Beschrijving van de Gast-account in Windows XP

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Inleiding
In dit artikel wordt de gastaccount in Microsoft Windows XP Home Edition en Microsoft XP Professional beschreven.

Wanneer een computer geen deel uitmaakt van een domein, heeft de gastaccount verschillende speciale functies die betrekking hebben op beveiliging en op netwerkshares.

Met het onderdeel Gebruikersaccounts in het Configuratiescherm kan de gastaccount worden uitgeschakeld. Wanneer u de gastaccount verwijdert, wordt deze niet meer weergegeven in het welkomstscherm Snelle gebruikerswisseling. De gastaccount word hierdoor echter niet uitgeschakeld.

Het uitschakelen van de gastaccount wordt niet aanbevolen. Als u de gastaccount uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot netwerkbronnen. Bovendien hebt u dan geen toegang tot bronnen op een lokale computer vanaf een andere computer op het netwerk.
Meer informatie

De gastaccount gebruiken op de lokale computer

Wanneer u geen eigen gebruikersaccount hebt op de lokale computer, kunt u de gastaccount gebruiken om u op de computer aan te melden. Stel dat u tijdelijke toegang nodig hebt tot een computer en dat de beheerder geen gebruikersaccount voor u wil maken. U kunt in dit geval de gastaccount gebruiken om toegang te krijgen tot de computer. Als uw account is uitgeschakeld (maar niet verwijderd), kunt u ook gebruikmaken van de gastaccount voor tijdelijke toegang.

De gastaccount is standaard uitgeschakeld in Windows XP Home Edition en in Windows XP Professional. In Windows XP Professional kunt u de gastaccount in- of uitschakelen wanneer u zich aanmeldt als Administrator. In Windows XP Home Edition moet u de Administrator-account openen vanuit de Veilige modus.

U kunt voor de gastaccount net als voor elke andere gebruikersaccount rechten en machtigingen instellen. De gastaccount maakt standaard deel uit van de ingebouwde groep Gasten. De groep Gasten biedt gebruikers de mogelijkheid zich aan te melden op een werkstation of op een lidserver. Alleen een lid van de groep Administrators kan extra rechten en machtigingen toekennen aan de groep Gasten.

Wanneer u de account Gast gebruikt om u aan te melden, gelden de volgende speciale regels:
  • U hebt geen wachtwoord nodig.
  • U kunt geen software of hardware installeren.
  • U kunt het accounttype Gast niet wijzigen.
  • U kunt geen wachtwoord maken voor de account.
  • U kunt de afbeelding voor de gastaccount niet wijzigen.
  • U hebt geen toegang tot de toepassingen die al zijn geïnstalleerd op de computer.
  • U hebt geen toegang tot de bestanden in de map Gedeelde documenten.
  • U hebt geen toegang tot de bestanden in het gastprofiel.

De gastaccount gebruiken om u aan te melden op een lokale computer vanaf een andere computer op het netwerk

In Windows XP Home Edition worden alle netwerkverbindingen toegewezen via de gastaccount. Als de gastaccount niet is ingeschakeld of niet over de juiste deelmachtigingen beschikt, functioneert de verbinding niet naar behoren. Als de gastaccount beschikt over toereikende sharemachtigingen (maar als er geen machtigingen volgens het NTFS-bestandssysteem aan de gastaccount zijn toegekend), kunt u de gastaccount gebruiken om een verbinding te maken met de lokale computer. In dit scenario kunt u echter geen toegang krijgen tot bestanden of mappen.

Op computers met Windows XP Professional die geen deel uitmaken van een domein, worden standaard alle binnenkomende netwerkverbindingen gedwongen gebruik te maken van de gastaccount. Op computers die gebruikmaken van het beveiligingsmodel voor vereenvoudigd delen, wordt bovendien het dialoogvenster Beveiligingseigenschappen vervangen door een vereenvoudigd dialoogvenster Eigenschappen voor Gedeelde documenten.
Referenties
Meer informatie over de gastaccount kunt u vinden op de volgende Microsoft-website:
Eigenschappen

Artikel-id: 300489 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 03:04:50 - Revisie: 2.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo KB300489
Feedback