Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Visio 2002: Het wijzigen van het standaard letter type in Visio

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:295117
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Zie voor een Microsoft Visio 2000-versie van dit artikel:258318.
Zie voor een Microsoft Visio 5-versie van dit artikel:295115.

BELANGRIJK: Dit artikel bevat informatie over het wijzigen van het register. Voordat u het register wijzigt, moet u back-up en zorg dat u weet hoe het register herstellen als er een probleem optreedt. Informatie over back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u het standaard letter type instelt in Microsoft Visio.
Meer informatie
WAARSCHUWING: Als u de register-Editor onjuist gebruikt, kunnen er ernstige problemen veroorzaken dat u uw besturings systeem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit een onjuist gebruik van register-Editor kunnen worden opgelost. Gebruik de register-Editor op eigen risico.

Microsoft Visio gebruikt standaard het letter type Arial TrueType. U kunt het register wijzigen als u het standaard letter type wijzigen in een andere TrueType-lettertype.

Het standaard letter type wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk:
 1. Start Visio.
 2. Op deHulp programma'smenu, klikt u opOpties. Klik op deGeavanceerdetabblad.
 3. OnderGebruikersinstellingen, klik op deAlle instellingen opnemen in het Windows-registerhet selectie vakje en klik vervolgens opOK.
 4. Sluit Visio af.
 5. Start Visio en sluit Visio opnieuw.

  De instellingen in het register van Windows geschreven.
 6. Sluit alle Windows-programma's.
 7. Klik opStart, en klik vervolgens opUitvoeren.
 8. In deOpenvak, typRegedit, en klik vervolgens opOK.
 9. Zoek en open de volgende registersleutel (map) in het linkerdeel venster van register-Editor:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Visio\Application
 10. Klik in het rechter deel venster op deDefaultFontNamepost.
 11. Op deBewerkenmenu, klikt u opWijzigen.
 12. In deReeks bewerkendialoog venster typt u de naam van een TrueType-lettertype in hetWaarde gegevensvak en klik vervolgens opOK. Typ bijvoorbeeldGeorgië,Tahoma, ofTimes New Roman.
 13. Op deRegistermenu, klikt u opAfsluiten.

  De register-Editor slaat uw wijzigingen automatisch.
 14. Start de computer opnieuw op.
De volgende keer dat u Microsoft Visio start, is het standaard letter type ingesteld op het TrueType-lettertype dat u hebt opgegeven in stap 12.

OPMERKING: Als Arial verschijnen als het standaard letter type blijft, de naam van het letter type opgegeven in stap 12 is niet correct, of het letter type niet is geïnstalleerd op uw systeem. Om te controleren welke TrueType-lettertypen die in Visio beschikbaar zijn, klikt u opTekstop deIndelingin het menu en het onderzoek van deLetter typenlijst.
TT letter type

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 295117 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 01:53:37 - Revisie: 2.0

Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Visio 2002 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB295117 KbMtnl
Feedback