Outlook 2002: Overzicht van de e-mailbeveiligingsfuncties van CDO 1.21s

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL295302
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Dit artikel bevat informatie voor ontwikkelaars, leveranciers van kant-en-klare oplossingen en onafhankelijke softwareleveranciers over de voorziening Collaboration Data Objects (CDO) 1.21s, die deel uitmaakt van Microsoft Office XP.

Deze versie van CDO biedt een hogere mate van beveiliging tegen virussen die worden verspreid via e-mail. Als u een toepassing hebt die gebruikmaakt van de CDO 1.21-bibliotheek, is het belangrijk dat u weet wat de gevolgen van deze nieuwe beveiligingsfuncties zijn voor de bibliotheek. Alleen dan kunt u vaststellen of en hoe u de toepassing moet aanpassen.
Meer informatie
BELANGRIJK: CDO 1.21s is speciaal ontworpen voor de beveiliging van clients. U mag de release niet toepassen op versies van de CDO 1.21-bibliotheek die worden gebruikt op Microsoft Exchange-servers.

Wijzigingen in het objectmodel van CDO 1.21s

E-mail verzenden

Wanneer een CDO 1.21s-toepassing de methode Send van een Message-object of een MeetingItem-object aanroept, wordt in een dialoogvenster gemeld dat een programma probeert e-mail te verzenden voor de gebruiker en wordt gevraagd of dit is toegestaan. Als de gebruiker op Nee klikt, geeft de Send-methode het volgende foutbericht als resultaat:
Collaboration Data Objects-[E_ACCESSDENIED(80070005)]

Toegang krijgen tot bepaalde MAPI-eigenschappen van een Message-object

Wanneer een CDO 1.21s-toepassing een object uit de collectie Fields gebruikt om toegang te krijgen tot MAPI-eigenschappen van een bestaand Message-item, wordt in een dialoogvenster gemeld dat een programma probeert toegang te krijgen tot e-mailadressen die zijn opgeslagen in Outlook en wordt gevraagd of dit is toegestaan. Als de gebruiker op Nee klikt, geeft de Send-methode het volgende foutbericht als resultaat:
Collaboration Data Objects-[E_ACCESSDENIED(80070005)]
Het gaat hier om de volgende MAPI-eigenschappen:
PR_SENT_REPRESENTING_ENTRYIDPR_SENT_REPRESENTING_SEARCH_KEYPR_SENT_REPRESENTING_NAMEPR_SENT_REPRESENTING_ADDRTYPEPR_SENT_REPRESENTING_EMAIL_ADDRESS  PR_SENDER_ENTRYIDPR_SENDER_SEARCH_KEYPR_SENDER_NAMEPR_SENDER_ADDRTYPEPR_SENDER_EMAIL_ADDRESS  PR_DISPLAY_TOPR_DISPLAY_CCPR_DISPLAY_BCC  PR_ORIGINAL_DISPLAY_TOPR_ORIGINAL_DISPLAY_CCPR_ORIGINAL_DISPLAY_BCC

Toegang krijgen tot de items in een map met contactpersonen

Wanneer een CDO 1.21s-toepassing toegang probeert te krijgen tot de collectie Messages van een map met contactpersonen, wordt het hierboven beschreven dialoogvenster weergegeven (voor MAPI-eigenschappen).

De collectie Recipients of AddressEntries manipuleren

Het hierboven beschreven dialoogvenster wordt ook weergegeven in de volgende scenario's:
  • De collectie Recipients wordt aangeroepen voor acties waarbij het noodzakelijk is de geadresseerden van een e-mailbericht te lezen.
  • De collectie AddressEntries wordt aangeroepen om toegang te krijgen tot een AddressEntry binnen de collectie. Een voorbeeld:
    objRecipientCollection.Item(index)objAddressEntriesCollection.Item(index)
  • Bij het maken van een uitgaand bericht wordt de methode Resolve aangeroepen voor de nieuw gevulde collectie Recipients.

Bijlagen afhandelen

Wanneer u de collectie Attachments van een Message-object gebruikt om alle bijlagen in de collectie op te vragen, worden 'onveilige' (Level 1 Security-bestanden) bestandsbijlagen in de collectie niet opgehaald door CDO 1.21s. Onveilige bijlagen worden niet daadwerkelijk verwijderd, maar zijn niet zichtbaar voor CDO 1.21s. De eigenschap Count van het Attachments-object resulteert bijvoorbeeld in het aantal bijlagen exclusief alle onveilige bijlagen.

Voorkomen dat beveiligingsprompts worden weergegeven

Als u meer informatie wilt over de manier waarop u de beveiligingsprompts kunt voorkomen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
290500 OL2002: Developer Information About E-Mail Security Features

CDO 1.21s gebruiken in een service

Als u een Windows-service ontwikkelt die gebruikmaakt van CDO, worden geen beveiligingsprompts gegenereerd aangezien CDO kan vaststellen dat de bibliotheek wordt uitgevoerd in een service.
Eigenschappen

Artikel-id: 295302 - Laatst bijgewerkt: 02/09/2014 00:25:12 - Revisie: 3.0

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB295302
Feedback