Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Beschrijving van de update voor Outlook 2002 van 4 oktober 2001

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft heeft een update uitgebracht voor Microsoft Outlook 2002. Deze update bevat correcties die een waarschuwing genereren wanneer het Persoonlijke mappen-bestand (.PST) en de off line archiefbestanden (.OST) de maximale grootte van 2 GB (gigabyte) naderen. Verder bevat deze update correcties voor andere problemen die verderop in dit artikel worden beschreven. De update bevat bovendien correcties die zijn ontwikkeld naar aanleiding van foutrapporten die door Office Watson zijn ontvangen.

In dit artikel wordt beschreven hoe u de Microsoft Outlook 2002 Update: 04.10.01 wilt installeren.

Opmerking Deze openbare update maakt deel uit van Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP-1), maar is voor het gemak ook afzonderlijk beschikbaar, zoals wordt beschreven in de sectie 'Meer informatie' van dit artikel. Als u Office XP SP-1 al hebt toegepast, kunt u deze openbare update overslaan. Als u meer informatie wilt over het nieuwste Service Pack voor Microsoft Office XP, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel weer te geven in de Microsoft Knowledge Base:
307841 Office XP: Het meest recente service pack voor Office XP ophalen
Meer informatie

De update downloaden en installeren

Client-update:

Wanneer u Office XP installeert vanaf cd-rom, hebt u twee mogelijkheden:
 • Ga naar de website Office-productupdates om automatisch alle meest recente updates te installeren, met inbegrip van alle beschikbare service packs en openbare updates.
 • Installeer alleen de openbare update aan de hand van de stappen verderop in dit artikel.
In beide gevallen moet de cd-rom van Office XP beschikbaar zijn tijdens de installatieprocedure.

Office-productupdates

Als u de website Office-productupdates wilt gebruiken om de vereiste updates te laten detecteren die op uw computer moeten worden geïnstalleerd, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Wanneer het detecteren is voltooid, wordt een lijst weergegeven met de aanbevolen updates ter goedkeuring. Klik op Installatie starten om de procedure te voltooien.

Alleen de update voor Outlook 2002 installeren

Voer de volgende stappen uit om de clientupdate te downloaden en installeren:
 1. Ga naar de volgende Microsoft-website:
 2. Klik op Dit programma opslaan op schijf en vervolgens op OK.
 3. Klik op Opslaan om het bestand Olk1004.exe op te slaan in de geselecteerde map.
 4. Dubbelklik in Windows Verkenner op Olk1004.exe.
 5. Als wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 6. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 7. Plaats desgevraagd de cd-rom van Office XP en klik op OK.
 8. Klik op OK wanneer het bericht verschijnt dat de update correct is toegepast.
Opmerking Nadat u de openbare update hebt geïnstalleerd, kunt u deze niet meer verwijderen.

Als u meer informatie wilt over de clientpatch, klikt u op de koppeling hieronder om het artikel Office Tools on the Web weer te geven.

Update voor netwerkinstallaties

Als u Office XP hebt geïnstalleerd vanaf een serverlocatie, moet de beheerder de serverversie bijwerken met de update voor netwerkinstallaties en de update vervolgens op uw computer toepassen.

Als u zelf serverbeheerder bent, gaat u als volgt te werk om de update voor netwerkinstallaties te downloaden:
 1. Ga naar de volgende Microsoft-website:
 2. Klik op Dit programma opslaan op schijf en vervolgens op OK.
 3. Klik op Opslaan om het bestand Olk1004a.exe op te slaan op het bureaublad.
 4. Dubbelklik in Windows Verkenner op het bestand Olk1004a.exe.
 5. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 6. Typ C:\Olk1004a in het vak Geef de locatie op waar u de uitgepakte bestanden wilt plaatsen en klik op OK.
 7. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de map te maken.
 8. Pas nu de zes MSP-bestanden in de map C:\OLK1004a toe.

