Privacy-pictogram wordt weergegeven op de statusbalk zelfs al laten de privacy-instellingen cookies toe

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL298636
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u een website bezoekt, wordt het pictogram Privacy weergegeven op de statusbalk van Microsoft Internet Explorer, zelfs al laten de privacy-instellingen cookies van de website toe en zijn alle cookies al ingesteld of gelezen.
Oorzaak
Dit kan gebeuren als de inhoud van de website wordt opgehaald uit de map Tijdelijke Internet-bestanden en er sprake is van een geschiedenis van privacy-overtredingen.

Dit probleem kan optreden in de volgende gevallen:
  1. U bezoekt een website en er wordt een cookie beperkt op basis van uw privacy-instellingen.
  2. U wijzigt uw privacy-instellingen zodanig dat de cookie niet meer wordt beperkt.
  3. U bezoekt de website opnieuw, maar de inhoud wordt opgehaald uit de map Tijdelijke Internet-bestanden.
Workaround
U kunt dit probleem omzeilen door op F5 te drukken om de webpagina te vernieuwen of door de inhoud van de map Tijdelijke Internet-bestanden te wissen. Ga als volgt te werk om de inhoud van de map Tijdelijke Internet-bestanden te wissen:
  1. Klik op Internet-opties in het menu Extra van Internet Explorer.
  2. Open het tabblad Algemeen, klik op Bestanden verwijderen onder Tijdelijke Internet-bestanden en klik op OK in het dialoogvensterBestanden verwijderen.
  3. Klik op OK om het dialoogvenster Internet-opties te sluiten.
  4. Klik op de knop Vernieuwen boven in de browser om er zeker van te zijn dat de laatste versie van de huidige pagina wordt weergegeven.
Status
Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.
Meer informatie
Het pictogram Privacy verschijnt op de statusbalk telkens wanneer een cookie wordt beperkt op basis van uw privacy-instellingen of wanneer een bestand in cache wordt opgehaald uit de map Tijdelijke Internet-bestanden dat gekenmerkt wordt door een geschiedenis van privacy-overtredingen.

Voor meer informatie over standaard privacy-instellingen in Internet Explorer 6 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
NL293222 Standaard privacy-instellingen voor Internet Explorer 6
Voor meer informatie over het aanpassen van cookie-instellingen in Internet Explorer 6 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
283185 How to Manage Cookies in Internet Explorer 6
Eigenschappen

Artikel-id: 298636 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 02:41:40 - Revisie: 2.2

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbprb KB298636
Feedback