Algemene informatie over hotfixes voor Windows ME

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Inleiding
Microsoft ontwikkelt software-updates voor Microsoft Windows Millennium Edition om grote problemen bij klanten op te lossen. Dit artikel bevat algemene informatie over hotfixes voor Windows Millennium Edition. Onderwerpen in dit artikel:
 • Versiegegevens van hotfixes voor Windows Millennium Edition
 • Hotfixes voor Windows Millennium Edition identificeren
 • Namen van hotfix-pakketten voor Windows Millennium Edition
 • Het programma Qfecheck.exe voor hotfixes voor Windows Millennium Edition
 • Hotfixes voor Windows Millennium Edition installeren
 • Hotfixes voor Windows Millennium Edition verwijderen
 • Hotfixes voor Windows Millennium Edition ophalen
 • Tips voor het opvragen van artikelen uit de Microsoft Knowledge Base
Meer informatie

Versiegegevens van hotfixes voor Windows Millennium Edition

De oorspronkelijke versie van Windows Millennium Edition heeft het volgende versienummer. In het algemeen hebben alle bestanden van Windows Millennium Edition dit versienummer:
  Versie           Versienummer  Bestandsdatum  ---------------------------------------------------------  Windows Millennium Edition 4.90.3000    08-06-2000				
U kunt de informatie over de bestandsversie weergeven door in Windows Verkenner met de rechtermuisknop op een bestand te klikken, Eigenschappen te kiezen en het tabblad Versie te openen. Het kan zijn dat er bij de eigenschappen van een bestand geen tabblad Versie wordt weergegeven. Er is dan voor het desbetreffende bestand geen versie-informatie beschikbaar.

Afgezien van enkele uitzonderingen hebben hotfixes voor Windows Millennium Edition versienummer 4.90.3001 of hoger. Dit versienummer geeft aan dat het bestand een nieuwere versie is dan de versie die oorspronkelijk is geleverd bij Windows Millennium Edition.

Er zijn meerdere hotfixes of correcties toegepast op hetzelfde onderdeel. Meestal zijn deze correcties cumulatief. Latere versies van onderdelen bevatten de wijzigingen uit eerdere versies van dat onderdeel en wijzigingen die zijn aangebracht in latere versies van het onderdeel. Versie 4.90.3002 bevat bijvoorbeeld de wijziging die is doorgevoerd in versie 4.90.3001 en de nieuwe wijziging.

De cumulatieve aard van deze wijzigingen betekent in combinatie met de oplopende versienummers dat er bijna altijd één 'actuele' versie van een onderdeel is die alle hotfixes bevat die tot dat moment voor het onderdeel zijn ontwikkeld. In zeer uitzonderlijke gevallen kan van deze regel worden afgeweken.

Hotfixes voor Windows Millennium Edition identificeren

Hotfixes voor Windows Millennium Edition hebben een versienummer dat hoger is dan het nummer van de oorspronkelijke versie. Het versienummer van een bestand kunt u controleren op het tabblad Versie van het eigenschappenvenster van het bestand. In tegenstelling tot hotfixes voor Microsoft Windows 95, Windows 98 en Windows 98 Tweede editie, hebben hotfixes voor Windows Millennium Edition geen 'Beschrijving van de speciaal gecompileerde versie'-resource die wordt ingesteld op 'QFE' om de hotfix-versie van het bestand aan te geven.

Sommige bestanden van Windows Millennium Edition bevatten geen versiegegevens waaraan het bestand kan worden herkend. In dat geval kunt u de wijzigingsdatum en de grootte van het bestand vergelijken met de aanmaakdatum en de grootte van het oorspronkelijke bestand. Deze methode is echter niet afdoende omdat de wijzigingsdatum door verschillende factoren kan worden beïnvloed en niet alle wijzigingen in een bestand leiden tot wijziging van de bestandsgrootte.

Namen van hotfix-pakketten voor Windows Millennium Edition

Elke hotfix voor Windows Millennium Edition heeft een numerieke id die overeenkomt met het Microsoft Knowledge Base-artikel waarin het probleem wordt beschreven dat met de hotfix wordt opgelost. Een hotfix voor een probleem dat wordt beschreven in Microsoft Knowledge Base-artikel 123456, wordt bijvoorbeeld aangeduid met hotfix-nummer 123456.

