Beschrijving van Windows 2000-beveiligingsgebeurtenissen (deel 1 van 2)

Samenvatting
In dit artikel worden diverse beveiligings- en controlegebeurtenissen beschreven en worden aanwijzingen gegeven voor de interpretatie van deze gebeurtenissen. Al deze gebeurtenissen worden onder de vermelding 'Beveiliging' geregistreerd in het logboek voor beveiligingsgebeurtenissen. Het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base is Deel 2 van 2:
301677Beschrijving van Windows 2000-beveiligingsgebeurtenissen (deel 2 van 2)
Meer informatie
  Gebeurtenis-id: 512 (0x0200)    Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Windows NT is bezig met opstarten.				
  Gebeurtenis-id: 513 (0x0201)    Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Windows NT wordt afgesloten.       Alle aanmeldingssessies worden hierdoor beëindigd.				
  Gebeurtenis-id: 514 (0x0202)    Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: De LSA (Local Security Authority) heeft een verificatiepakket geladen.       Dit verificatiepakket wordt gebruikt om aanmeldingspogingen te verifiëren.       De naam van het verificatiepakket is: %1				
  Gebeurtenis-id: 515 (0x0203)    Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Er is een vertrouwd aanmeldingsproces in de LSA geregistreerd.       Dit aanmeldingsproces wordt vertrouwd om aanmeldingsaanvragen te doen.       De naam van het aanmeldingsproces is: %1				
  Gebeurtenis-id: 516 (0x0204)    Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Interne bronnen, toegewezen voor het in de wachtrij plaatsen van controleberichten,       zijn niet meer beschikbaar, waardoor sommige controles verloren zijn gegaan.       Het aantal verwijderde controleberichten bedraagt: %1				
  Gebeurtenis-id: 517 (0x0205)    Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Het controlelogboek is gewist       Primaire gebruikersnaam: %1  Primair domein:  %2       Primaire aanmeldings-ID: %3  Gebruikersnaam van client: %4       Domein van client:   %5     Aanmeldings-ID van client: %6				
  Gebeurtenis-id: 518 (0x0206)    Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: De SAM heeft een berichtgevingspakket geladen.       Dit pakket krijgt bericht bij elke wijziging van accounts of wachtwoorden.       De naam van het berichtgevingspakket is: %1				
  Gebeurtenis-id: 528 (0x0210)    Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Aanmelding is voltooid:       Gebruikersnaam: %1       Domein: %2       Aanmeldings-ID: %3       Aanmeldingstype: %4       Aanmeldingsproces: %5     Verificatiepakket: %6       Naam van werkstation: %7				
  Gebeurtenis-id: 529 (0x0211)    Type: Controle van mislukte pogingBeschrijving: Aanmeldingsfout       Reden: onbekende gebruikersnaam of onjuist wachtwoord       Gebruikersnaam: %1       Domein: %2       Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4       Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6				
  Gebeurtenis-id: 530 (0x0212)    Type: Controle van mislukte pogingBeschrijving: Aanmeldingsfout       Reden: schending van de beperkte tijd voor aanmelden       Gebruikersnaam: %1       Domein: %2       Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4       Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6				
  Gebeurtenis-id: 531 (0x0213)    Type: Controle van mislukte pogingBeschrijving: Aanmeldingsfout       Reden: account is momenteel uitgeschakeld       Gebruikersnaam: %1       Domein: %2       Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4       Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6				
  Gebeurtenis-id: 532 (0x0214)    Type: Controle van mislukte pogingBeschrijving: Aanmeldingsfout       Reden: opgegeven gebruikersaccount is verlopen       Gebruikersnaam: %1       Domein: %2       Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4       Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6 				
  Gebeurtenis-id: 533 (0x0215)    Type: Controle van mislukte pogingBeschrijving: Aanmeldingsfout       Reden: gebruiker heeft geen toestemming om zich aan te melden bij deze computer       Gebruikersnaam: %1       Domein: %2       Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4       Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6 				
  Gebeurtenis-id: 534 (0x0216)    Type: Controle van mislukte pogingBeschrijving: Aanmeldingsfout       Reden: de gebruiker heeft geen toestemming gekregen het aangevraagde       aanmeldingstype te gebruiken op deze computer       Gebruikersnaam: %1       Domein: %2       Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4       Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6 				
  Gebeurtenis-id: 535 (0x0217)    Type: Controle van mislukte pogingBeschrijving: Aanmeldingsfout       Reden: opgegeven accountwachtwoord is verlopen       Gebruikersnaam: %1       Domein: %2       Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4       Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6 				
  Gebeurtenis-id: 536 (0x0218)    Type: Controle van mislukte pogingBeschrijving: Aanmeldingsfout       Reden: NetLogon-component is niet actief       Gebruikersnaam: %1       Domein: %2       Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4       Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6 				
  Gebeurtenis-id: 537 (0x0219)    Type: Controle van mislukte pogingBeschrijving: Aanmeldingsfout       Reden: onverwachte fout tijdens het aanmelden       Gebruikersnaam: %1       Domein: %2       Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4       Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6 				
  Gebeurtenis-id: 538 (0x021A)    Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Afmelding van gebruiker       Gebruikersnaam: %1       Domein: %2       Aanmeldings-ID: %3       Aanmeldingstype: %4.				
