Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Procedurebeschrijving: Een databaseverbinding maken vanuit een ASP-pagina: voorbeelden van tekenreeksen voor verbindingen

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL300382
Samenvatting
Er zijn veel manieren om verbinding te maken met een database. In dit artikel vindt u voorbeelden van tekenreeksen voor verbindingen voor verschillende typen databases en databaseverbindingen.

Vereisten

Dit zijn de vereisten voor een verbinding met een database:
  • Internet Information Services (IIS) versie 5.0 Webserver (met ondersteuning voor ASP-pagina's) met Microsoft Data Access Components (MDAC) versie 2.5 of 2.6 (met Jet Database Engine)
  • Verbinding met een lokale database of een database op afstand
  • Microsoft Internet Explorer versie 5.0 of later (met ASP-pagina's ingeschakeld)

Voorbeelden van tekenreeksen voor een databaseverbinding

Deze voorbeelden dienen alleen ter demonstratie. U moet deze code in uw ASP-code plakken als u een verbinding met de opgegeven database wilt maken. Let wel dat u onderdelen zoals de databasenaam, servernaam, databaselocatie, DSN (Data Source Name), enzovoort moet wijzigen.

Microsoft Access

Zonder DSN
<%Set Cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")Cnn.open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=c:\mijndatabase.mdb"%>
OLE DB
<%Set Cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")Cnn.open "PROVIDER=MICROSOFT.JET.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=c:\mijndatabase.mdb"%>
Bestands-DSN
<% Set Cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")Cnn.open "FILEDSN=ADSN"%>
Met DSN en geen gebruikers-ID/wachtwoord
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")Conn.open "DSN-naam"%>
Met DSN en gebruikers-ID/wachtwoord
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")Conn.open "DSN-naam","gebruikersnaam","wachtwoord"%>
Zonder DSN, met gebruik van een fysiek pad als verwijzing
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")DSNtest="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "DSNtest=dsntest & "DBQ=c:\mijndatabase.mdb" Conn.Open DSNtest%>
Zonder DSN, met gebruik van Server.MapPath

OPMERKING: Server.MapPath is het pad vanaf de basismap van de webserver. Dit is standaard C:\Inetpub\Wwwroot.
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")DSNtest="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "DSNtest=dsntest & "DBQ=" & Server.MapPath("/databases/mijndatabase.mdb")Conn.Open DSNtest%>

Microsoft SQL Server

OLE DB
<%Set cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")cnn.open "PROVIDER=SQLOLEDB;DATA SOURCE=sqlservernaam;UID=gebruikersnaam;PWD=wachtwoord;DATABASE=mijndatabase "%>
Met DSN
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")Conn.open "DSN=MijnDSN;UID=gebruiker;PWD=wachtwoord;DATABASE=mijndatabase"%>
Zonder DSN
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")DSNtest="DRIVER={SQL Server};SERVER=Servernaam;UID=GEBRUIKER;PWD=wachtwoord;DATABASE=mijndatabase"Conn.open DSNtest%>

Microsoft Visual FoxPro

Zonder DSN
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")ConnStr= "Driver=Microsoft Visual Foxpro Driver; UID=gebruikers-ID;SourceType=DBC;SourceDB=C:\databases\mijndatabase.dbc"Conn.Open ConnStr%>

Oracle

ODBC met DSN
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")Conn.cursorlocation=adUseClient   ' vereist gebruik van adovbs.inc; numerieke waarde is 3Conn.open "DSN=test;UID=naam;PWD=wachtwoord"%>
OLE DB
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")Conn.cursorlocation=adUseClient   ' requires use of adovbs.inc; numeric value is 3 DSNTest="Provider=MSDAORA.1;Password=wachtwoord;User ID=naam;Data Source=data.world"Conn.open DSNtest%>

Referenties

Als u meer informatie wilt over gegevenstypen, gegevensverbindingen of MDAC-onderdelen, bezoekt u de volgende Microsoft-website:
Eigenschappen

Artikel-id: 300382 - Laatst bijgewerkt: 10/16/2003 20:48:19 - Revisie: 1.1

Microsoft Internet Information Services 5.0

  • kbhowto kbhowtomaster KB300382
Feedback