Verder heeft elke hotfix voor Windows Millennium Edition een taal-id die overeenkomt met de taal van de hotfix of het hotfix-pakket. Voor hotfixes van Windows Millennium Edition worden de volgende taal-id's gebruikt:
 • EAR: Arabisch -Ingeschakeld
 • LAR: Arabisch - Gelokaliseerd
 • CHH: Chinees - Hongkong
 • CHS: Chinees - Vereenvoudigd
 • CHT: Chinees - Traditioneel
 • CZE: Tsjechisch
 • DAN: Deens
 • DUT: Nederlands - Nederland
 • Verenigde Staten: Engels
 • FIN: Fins
 • FRN: Frans
 • GER: Duits
 • GRK: Grieks
 • GR7: Grieks - codetabel 737
 • GR8: Grieks - codetabel 869
 • EHE: Hebreeuws - Ingeschakeld
 • LHE: Hebreeuws - Gelokaliseerd
 • HUN: Hongaars
 • ITN: Italiaans
 • JPN: Japans
 • KOR: Koreaans
 • NOR: Noors
 • POL: Pools
 • POR: Portugees
 • BRZ: Portugees - Braziliaans
 • RUS: Russisch
 • SVK: Slowaaks
 • SLO: Sloveens
 • SPA: Spaans
 • SWE: Zweeds
 • THA: Thais
 • TRK: Turks
De naam van hotfix-pakketten voor Windows Millennium Edition bestaat uit drie delen:
 • Een numerieke id van 6 tekens (die is gebaseerd op het bijbehorende artikel in de Knowledge Base)
 • Een taal-id van 3 tekens (zie de lijst hierboven)
 • Een besturingssysteem-id van 1 teken ('5' voor Windows 95, '8' voor Windows 98/Windows 98 Tweede editie en 'M' voor Windows Millennium Edition)
Het pakket voor het installeren van de Nederlandse versie van een hotfix voor Windows Millennium Edition die wordt beschreven in artikel 123456, heeft bijvoorbeeld de naam 123456dutm.exe. Een hotfix voor hetzelfde probleem, maar voor Windows 98/Windows 98 Tweede editie en voor Japans, heeft de naam 123456jpn8.exe.

Het programma Qfecheck.exe voor hotfixes voor Windows Millennium Edition

Het programma Qfecheck.exe voor Windows Millennium Edition wordt automatisch met elke hotfix voor Windows Millennium Edition geïnstalleerd. Dit programma stelt aan de hand van de gegevens in het register en versie-informatie in de bestanden vast welke hotfixes voor Windows Millennium Edition zijn geïnstalleerd. Gebruik dit programma om vast te stellen welke hotfixes voor Windows Millennium Edition op een computer zijn geïnstalleerd.

Als u het programma Qfecheck wilt uitvoeren, dubbelklikt u op het bestand Qfecheck.exe in de Windows-map. Het programma bevat on line Help.

Hotfixes voor Windows Millennium Edition installeren

Voordat u een hotfix voor Windows Millennium Edition installeert, is het raadzaam om met Systeemherstel handmatig een herstelpunt te maken. Hierdoor kunt u de hotfix achteraf eenvoudiger verwijderen als er eventueel een probleem optreedt.

Als u meer informatie wilt over het maken van een handmatig herstelpunt met het hulpprogramma Systeemherstel, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
267951 Beschrijving van Systeem herstellen in Windows Millennium Edition
Als u een hotfix voor Windows Millennium Edition wilt installeren op een zelfstandige computer, voert u het zelfuitpakkende installatieprogramma uit. Het installatieprogramma voert de volgende bewerkingen uit:
 1. De benodigde bestanden worden uitgepakt in een tijdelijke map. Het betreft hier meestal de volgende bestanden:
  • De bijgewerkte bestanden van een of meer onderdelen (binaire hotfix-bestanden)
  • Het programma Qfecheck (Qfecheck.exe en Qfecheck.hlp)
  • Een of meer INF-bestanden voor de installatie van 'Een bestand met een digitale handtekening (.CAT)' voor het digitaal ondertekenen van de binaire hotfix-bestanden
  • Andere benodigde bestanden voor het zelfuitpakkende installatieprogramma (zoals Advpack.dll, W95inf16.dll en W95inf32.dll)
 2. Met behulp van de ingebouwde Setup-bibliotheek (Advpack.dll) van Windows Millennium Edition wordt de aangegeven hotfix geïnstalleerd volgens de aanwijzingen in het bijgeleverde INF-bestand. Dit INF-bestand bevat aanwijzingen voor het kopiëren van bestanden naar de juiste locatie en het toevoegen van de vereiste registervermeldingen. Sommige installatiepakketten bevatten verschillende INF-bestanden, zodat met één pakket de versie van een bijgewerkt bestand kan worden geïnstalleerd, afhankelijk van de geïnstalleerde versie van Windows Millennium Edition.

