Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Office: RegClean vindt registerfouten nadat u Office hebt geïnstalleerd

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Wanneer u het hulpprogramma RegClean uitvoert nadat u een van de programma's hebt geïnstalleerd die aan het begin van dit artikel worden vermeld, doet zich een van de volgende symptomen voor:
 • RegClean vindt fouten in het systeemregister en in RegClean verschijnt de optie Fix Errors (Fouten herstellen).
 • Wanneer u een Office-programma installeert met de installatiestatus Wordt geïnstalleerd bij eerste gebruik en op een document dubbelklikt dat aan dat programma is gekoppeld, wordt het Office-programma niet gestart. In plaats daarvan wordt het dialoogvenster Openen met geopend, waarin het Office-programma niet wordt vermeld.
Oorzaak
RegClean is niet compatibel met de producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld. Dit probleem bestaat voor alle Windows Installer-producten waarvoor de installatiestatus is ingesteld op Wordt geïnstalleerd bij eerste gebruik.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door de volgende methoden te gebruiken in de aangegeven volgorde.

Methode 1: Maak de registerwijzigingen van RegClean ongedaan

Als u de wijzigingen ongedaan wilt maken die door RegClean zijn aangebracht, zoekt u naar het bestand Undo.reg en dubbelklikt u erop. Hiermee zet u de verwijderde registersleutels terug.

RegClean maakt een bestand met de volgende bestandsnaam:
Undo computerjjjjmmdduummss.reg
waarbij computer de computernaam is, jjjjmmdd de datum waarop RegClean het register heeft gewijzigd en uummss het tijdstip waarop de registerwijzigingen zijn doorgevoerd.

Methode 2: Vraag de installatie van het Office-programma aan

Als dit probleem zich voordoet wanneer u vanuit Windows Verkenner op een document dubbelklikt en het document is gekoppeld aan een Office-programma dat de installatiestatus Wordt geïnstalleerd bij eerste gebruik heeft, voert u de volgende stappen uit:
 1. Klik op Start en klik op Programma's.
 2. Klik in het menu Programma's op de snelkoppeling van het Office-programma dat u wilt starten (klik bijvoorbeeld op Microsoft Word).
Het Office-programma wordt geïnstalleerd en u kunt nu vanuit Windows Verkenner op het gekoppelde document dubbelklikken.

Methode 3: Verwijder Office en installeer het opnieuw

Wellicht moet u Office verwijderen en opnieuw installeren om het probleem op te lossen. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Software.
 2. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen voor Software op het Office-programma (klik bijvoorbeeld op Microsoft Office XP Professional).

  Als u met Microsoft Windows 2000 of Windows XP werkt, klikt u op Verwijderen.

  Als u met Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT 4.0 of Microsoft Windows Millennium Edition (ME) werkt, gaat u als volgt te werk:
  1. Klik op Toevoegen/Verwijderen.
  2. Klik in het dialoogvenster Opties voor onderhoudsmodus op Office verwijderen.
  3. Klik op Volgende.
 3. Klik op Ja om het verwijderen te bevestigen.
 4. Wanneer Office is verwijderd, plaatst u de cd-rom van Office en voert u Setup uit om Office opnieuw te installeren.
Meer informatie
Het hulpprogramma RegClean wordt niet meer ondersteund en is van alle downloadsites van Microsoft verwijderd.
OFFXP prb OFF2000 OFF2K OFF2003
Eigenschappen

Artikel-id: 299958 - Laatst bijgewerkt: 07/14/2004 13:53:00 - Revisie: 4.1

Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office XP (Setup), Microsoft Office 2000 Standard Edition

 • kbprb KB299958
Feedback