Het hulp programma systeem herstel gebruiken met Windows Management Instrumentation in Windows XP

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:295299
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u het hulp programma systeem herstel kunt gebruiken voor het maken, opsommen en eerder herstel herstel punten gemaakt met behulp van Windows Management Instrumentation (WMI).

back to the top

Vereisten

WMI wordt uitgevoerd, moet u beheerders bevoegdheden hebben. U kunt systeem herstel door middel van WMI en het bestand Srclient.dll.

De volgende VBScript-code fragmenten zijn minimale voorbeelden. Deze code moet niet worden uitgevoerd zonder voorafgaande fout controle en volledige testen.

back to the top


Een systeem herstel punt maken

'use WMI moniker and SystemRestore classset SRP = getobject("winmgmts:\\.\root\default:Systemrestore")CSRP = SRP.createrestorepoint ("this is a test", 0, 100)				

back to the top

Systeem herstel voor een bij zonder station in-of uitschakelen

onoff = inputbox ("Do you want enable or disable System Restore?", "System Restore")Drive = inputbox ("Which Drive would you like to take action on? Must type in format 'c:\'", "Drive to enable/disable")set SRP = GetObject("winmgmts:\\.\root\default:SystemRestore")If onoff = "enable"  theneSRP = SRP.enable(drive)end ifIf onoff = "disable" theneSRP = SRP.disable(drive)end if				

back to the top

Systeem herstel punten op een Computer te inventariseren

set SRP = getobject("winmgmts:\\.\root\default").InstancesOf ("systemrestore")for each Point in SRPmsgbox point.creationtime & vbcrlf & point.description & vbcrlf & "Sequence Number= " & point.sequencenumbernext				
De datums worden weer gegeven in de notatie yyyymmddHHMMSS.mmmmmmsUUU, waarbij:
JJJJ = jaar in vier cijfers
mm = maand twee cijfers
DD = dag twee cijfers van de maand
UU = een cijfer van twee uur van de dag (00-23)
SS = seconden (00-59)
mmmmmm = microseconden
s = plus (+) of min teken (-) te geven aan de positieve of negatieve offset van gecoördineerde universele tijd (UTC)
UUU = een verschuiving in minuten dat de oorspronkelijke tijd zone van UTC afwijkt
OPMERKING: U kunt items op basis van bepaalde datums niet filteren. Het filter proces begint bij de eerste herstel punten en somt vanaf die locatie. Als u items wilt filteren, moet u een filter in om de datums die zijn gebaseerd op de waarden die worden geretourneerd beperken script.

back to the top

Terugkeren naar een specifiek herstel punt

OPMERKING: Gebruik deze functie zonder ook een computer afsluit. Systeem herstel werkt mogelijk niet correct als het opnieuw opstarten van de computer niet onmiddellijk wordt gestart.
set SRP = getobject("winmgmts:\\.\root\Default:SystemRestore") eSRP = SRP.Restore(22) 'parameter passed is the sequence number of the restore point you want to roll back to.				

back to the top


Referenties

Microsoft biedt program meer voorbeelden ter illustratie alleen, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeer taal worden opgespoord en met de hulp programma's die worden gebruikt bent voor het maken en waarmee fouten in procedures. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen helpen verklaren de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zal deze voorbeelden om extra functionaliteit of samens tellen van procedures om te voldoen aan uw specifieke vereisten niet wijzigen.back to the top
WMI-systeem herstel opdrachtregel afstand

Eigenschappen

Artikel-id: 295299 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 01:55:37 - Revisie: 2.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbmt KB295299 KbMtnl
Feedback