  Als er al een nieuwere versie van het bijgewerkte onderdeel is geïnstalleerd, wordt de oudere versie niet geïnstalleerd. De installatie vindt op de achtergrond plaats.
 3. De digitale handtekening voor de bijgewerkte hotfix-bestanden wordt geregistreerd.
 4. U krijgt een bericht wanneer de update is voltooid en de computer opnieuw moet worden opgestart. Wanneer u op OK klikt, worden de tijdelijke bestanden verwijderd en wordt het installatieprogramma afgesloten.

Hotfixes voor Windows Millennium Edition verwijderen

Doordat Systeemherstel beschikbaar is in Windows Millennium Edition, is er geen afzonderlijk programma voor het verwijderen van hotfixes voor Windows Millennium Edition. Het is raadzaam om vóór de installatie van een hotfix met Systeemherstel handmatig een herstelpunt te maken. Hierdoor kunt u de hotfix achteraf eenvoudiger verwijderen als er eventueel een probleem optreedt.

Als u meer informatie wilt over het maken van een handmatig herstelpunt met het hulpprogramma Systeemherstel, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
267951 Beschrijving van Systeem herstellen in Windows Millennium Edition
Als u geen herstelpunt hebt gemaakt vóór de installatie van de hotfix voor Windows Millennium Edition die u wilt verwijderen, of als u andere wijzigingen hebt doorgevoerd in de configuratie van uw computer die u niet kwijt wilt raken door terug te keren naar een herstelpunt van vóór de hotfix, kunt u met het hulpprogramma voor systeemconfiguratie handmatig een specifiek bestand terugzetten.

Als u meer informatie wilt over het handmatig terugzetten van een specifiek bestand met het hulpprogramma voor systeemconfiguratie, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
265371 Een beschermd bestand uitpakken en vervangen in Windows ME

Hotfixes voor Windows Millennium Edition ophalen

Hotfixes voor Windows Millennium Edition kunnen op basis van beschikbaarheid en distributiemethode in twee hoofdcategorieën worden ingedeeld. De eerste categorie bevat hotfixes die publiek toegankelijk zijn via on line bronnen. De tweede categorie bevat hotfixes die niet vrij toegankelijk zijn, maar die uitsluitend beschikbaar worden gesteld na contact met Microsoft Product Support Services (PSS).
Vrij verkrijgbare hotfixes voor Windows Millennium Edition kunnen worden gedownload via koppelingen in de Microsoft Knowledge Base-artikelen waarin de problemen worden beschreven die met de hotfix worden opgelost. In sommige gevallen zijn deze hotfix-bestanden ook beschikbaar voor downloaden van het Microsoft Downloadcentrum of van de website Microsoft Windows Update.

Als u in het bezit wilt komen van hotfixes voor Windows Millennium Edition die niet vrij verkrijgbaar zijn, neemt u contact op met Microsoft Product Support Services. Ga naar de volgende Microsoft-website als u wilt weten hoe u contact kunt opnemen met Product Support Services:

Tips voor het opvragen van artikelen uit de Microsoft Knowledge Base

Als u wilt zoeken naar informatie over specifieke hotfixes voor Windows Millennium Edition en de problemen die ze oplossen, gaat u naar de Microsoft Knowledge Base en voert u symptomen van het probleem als zoekcriterium in. Als u wilt zoeken naar Microsoft Knowledge Base-artikelen waarin updates voor Windows Millennium Edition worden beschreven, gebruikt u Windows Millennium Edition en het trefwoord 'hotfix' als zoekcriteria.Als u alle artikelen over een bepaald bijgewerkt onderdeel wilt opvragen, neem dan in de zoekopdracht ook de bestandsnaam van het onderdeel op. Typ bijvoorbeeld 'bestand.vxd'.
Referenties
Als u meer informatie wilt over hotfixes voor Windows 95, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
161020 Windows 95-updates implementeren
Voor meer informatie over hotfixes voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
206071 Algemene informatie over hotfixes voor Windows 98 en Windows 98 Tweede editie
Eigenschappen

Artikel-id: 295413 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 01:58:00 - Revisie: 3.1

Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB295413
Feedback