een domein of werkgroep:
 1. Open het tabblad Computernaam en klik op Wijzigen.
 2. Typ een nieuwe computernaam in het dialoogvenster Computernaam.
 3. Typ het nieuwe domein of de nieuwe werkgroep in het dialoogvenster Domein of Werkgroep.
 4. Klik op Meer om het achtervoegsel van het primaire DNS (Domain Name System) te wijzigen.
 5. Klik driemaal op OK en start de computer opnieuw op.

Een beschrijving van de computer toevoegen

Typ een naam of beschrijving in het vak Computerbeschrijving op het tabblad Computernaam en klik vervolgens op Toepassen om een computerbeschrijving toe te voegen.
Duplicate Name Exists on the Network
Eigenschappen

Artikel-id: 295017 - Laatst bijgewerkt: 04/23/2007 15:36:00 - Revisie: 4.4

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

 • kbhowto kbenv KB295017
Feedback