Opportunistisch vergrendelen in Windows configureren

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
Standaard is opportunistisch vergrendelen ingeschakeld voor SMB-clients (Server Message Block) die worden uitgevoerd onder een van de Windows-besturingssystemen die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'. Door opportunistisch vergrendelen kunnen clients bestanden vergrendelen en informatie lokaal in de cache opslaan zonder het risico dat een andere gebruiker het bestand wijzigt. De prestaties voor veel bestandsbewerkingen worden hiermee verhoogd, maar voor andere bewerkingen zijn de prestaties minder omdat de server die de opportunistische vergrendeling toestaat, het verbreken van die vergrendeling moet beheren wanneer een andere gebruiker om toegang tot het bestand vraagt.

Opmerkingen voor besturingssystemen Windows Vista en hoger (bijvoorbeeld Windows 7).
  • Het opportunistisch vergrendelen van registersleutels is uitsluitend geldig voor traditioneel SMB (SMB1). U kunt opportunistisch vergrendelen niet uitschakelen voor SMB2. SMB2 werd geïntroduceerd in Windows Vista om snellere communicatie mogelijk te maken tussen computers met Windows Vista en computers met Windows Server 2008 of Windows Server 2008 R2.
  • Als u opportunistisch vergrendelen uitschakelt, kan de functie voor offlinebestanden in Windows Vista of Windows 7 niet worden uitgevoerd.
Meer informatie
Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak tevens een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register dan altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows


De locatie van de registervermelding voor opportunistisch vergrendelen op de client is gewijzigd ten opzichte van de locatie in Microsoft Windows NT. In latere versies van Windows kunt u opportunistisch vergrendelen uitschakelen door de volgende registervermelding in te stellen op 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRXSmb\Parameters\
OplocksDisabled REG_DWORD 0 of 1
Standaardinstelling: 0 (niet uitgeschakeld)
Opmerking De vermelding OplocksDisabled configureert Windows-clients voor het vragen of niet vragen om opportunistische vergrendeling voor een extern bestand.

U kunt het verlenen van opportunistische vergrendelingen ook weigeren door de volgende registervermelding in te stellen op 0:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
EnableOplocks REG_DWORD 0 of 1
Standaardinstelling: 1 (ingeschakeld)
Opmerking De vermelding EnableOplocks configureert Windows-servers voor het toestaan of weigeren van opportunistische vergrendeling voor lokale bestanden. Deze servers omvatten ook werkstations die bestanden delen.

Daarnaast kunt u de volgende waarden gebruiken om opportunistische vergrendeling af te stemmen voor Windows-computers die opportunistische vergrendelingen hebben verleend.

De volgende waarde bepaalt de minimale doorvoer van de verbinding voordat vergrendelingen van onbewerkte gegevens en opportunistische vergrendelingen voor deze verbinding worden uitgeschakeld door de server.
MinLinkThroughput REG_DWORD 0 tot oneindig aantal bytes per seconde
Standaardinstelling: 0
De volgende waarde bepaalt de maximumtijd die is toegestaan voor vertraging op een verbinding. Als vertragingen langer duren dan de opgegeven waarde, worden vergrendelingen van onbewerkte I/O-gegevens en opportunistische vergrendelingen uitgeschakeld voor deze verbinding.
MaxLinkDelay REG_DWORD 0 tot 100.000 seconden
Standaardinstelling: 60
De volgende waarde bepaalt de tijd dat de server wacht op de reactie van een client op een verzoek tot het vrijgeven van een oplock. Lagere waarden zorgen ervoor dat vastgelopen clients sneller worden geregistreerd, maar kunnen ertoe leiden dat gegevens in het cachegeheugen verloren gaan.
OplockBreakWait REG_DWORD 10 tot 180 seconden
Standaardinstelling: 35
Opmerking Deze registerwijzigingen worden pas van kracht nadat u de computer opnieuw hebt opgestart.
oplocks oplock
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Eigenschappen

Artikel-id: 296264 - Laatst bijgewerkt: 04/29/2014 10:21:00 - Revisie: 1.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

  • kbenv kbfilesystems kbinfo w2000fs KB296264
Feedback