Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Procedurebeschrijving: Een serverproces plannen in Windows 2000

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL300160
Samenvatting
In dit artikel wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u ervoor kunt zorgen dat een programma automatisch wordt gestart na een bepaald interval.

De taak plannen

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Geplande taken.
 2. Dubbelklik op Geplande taak toevoegen en klik vervolgens op Volgende.
 3. Er wordt een lijst weergegeven met de beschikbare programma's op uw pc. Als het gewenste programma zich in de lijst bevindt, klikt u op dat programma en vervolgens op Volgende. Als het gewenste programma niet in de lijst staat, klikt u op Bladeren om naar het programma te zoeken. Vervolgens klikt u op het programma en vervolgens op Openen.
 4. Wanneer er een naam voor de taak wordt voorgesteld, kunt u deze standaardnaam accepteren of een andere naam typen. Klik op het interval dat u wilt instellen voor deze taak (dagelijks, wekelijks, maandelijks, eenmalig, enzovoort). Klik op Volgende.
 5. Als u de taak dagelijks, wekelijks, maandelijks of eenmalig plant, wordt u gevraagd een tijd of datum op te geven. Kies de gewenste datum of datums, tijd of tijden waarvoor u de taak wilt plannen en klik op Volgende.
 6. Typ de gebruikersnaam en het wachtwoord. Gebruik de volgende notatie voor de gebruikersnaam:domein\gebruikerdus: domein\gebruiker waarbijdomeinde NetBIOS-domeinnaam is engebruikerde gebruikersaccount is waarvoor u de taak wilt plannen. Klik op Volgende.
 7. Klik op Voltooien om de taak te plannen. Controleer vervolgens of de taak in het venster Geplande taken wordt weergegeven.

Eventuele problemen

 • Taakplanner wordt standaard aangemeld als de lokale systeemaccount. In sommige gevallen heeft deze account niet de juiste machtigingen om de geplande taak uit te voeren. Daarom moet u een account opgeven in de wizard Taak plannen. Controleer of de account die u in de wizard opgeeft voldoende machtigingen heeft om de geplande taak uit te voeren door u aan te melden als die gebruiker en de taak handmatig uit te voeren.
 • U kunt ook taken plannen door de opdrachtATte gebruiken. Beide methoden kunnen worden gebruikt om automatisch taken te plannen. Bij deze twee methoden zijn de geplande taken echter niet bij elkaar bekend. Als u bijvoorbeeld met de wizard Taak plannen en met de opdrachtATplant dat er dagelijks om middernacht een batchbestand wordt uitgevoerd, wordt de opdracht twee keer uitgevoerd.
 • Als u de taak plant voor elk interval behalve "eenmalig", wordt de taak telkens weer opnieuw uitgevoerd. U moet de taak handmatig verwijderen om te voorkomen dat de taak opnieuw wordt uitgevoerd.
 • Het wachtwoord dat u typt voor de gebruikersaccount waarvoor het proces wordt uitgevoerd wordt niet gecontroleerd door de wizard Taak plannen. Zorg ervoor dat u het juiste wachtwoord typt.
Eigenschappen

Artikel-id: 300160 - Laatst bijgewerkt: 10/16/2003 21:56:00 - Revisie: 1.2

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2

 • kbhowto kbhowtomaster KB300160
Feedback