Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Website-specifieke privacy-acties werken niet zoals verwacht

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL298628
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u de verwerking van cookies wijzigt voor een specifieke website en vervolgens die website bezoekt, kunnen zich de volgende problemen voordoen:
  • Het privacy-pictogram wordt niet weergegeven op de statusbalk en cookies worden op uw computer opgeslagen, zelfs als u Microsoft Internet Explorer zodanig hebt geconfigureerd dat de website wordt geblokkeerd bij het opslaan van cookies op uw computer.

    -of-
  • Cookies worden niet op uw computer opgeslagen, zelfs als u Internet Explorer zodanig hebt geconfigureerd dat de website cookies kan opslaan op uw computer.
Oorzaak
Dit probleem kan zich voordoen wanneer de URL (Uniform Resource Locator), ofwel het webadres, van de website verkeerd is getypt in het vakAdres van de website van het dialoogvensterPrivacy per website instellen. Wanneer u de verwerking van cookies wijzigt voor afzonderlijke websites, waarschuwt Internet Explorer u niet als er een onjuiste of ongeldige URL wordt toegevoegd aan de lijstBeheerde websites, mits de URL ten minste één punt (.) bevat.

Als u bijvoorbeeld1.2ofwww.microsoft.commtypt in het vakAdres van de website en vervolgens op Weigeren of Toestaan klikt, wordt het ongeldige adres toegevoegd aan de lijstBeheerde websites.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door het ongeldige adres uit de lijst te verwijderen en vervolgens het juiste adres te typen voor de website die u wilt beheren. Zorg dat u het exacte adres van de website typt. Typ bijvoorbeeldwww.microsoft.com. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Start Internet Explorer.
  2. Klik in het menu Extra op Internet-opties en klik op het tabblad Privacy.
  3. Klik op Bewerken onder Websites.
  4. Klik in de lijstBeheerde websites op het foutieve adres, klik op Verwijderen en vervolgens op OK.
  5. Typ in het vakAdres van de website het juiste webadres en klik op Weigeren als u niet wilt dat de website cookies opslaat op uw computer. Klik op Toestaan als u de website wel cookies op uw computer wilt laten opslaan.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden genoemd in de sectie "De informatie in dit artikel is van toepassing op:" worden vermeld.
Meer informatie
Voor meer informatie over privacy-instellingen in Internet Explorer 6 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
283185 How to Manage Cookies in Internet Explorer 6
Eigenschappen

Artikel-id: 298628 - Laatst bijgewerkt: 02/01/2014 00:23:25 - Revisie: 3.1

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbprb KB298628
Feedback