Visio2002: Een licentie voor de testversie van het programma activeren

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL297263
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u de testversie van Microsoft Visio 2002 kunt activeren.
Meer informatie
De testversie van het programma is slechts gedurende een bepaalde periode geldig. De abonnementsperiode begint op het moment dat u het programma activeert en duurt één maand. Als de licentie is verlopen, moet u het programma van uw computer verwijderen en een nieuwe kopie van het programma installeren.

Wanneer u Visio na de installatie voor het eerst start, wordt de Microsoft-wizard Activering automatisch uitgevoerd. Er worden twee activeringsopties weergegeven, maar u kunt er ook voor kiezen Visio op een later tijdstip te activeren:
 • Activeren via het internet
 • Telefonisch activeren
Als u de optieActiveren via het internetselecteert, wordt er automatisch contact opgenomen met de Microsoft-licentieservers via de Internet-verbinding. Als u een geldige productcode gebruikt die nog niet eerder is gebruikt, wordt het product direct geactiveerd.

Als u de optieTelefonisch activerenselecteert, belt u het telefoonnummer dat wordt weergegeven door de wizard Activering van Office en typt u het bevestigingsnummer dat u hebt gekregen van de klantenservice.

In beide gevallen hebt u na activering van het product een licentie voor het gebruik van Visio voor een periode van minimaal 30 dagen. Deze periode van 30 dagen begint na de laatste dag van de maand waarin u de licentie hebt geactiveerd.

U kunt Visio maximaal vijf keer uitvoeren zonder het programma te activeren. Als u het product niet activeert, worden de programma's uitgevoerd in de modus voor verminderde functionaliteit. In de modus voor verminderde functionaliteit kunt u wijzigingen die u in documenten aanbrengt, niet opslaan en kunt u geen nieuwe documenten maken. Ook een aantal andere functies kunt u niet gebruiken.

Bestaande Visio-bestanden of -tekeningen worden niet beschadigd en u kunt eenvoudig de modus van verminderde functionaliteit verlaten door de aanwijzingen op het scherm te volgen.

Activeren via het internet

Visio activeren via het internet is de eenvoudigste van de twee activeringsmethoden. Als u het product op deze manier wilt activeren, start u Visio en gaat u als volgt te werk:
 1. Selecteer in de wizard Activering de optieActiveren via het interneten klik op Volgende.
 2. Lees de pagina Microsoft Office-privacybeleid en klik op Volgende.
 3. Geef op de pagina Klantgegevens uw persoonlijke gegevens op. Het enige veld dat vereist is, is Land/regio. Selecteer in de lijst het land waar u woont, geef eventueel andere gegevens op en klik op Volgende.
 4. Op de pagina Speciale aanbiedingen hebt u drie opties voor het verkrijgen van informatie en aanbiedingen van Microsoft. Geen van deze opties is standaard geselecteerd. Als u de informatie of aanbiedingen van Microsoft wilt ontvangen, selecteert u de gewenste opties, typt u uw e-mailadres en klikt u op Verzenden.

  Wanneer u op Verzenden klikt, worden uw gegevens naar de Microsoft-licentieservers verzonden. Wanneer de gegevens zijn gevalideerd, verschijnt de pagina Licentieverlening is voltooid en kunt u de Office-programma's gebruiken tot de op deze pagina vermelde datum.
 5. Klik op Voltooien.

Telefonisch activeren

Als u geen verbinding met het Internet hebt of als u Visio niet via het Internet wilt activeren, kunt u Visio activeren via de telefoon.Telefonisch activeren. Als u het product op deze manier wilt activeren, start u Visio en gaat u als volgt te werk:
 1. Selecteer in de wizard Activering de optieTelefonisch activerenen klik op Volgende.
 2. Lees de pagina Microsoft Office-privacybeleid en klik op Volgende.
 3. In de lijstSelecteer de juiste locatiekiest u een land/regio. Bel het telefoonnummer dat op regel 2 wordt weergegeven. De medewerker van de klantenservice vraagt u om de installatie-id en geeft u een bevestigingscode terug. Typ de bevestigingscode in de daartoe bestemde vakken.

  OPMERKING: maak een aantekening van de bevestigingscode die door de klantenservice wordt verstrekt. U kunt deze bevestigingscode opnieuw gebruiken op dezelfde computer als u later uw vaste schijf moet formatteren en u daarna Office opnieuw wilt installeren. Als de bevestigingscode niet werkt, belt u de klantenservice opnieuw en vraagt u om een nieuwe bevestigingscode.
 4. Klik op Volgende. Wanneer de gegevens zijn gevalideerd, verschijnt de pagina Licentieverlening is voltooid en kunt u de Office-programma's gebruiken tot de op deze pagina vermelde datum.
 5. Klik op de pagina Licentieverlening is voltooid op Voltooien.

Activering overslaan

Als u uw exemplaar van Visio niet wilt activeren, klikt u op Later activeren op een willekeurige pagina van de wizard Activering. De wizard laat weten hoeveel keren u het product nog kunt uitvoeren (het maximum aantal keren is vijf) voordat u het product moet activeren. Klik op Afsluiten om de wizard te sluiten.

OPMERKING: als u de licentie later wilt activeren, wordt de activeringsteller elke keer dat u Visio start, met één verminderd. Als de teller op nul staat, wordt Visio uitgevoerd in de modus voor verminderde functionaliteit.

Vervaldatum testversie

De vervaldatum vaststellen

Als u wilt weten wanneer uw versie verloopt, start u Visio en klikt u op Product activeren in het menu Help. Er verschijnt een bericht met de vervaldatum.

Verloopbericht

Code die elke keer dat u Visio start, wordt uitgevoerd, is ingebouwd in Visio 2002. Met deze code wordt gedetecteerd wanneer de productlicentie verloopt en wordt u automatisch ruim op tijd herinnerd aan naderende vervaldatums. Naarmate de vervaldatum dichterbij komt, worden deze herinneringen vaker weergegeven. In de volgende tabel wordt de frequentie getoond waarmee de herinneringen voor de testversie van een programma worden weergegeven.
  Aantal dagen tot de vervaldatum     Herinnering verschijnt  ----------------------------------------------------------------  10 dagen                 Eén keer  7 dagen                 Eén keer  Tussen 5 en 2 dagen           Dagelijks  2 dagen voor vervaldatum         Elke keer dat u Visio                       start
Als u wacht totdat de licentie vervalt, kunt u Visio in totaal vijf keer starten voordat het programma wordt uitgevoerd in de modus van verminderde functionaliteit.

Visio blijven gebruiken

De licentie voor de testversie van Visio kan niet worden vernieuwd of verlengd. Als u Visio wilt blijven gebruiken nadat de testversie is vervallen, moet u de testversie verwijderen en vervolgens een nieuwe versie van Visio installeren.
inf oaw reduce limited function less required 5 activate how to activation registration register license registering trial academic
Eigenschappen

Artikel-id: 297263 - Laatst bijgewerkt: 02/12/2014 01:43:04 - Revisie: 1.0

Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Visio 2002 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbdta KB297263
Feedback