  Gebeurtenis-id: 539 (0x021B)    Type: Controle van mislukte pogingBeschrijving: Aanmeldingsfout       Reden: account is vergrendeld       Gebruikersnaam: %1       Domein: %2       Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4       Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6 				
  Gebeurtenis-id: 540 (0x021c)    Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Aanmelding op het netwerk is voltooid       Gebruikersnaam: %1       Domein: %2       Aanmeldings-ID: %3       Aanmeldingstype: %4       Aanmeldingsproces: %5     Verificatiepakket: %6       Naam van werkstation: %7				
  Gebeurtenis-id: 541 (0x021d)    Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: IKE-beveiligingskoppeling tot stand gebracht       Modus: %1          Peer-identiteit: %2       Filter: %3         Parameters: %4				
  Gebeurtenis-id: 542 (0x021e)    Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: IKE-beveiligingskoppeling beëindigd       Modus: gegevensbescherming (snelle modus)       Filter: %1         Binnenkomende SPI: %2       Uitgaande SPI: %3				
  Gebeurtenis-id: 543 (0x021f)    Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: IKE-beveiligingskoppeling beëindigd       Modus: sleuteluitwisseling (hoofdmodus)       Filter: %1				
  Gebeurtenis-id: 544 (0x0220)    Type: Controle van mislukte pogingBeschrijving: Het maken van de IKE-beveiligingskoppeling is mislukt omdat de peer geen verificatie       kon uitvoeren. Het certificaatvertrouwen kan niet worden ingesteld.       Peer-identiteit: %1     Filter: %2				
  Gebeurtenis-id: 545 (0x0221)    Type: Controle van mislukte pogingBeschrijving: Verificatie van IKE-peer is mislukt.       Peer-identiteit: %1     Filter: %2				
  Gebeurtenis-id: 546 (0x0222)    Type: Controle van mislukte pogingBeschrijving: Het maken van IKE-beveiligingskoppeling is mislukt omdat de peer       een ongeldig voorstel heeft verzonden.       Modus: %1     Filter: %2       Kenmerk: %3       Verwachte waarde: %4       Ontvangen waarde: %5				
  Gebeurtenis-id: 547 (0x0223)    Type: Controle van mislukte pogingBeschrijving: Het onderhandelen over de IKE-beveiligingskoppeling is mislukt.       Modus:     %1     Filter: %2       Punt van mislukken: %3     Reden van mislukken: %4				
  Gebeurtenis-id: 560 (0x0230)    Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Object is geopend       Objectserver: %1       Objecttype: %2       Objectnaam: %3         Nieuwe ingang-ID: %4       Bewerkings-id:{%5,%6}    Procesnaam: %7       Primaire gebruikersnaam: %8  Primair domein: %9       Primaire aanmeldings-id: %10  Clientgebruikersnaam: %11       Clientdomein: %12     Clientaanmeldings-id: %13       Toegangspogingen %14        Machtigingen %15				
  Gebeurtenis-id: 561 (0x0231)    Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Ingang is toegewezen       Ingang-ID: %1       Bewerkings-id:{%2,%3}       Proces-ID: %4				
  Gebeurtenis-id: 562 (0x0232)    Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Ingang is gesloten       Objectserver: %1        Ingang-ID: %2       Proces-ID: %3				
  Gebeurtenis-id: 563 (0x0233)    Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Object is geopend voor verwijderen       Objectserver: %1       Objecttype: %2       Objectnaam: %3         Nieuwe ingang-ID: %4       Bewerkings-id:{%5,%6}    Procesnaam: %7       Primaire gebruikersnaam: %8  Primair domein: %9       Primaire aanmeldings-id: %10  Clientgebruikersnaam: %11       Clientdomein: %12     Clientaanmeldings-id: %13       Toegangspogingen %14        Machtigingen %15				
