Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Kan niet downloaden met Internet Explorer

Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Symptomen
Een of meer van de volgende problemen treden op wanneer u een bestand wilt downloaden met Microsoft Internet Explorer:
 • Er gebeurt niets als u klikt op een koppeling voor het downloaden van een bestand.
 • Als u met de rechtermuisknop op de koppeling klikt en vervolgens Doel opslaan als kiest in het snelmenu dat verschijnt, wordt het dialoogvenster Opslaan als kort weergegeven.
U kunt het bestand niet downloaden van internet.
Oorzaak
Dit probleem kan optreden onder de volgende omstandigheden:
 • Go!Zilla is op uw computer geïnstalleerd.

  -en-
 • De Go!Zilla-installatie is beschadigd.
OPMERKING: U kunt vaststellen of dit probleem wordt veroorzaakt door Go!Zilla door ALT in te drukken terwijl u op een koppeling voor het downloaden van een bestand klikt. Als het dialoogvenster Bestand downloaden verschijnt, is een beschadigde Go!Zilla-installatie mogelijk de oorzaak van dit probleem.
Oplossing
Gebruik een van de volgende methoden in de aangegeven volgorde om dit probleem te omzeilen.OPMERKING: Omdat er verschillende versies zijn van Microsoft Windows, kunnen de volgende stappen voor uw computer verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.

Methode 1: Verwijder Go!Zilla

Ga als volgt te werk om Go!Zilla te verwijderen:
 1. Wijs Instellingen aan in het menu Start op de taakbalk en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Software.
 3. Klik in het dialoogvenster Software op Go!Zilla en klik op Toevoegen/verwijderen.
 4. Klik in het dialoogvenster Select Uninstall Method op Automatic en klik op Next.
 5. Klik op Voltooien. Als het dialoogvenster Remove Shared Component verschijnt, klikt u op Yes to All.
 6. Klik op OK om de computer opnieuw op te starten.

Methode 2: Repareer Microsoft Internet Explorer

Als het probleem niet is opgelost, kunt u proberen Internet Explorer te repareren. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Wijs Instellingen aan in het menu Start op de taakbalk en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Software.
 3. Klik in het dialoogvenster met de eigenschappen van Software op Internet Explorer 5.5 SP1 en Internet-werkset en klik op Toevoegen/verwijderen.
 4. Selecteer in het dialoogvenster Internet Explorer 5.5 en Internet-werkset de optie Internet Explorer herstellen, klik op OK en klik op Ja om het herstellen te bevestigen.
 5. Klik op Ja om de computer opnieuw op te starten.

Stap 3: Installeer Microsoft Internet Explorer opnieuw

Als Internet Explorer niet kan worden gerepareerd, installeert u een nieuw exemplaar van het product.

De meest recente versie van Microsoft Internet Explorer is beschikbaar op de volgende Microsoft-website:
Meer informatie
Voor meer informatie over het oplossen van problemen met Windows Millennium Edition klikt u op de volgende artikelnummers om de artikelen te bekijken in de Microsoft Knowledge Base:
267288 Windows Millennium Edition schoon opstarten
302463 Foutbericht: Iexplore heeft een fout met betrekking tot een ongeldige pagina veroorzaakt in module Onbekend terwijl SaveNow of New.net is geïnstalleerd
302591 Foutbericht: Iexplore heeft een fout met betrekking tot een ongeldige pagina veroorzaakt in module Onbekend bij 0000:00000000 (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 299328 — ostatni przegląd: 08/11/2014 13:36:00 — zmiana: 1.0

 • kb3rdparty kbprb kbui KB299328
Opinia