Bestaande cookies kunnen gelezen worden door een website, zelfs als de optie 'Blokkeren' is geselecteerd

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL298780
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Cookies die al op uw computer zijn opgeslagen, kunnen (via een browser) nog steeds zonder bevestiging worden gelezen door de website die de cookies heeft gemaakt, ook als u de optie Blokkeren of Vragen in de sectie Automatische cookie-verwerking opheffen van het dialoogvenster Geavanceerde privacy-instellingen hebt geselecteerd voor directe of indirecte cookies.

Opmerking Dit probleem treedt niet op als u de schuifregelaar op het tabblad Privacy instelt op Alle cookies blokkeren. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
283185Cookies beheren in Internet Explorer 6
Oorzaak
Dit probleem kan optreden omdat de opties Blokkeren en Vragen in het dialoogvenster Geavanceerde privacy-instellingen alleen van toepassing zijn op nieuwe cookies die websites op uw computer proberen te maken. Reeds aanwezige cookies kunnen nog steeds worden gelezen door de website die de cookies heeft gemaakt.
Workaround
Ga op een van de volgende manieren te werk om dit probleem te omzeilen:
Verwijder alle cookies die voor een bepaalde website op uw computer zijn opgeslagen. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
278835Cookiebestanden verwijderen
Voeg de website toe aan het dialoogvenster Privacy per website instellen en selecteer de instelling Blokkeren. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
1. Klik op Bewerken op het tabblad Privacy van het dialoogvenster Internet-opties.
2. Typ het adres van de betreffende website in het vak Adres van de website en klik op Blokkeren.
3. Klik tweemaal op OK.
Opmerking Met behulp van deze methode verwijdert u alle cookies die voor een bepaalde website op de computer zijn opgeslagen. Gebruik de instelling Alle cookies blokkeren door de schuifregelaar op het tabblad Privacy te verplaatsen. Als u deze instelling selecteert, kan geen enkele website cookies op uw computer opslaan of lezen.
Status
Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.
Meer informatie
Als u de schuifregelaar op het tabblad Privacy instelt op Alle cookies blokkeren of Alle cookies accepteren, is de knop Bewerken niet beschikbaar omdat website-specifieke privacyacties bij deze instellingen worden genegeerd. Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.
Eigenschappen

Artikel-id: 298780 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 02:42:42 - Revisie: 4.1

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb KB298780
Feedback