Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Office XP: Overwegingen bij de installatie van de proefversie van Office XP

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL295167
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Als u de proefversie van Office XP Professional installeert, wordt u de mogelijkheid geboden om een eerdere versie van Office te behouden of te verwijderen. Als u besluit een eerdere versie van Office te verwijderen, maar u wilt deze versie later nog wel kunnen gebruiken, moet u beschikken over de installatiebron voor deze eerdere versie (bijvoorbeeld de installatie-cd-roms). Voordat u de eerdere versie opnieuw installeert, moet u de proefversie verwijderen.

In dit artikel worden een aantal punten besproken die u voorafgaand aan de installatie van de proefversie van Microsoft Office XP dient te overwegen.
Meer informatie

Tijdens de installatie van Office XP worden eerdere versies standaard verwijderd

Als u de proefversie van Office XP installeert, wordt automatisch de optie Nu bijwerken geselecteerd in het dialoogvenster Kies het type installatie dat u nodig hebt. Als u de optie Nu bijwerken gebruikt, wordt de eerdere Office-installatie van de computer verwijderd.

Als u per ongeluk de eerdere Office-versie hebt verwijderd, moet u die versie niet opnieuw installeren nadat u de proefversie van Office XP hebt geïnstalleerd. Het is beter om altijd de meest recente versie van Office als laatste te installeren. In dit geval gaat u dus als volgt te werk:
 1. Verwijder de proefversie van Office XP.
 2. Installeer de eerdere Office-versie.
 3. Installeer de proefversie van Office XP aan de hand van de stappen die worden beschreven in de sectie 'Een eerdere Office-versie behouden naast Office XP' verderop in dit artikel.

Activeer de proefversie van Office XP.

Wanneer u de Office XP-programma's na de installatie van Office voor het eerst start, wordt automatisch de Wizard Activering van Microsoft Office uitgevoerd. U kunt kiezen voor de activeringsoptie of u kunt aangeven dat u Office later wilt activeren:
Activeren via het Internet
Als u de optie Activeren via het Internet selecteert, neemt de wizard Activering van Office via uw Internet-verbinding automatisch contact op met de Microsoft-licentieservers. Als u een geldige productcode gebruikt die nog niet eerder is gebruikt, wordt het product direct geactiveerd.

Nadat u het product hebt geactiveerd, beschikt u over een gebruikslicentie voor Office XP die 30 dagen geldig is.

U kunt Office maximaal 5 keer uitvoeren zonder het programma te activeren. Als u het product niet activeert, worden de programma's uitgevoerd in de modus voor verminderde functionaliteit. In de modus voor verminderde functionaliteit kunt u wijzigingen die u in documenten aanbrengt, niet opslaan en kunt u geen nieuwe documenten maken. Ook een aantal andere functies kunt u niet gebruiken.

Een eerdere Office-versie behouden naast Office XP

Als u een eerdere Office-versie wilt behouden wanneer u de proefversie van Office XP installeert, gaat u als volgt te werk:
 1. Voer Setup uit voor de proefversie van Office XP.
 2. Klik op Aangepast in het dialoogvenster Kies het type installatie dat u nodig hebt en klik op Volgende.
 3. Schakel in het dialoogvenster Kies welke toepassingen moeten worden geïnstalleerd de selectievakjes uit voor de Office XP-programma's die u niet wilt installeren. Klik op Volgende.
 4. Selecteer de optie Alleen de volgende toepassingen verwijderen in het dialoogvenster Vorige versies van Office-toepassingen verwijderen en schakel de selectievakjes uit voor de programma's uit de eerdere Office-versie die u wilt behouden. Als u geen eerdere versie van Outlook hebt geïnstalleerd, kunt u in plaats daarvan de optie Alle vorige versies behouden selecteren.

  OPMERKING: als u een eerdere versie van Outlook hebt geïnstalleerd, is de optie Alle vorige versies behouden mogelijk niet beschikbaar en is het selectievakje Microsoft Outlook onder Alleen de volgende toepassingen verwijderen mogelijk wel ingeschakeld, maar wordt het grijs weergegeven. Dit probleem treedt op als u Outlook 2002 wilt installeren als onderdeel van de proefversie van Office XP. Aangezien slechts één versie van Outlook op uw computer kan zijn geïnstalleerd, wordt de eerdere versie van Outlook automatisch verwijderd.
 5. Klik op Volgende.
 6. Klik op Installeren in het dialoogvenster Installatie starten.
 7. Klik op OK als de installatie is voltooid.

Snelkoppelingen voor Office in het menu Programma's

Office XP brengt in het menu Programma's snelkoppelingen aan met dezelfde naam als de snelkoppelingen voor eerdere versies van Office. Daarom moet u de snelkoppelingen voor uw eerdere Office-versie handmatig opnieuw maken.

