Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Verbinding tussen toegewezen station en netwerkshare verbroken

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Als u op een computer met een van de Windows-versies die aan het begin van dit artikel worden vermeld, een station toewijst aan een netwerkshare, wordt de verbinding met het toegewezen station verbroken wanneer er gedurende een bepaalde tijd geen activiteit plaatsvindt. In Windows Verkenner wordt een rode X op het pictogram van het toegewezen station weergegeven. Als u echter op het toegewezen station wilt werken of bladeren, is de verbinding snel hersteld.
Oorzaak
Dit probleem treedt op omdat de systemen inactieve verbindingen kunnen verwijderen na een time-outperiode (standaard 15 minuten) om te voorkomen dat serverbronnen worden verspild aan ongebruikte sessies. Zo nodig kan de verbinding snel weer worden hersteld.
Oplossing
Als u de standaardtime-outperiode door ons wilt laten wijzigen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u dit probleem liever zelf oplost, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.


Opmerking Het is niet mogelijk om de standaard time-outperiode te wijzigen op computers met Microsoft Windows 95 of Microsoft Windows 98 die gedeelde bronnen hebben.

Het probleem voor mij oplossenAls u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.
Opmerkingen
 • De Fix it-oplossing moet worden uitgevoerd op de computers die gedeelde bronnen hebben.
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?Dit probleem zelf oplossen

Als u dit probleem wilt oplossen, wijzigt u de standaardtime-outperiode op de gedeelde netwerkcomputer. U kunt dit op een van de volgende manieren doen.

Register-editor

Waarschuwing: Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

U kunt de standaard time-outperiode verhogen met behulp van de Register-editor. Voer hiertoe de volgende stappen uit en sluit de Register-editor daarna af:

Opmerking De functie Verbinding automatisch verbreken van de Server-service kan niet worden uitgeschakeld met deze methode. U kunt op deze manier slechts de standaard time-outperiode wijzigen voor de functie Verbinding automatisch verbreken.
 1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren, typ regedit (Windows 2000 en Windows Server 2003) of regedt32 (Windows NT 4.0) en klik op OK.
 2. Zoek naar de volgende registersleutel en selecteer deze:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters
 3. Klik in het rechterdeelvenster op de waarde autodisconnect en vervolgens in het menu Bewerken op Wijzigen. Ga als volgt te werk als de waarde autodisconnect niet bestaat:
  1. Wijs in het menu Bewerken de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
  2. Typ autodisconnect en druk op ENTER.
 4. Open het menu Bewerken en klik op Wijzigen.
 5. Klik op Hexadecimaal.
 6. Typ ffffffff in het vak Waardegegevens en klik op OK.
Opmerking De clientsessie wordt automatisch verbroken wanneer de sessie langer inactief is dan de duur die in KeepConn is ingesteld. daarom wordt de sessie verbroken op basis van de kortste tijdsduur van AutoDisConnect en KeepConn. Als u de tijdsduur voor de time-out van de client tijdens een UNC-verbinding wilt wijzigen, geeft u de betreffende duur op in KeepConn.
Zoek naar de volgende registersleutel en selecteer deze:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Service\lanmanworkstation\parameters
Waarde: KeepConn
Gegevenstype: REG_DWORD
Bereik: 1 tot 65535 (sec)
Standaardwaarde: 600 sec = 10 min

Opdrachtregel

Opmerking: Als u deze methode gebruikt, kunt u de functie voor automatisch afstemmen van de Server-service uitschakelen.

Als u de standaardtime-outperiode waarna de verbinding automatisch moet worden verbroken door de Server-service wilt wijzigen, opent u een opdrachtprompt, typt u de volgende opdracht en drukt u op Enter
net config server /autodisconnect:aantal
waar aantal staat voor het aantal minuten dat de server moet wachten voordat de verbinding met een toegewezen netwerkstation wordt verbroken. De maximale waarde voor deze opdracht is 65.535.

Opmerking Als u de automatische verbrekingswaarde instelt op 0 (nul), wordt deze functie niet uitgeschakeld en wordt de verbinding met toegewezen netwerkstations verbroken als deze slechts een paar seconden inactief is.

Als u de functie Verbinding automatisch verbreken wilt uitschakelen, typt u het volgende bij een opdrachtprompt en drukt u op ENTER:
net config server /autodisconnect:-1

Is het probleem opgelost?

 • Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de ondersteuningsservice.
 • Wij stellen uw feedback op prijs. Als u feedback hebt of als u problemen met deze oplossing wilt rapporteren, kunt u een bericht plaatsen op het blog "Het probleem voor mij oplossen" of u kunt ons een e-mail sturen.
Meer informatie
Wanneer de verbinding met het station is verbroken, worden bestanden door bepaalde oudere programma's niet opgeslagen en gegevens niet gelezen. Voordat de verbinding wordt verbroken, werken deze programma's echter naar behoren.

Als u meer informatie wilt over het verlengen van de standaard time-outperiode, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
138365 Hoe wachttijd voor het automatisch verbreken werkt in Windows NT en Windows 2000
128167 Server Service-configuratie en -afstemming
Właściwości

Identyfikator artykułu: 297684 — ostatni przegląd: 09/11/2011 12:44:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise, Windows 7 Enterprise

 • kbenv kbprb kbfixme kbmsifixme KB297684
Opinia