  Gebeurtenis-id: 564 (0x0234)    Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Object is verwijderd       Objectserver: %1        Ingang-ID: %2       Proces-ID: %3				
  Gebeurtenis-id: 565 (0x0235)    Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Object is geopend       Objectserver: %1       Objecttype: %2       Objectnaam: %3         Nieuwe ingang-ID: %4       Bewerkings-id:{%5,%6}    Procesnaam: %7       Primaire gebruikersnaam: %8  Primair domein: %9       Primaire aanmeldings-id: %10  Clientgebruikersnaam: %11       Clientdomein: %12     Clientaanmeldings-id: %13       Toegangspogingen %14        Machtigingen %15       Eigenschappen:%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25				
  Gebeurtenis-id: 566 (0x0236)    Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Objectbewerking       Bewerkingstype %1     Objecttype: %2       Objectnaam: %3        Ingangs-id: %4       Bewerkings-id:{%5,%6}    Primaire gebruikersnaam: %7       Primair domein: %8       Primaire aanmeldings-id: %9       Gebruikersnaam van client: %10 Domein van client: %11       Aanmeldings-ID van client: %12    Gewenste toegang %13				
  Gebeurtenis-id: 576 (0x0240)    Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Speciale bevoegdheden toegewezen aan nieuwe aanmelding:       Gebruikersnaam: %1       Domein: %2       Aanmeldings-ID: %3       Toegewezen: %4				
  Gebeurtenis-id: 577 (0x0241)    Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Bevoegdheidsservice aangeroepen       Server: %1           Service: %2       Primaire gebruikersnaam: %3  Primair domein: %4       Primaire aanmeldings-id: %5  Clientgebruikersnaam: %6       Clientdomein: %7     Clientaanmeldings-id: %8       Bevoegdheden: %9 				
  Gebeurtenis-id: 578 (0x0242)    Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Bewerking van bevoegd object       Objectserver: %1        Objectingang: %2       Proces-ID: %3         Primaire gebruikersnaam: %4       Primair domein: %5       Primaire aanmeldings-id: %6       Gebruikersnaam van client: %7 Domein van client: %8       Aanmeldings-ID van client: %9 Bevoegdheden: %10				
  Gebeurtenis-id: 592 (0x0250)    Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Er is een nieuw proces gemaakt       Nieuwe proces-ID: %1      Naam van afbeeldingsbestand: %2       ID van Maken-proces: %3         Gebruikersnaam: %4       Domein: %5           Aanmeldings-ID: %6				
  Gebeurtenis-id: 593 (0x0251)    Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Proces is afgesloten       Proces-ID: %1         Gebruikersnaam: %2       Domein: %3           Aanmeldings-ID: %4				
  Gebeurtenis-id: 594 (0x0252)    Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Een ingang naar een object is gedupliceerd       Ingang-ID van bron: %1     Proces-ID van bron: %2       Ingang-ID van doel: %3     Proces-ID van doel: %4				
  Gebeurtenis-id: 595 (0x0253)    Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Indirecte toegang tot een object verkregen       Objecttype: %1         Objectnaam: %2       Proces-ID: %3         Primaire gebruikersnaam: %4       Primair domein: %5       Primaire aanmeldings-id: %6       Gebruikersnaam van client: %7 Domein van client: %8       Aanmeldings-ID van client: %9 Toegang: %10				
Savybės

Straipsnio ID: 299475 – Paskutinė peržiūra: 06/12/2007 16:51:00 – Peržiūra: 3.3

Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2

 • kbinfo KB299475
Atsiliepimai