Ga als volgt te werk om snelkoppelingen te maken voor Office 2000-programma's:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik vervolgens op Taakbalk en menu Start.
 2. Klik op Toevoegen op het tabblad Programma's in het menu Start.
 3. Klik op Bladeren in het dialoogvenster Snelkoppeling maken.
 4. Open de map \Program Files\Microsoft Office\Office.
 5. Selecteer het uitvoerbare programmabestand van een van de Office-programma's in de map \Program Files\Microsoft Office\Office (bijvoorbeeld Excel.exe) en klik op Openen.
 6. Klik op Volgende in het dialoogvenster Snelkoppeling maken.
 7. Selecteer de map Programma's in het dialoogvenster Programmamap selecteren en klik op Nieuwe map.
 8. Typ een naam voor de nieuwe map en druk op ENTER.
 9. Typ een naam voor de snelkoppeling in het dialoogvenster Programmatitel selecteren. Deze naam verschijnt in het menu-item dat u in de vorige stap hebt gemaakt. Klik op Voltooien.
 10. Herhaal stap 2 tot en met 9 voor elke snelkoppeling die u wilt maken voor programma's uit de eerdere Office-versie.
 11. Als u een van de programma's uit de eerdere Office-versie wilt starten, wijst u Programma's aan in het menu Start. Vervolgens wijst u het menu-item aan dat u in stap 8 hebt gemaakt en klikt u op de snelkoppeling voor het programma dat u wilt starten.

De proefversie van Office XP verwijderen

De licentie voor de proefversie van Office XP is na de datum van activering slechts ongeveer 30 dagen geldig. Op een bepaald moment moet u de proefversie dus verwijderen. Welke methode u hanteert om de proefversie van Office XP te verwijderen, is afhankelijk van de Office-versie die u daarna wilt installeren.

De Office-versie opnieuw installeren die tijdens de installatie van de proefversie werd verwijderd

Als uw eerdere Office-versie tijdens de installatie van de proefversie van Office XP werd verwijderd, moet u de proefversie eerst verwijderen voordat u de eerdere Office-versie installeert. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Open het Configuratiescherm en dubbelklik op Software.
 2. Selecteer in het dialoogvenster Eigenschappen voor Software de gewenste Office XP-installatie (bijvoorbeeld Microsoft Office XP Professional) en klik vervolgens op Toevoegen/Verwijderen.
 3. Selecteer de optie Installatie van Office ongedaan maken in het dialoogvenster Opties voor onderhoudsmodus en klik op Volgende.
 4. Klik op Ja om het verwijderen te bevestigen.
 5. Nadat u de proefversie van Office XP hebt verwijderd, voert u Setup.exe uit vanuit de bron van uw eerdere Office-versie. Dit kan een cd-rom zijn, een netwerkinstallatie of een diskette (voor de Office-versies 4.2/4.3, 95 en 97).OPMERKING: als u niet over de originele bron van Office beschikt, neemt u contact op met de leverancier bij wie u Microsoft Office hebt aangeschaft.

Een Office-versie herstellen die niet werd verwijderd tijdens de installatie van de proefversie

Als u tijdens de installatie van de proefversie van Office XP ervoor hebt gekozen de installatie van uw eerdere Office-versie te behouden, moet u de installatie van deze eerdere versie wellicht herstellen.

Ga als volgt te werk voor Office 2000:
 1. Open het Configuratiescherm en dubbelklik op Software.
 2. Dubbelklik op Office 2000 in het dialoogvenster Eigenschappen voor Software.
 3. Klik op Office repareren in het dialoogvenster Onderhoudsmodus van Microsoft Office 2000.
 4. Selecteer Fouten in de installatie van Office herstellen in het dialoogvenster Microsoft Office 2000 opnieuw installeren of herstellen en schakel het selectievakje Snelkoppelingen terugzetten in.
 5. Klik op Voltooien.
Ga als volgt te werk voor Office 97 en Office 95:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik vervolgens op Configuratiescherm. Dubbelklik vervolgens op Software.
 2. Selecteer Microsoft Office 97 in de lijst met geïnstalleerde programma's en klik op Toevoegen/Verwijderen.
 3. Klik op Opnieuw installeren in het dialoogvenster Onderhoudsmodus van Microsoft Office 97.

Update van systeembestanden

Wanneer u een proefversie van een Office XP-product installeert onder Microsoft Windows 98 of Microsoft Windows Millennium Edition (ME), wordt tijdens de installatie mogelijk automatisch de update van systeembestanden uitgevoerd. In dat geval wordt de update van systeembestanden nog steeds in het dialoogvenster Eigenschappen voor Software weergegeven nadat u de proefversie van Office XP hebt verwijderd. Dit is echter geen probleem en u kunt de update van systeembestanden desgewenst verwijderen. Als u de update van systeembestanden echter verwijdert, wordt een groot aantal van de bestanden die bij de installatie van de update van de systeembestanden behoren, niet van de computer verwijderd. De bestanden uit de update van systeembestanden zijn permanente systeembestanden die niet kunnen worden verwijderd.

Een niet-proefversie van Office XP installeren

Als u Setup uitvoert voor een niet-proefversie van Office XP en u hebt de proefversie niet van uw computer verwijderd, hoeft u de proefversie niet te verwijderen voordat u de niet-proefversie installeert. Als u Setup uitvoert voor de niet-proefversie, wordt het volgende bericht weergegeven:
Er zijn voorlopige versies of proefversies van Microsoft Office XP-producten op deze computer aangetroffen. Deze producten moeten worden verwijderd om door te kunnen gaan met de installatie.

Klik op OK om de voorlopige versies of proefversies te verwijderen of klik op Annuleren om de installatie af te sluiten.
Als u op OK klikt in het dialoogvenster waarin dit bericht wordt weergegeven, worden alle voorlopige versies of proefversies van Office XP verwijderd. Als alle voorlopige versies of proefversies zijn verwijderd, wordt automatisch de niet-proefversie van Office XP gestart.
inf
Eigenschappen

Artikel-id: 295167 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 01:53:49 - Revisie: 2.0

Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdta kbhowto KB295167
Feedback