  Begin met het eerste bestand door te klikken op Start en vervolgens op Uitvoeren. Typ de volgende opdracht in het vak Openen (alles op één regel).

  msiexec /a pad netwerkinst\MSI-bestand /p C:\OLK1004a\outlook_admin.msp SHORTFILENAMES=1

  waarbij pad netwerkinst het pad is naar het netwerkinstallatiepunt voor Office XP (bijvoorbeeld C:\OfficeXP) en MSI-bestand het MSI-databasepakket voor het Office XP-product (bijvoorbeeld ProPlus.msi). Klik op OK.

  Voer na voltooiing van deze opdracht de volgende vijf opdrachten op dezelfde manier uit:

  msiexec /a pad netwerkinst\MSI-bestand /p C:\OLK1004a\OLKINTL_admin.msp SHORTFILENAMES=1

  msiexec /a pad netwerkinst\MSI-bestand /p C:\OLK1004a\outlcm_admin.msp SHORTFILENAMES=1

  msiexec /a pad netwerkinst\MSI-bestand /p C:\OLK1004a\outlctl_admin.msp SHORTFILENAMES=1

  msiexec /a pad netwerkinst\MSI-bestand /p C:\OLK1004a\outlmime_admin.msp SHORTFILENAMES=1

  msiexec /a pad netwerkinst\MSI-bestand /p C:\OLK1004a\pstprx32_admin.msp SHORTFILENAMES=1
 9. Als u de update op een bestaand clientwerkstation wilt implementeren, klikt u op Uitvoeren in het menu Start van het clientwerkstation. Typ de volgende opdracht in het vak Openen (alles op één regel).

  msiexec /i beheerpad\MSI-bestand REINSTALL=OUTLOOKNonBootFiles,OUTLOOKFiles,OutlookImportExportFiles REINSTALLMODE=vomus /q

  waarbij pad netwerkinst het pad is naar het netwerkinstallatiepunt voor Office XP (bijvoorbeeld C:\OfficeXP) en MSI-bestand het bijgewerkte MSI-databasepakket voor Office XP op de netwerkimage (bijvoorbeeld ProPlus.msi).

  Opmerking Alle functies achter de eigenschap REINSTALL zijn hoofdlettergevoelig.
Als u meer informatie wilt over het bijwerken van de beheerdersinstallatie en het implementeren van deze update op clientwerkstations, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
301348 Office XP: Een openbare update voor beheerdersinstallaties installeren
Dit artikel bevat standaardinstructies voor het installeren van een openbare update voor netwerkinstallaties.

U kunt ook het volgende artikel in de Microsoft Office XP Resource Kit raadplegen:

Vaststellen of de openbare update is geïnstalleerd

Bestanden die door de patch worden bijgewerkt

  Bestandsnaam Versie  ------------------------   emsabp32.dll 10.0.3131.0  emsmdb32.dll 10.0.3311.0  emsui32.dll 10.0.3117.0  msmapi32.dll 10.0.3311.0  mspst32.dll 10.0.3207.0  outex.dll  10.0.3311.0  OUTLLIBR.DLL 10.0.2915.0  OutlCM.dll  10.0.3311.0  outlctl.dll 10.0.3124.0  OUTLMIME.DLL 10.0.2909.0  exsec32.dll 10.0.3228.0  outllib.dll 10.0.3311.0  outlook.exe 10.0.3311.0  OutlPH.dll  10.0.3311.0  rm.dll    10.0.3012.0  pstprx32.dll 10.0.3311.0				
Ga als volgt te werk om te controleren of de patch is geïnstalleerd:
 1. Klik op Info in het menu Help.
 2. Als de patch is geïnstalleerd, bevat de eerste regel van het dialoogvenster de volgende vermelding:

  Microsoft Outlook 2002 (10.3311.2625)

Problemen die door de update worden opgelost

Met de update worden de problemen opgelost die in de onderstaande artikelen worden beschreven. Klik voor meer informatie op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
297115 Outlook 2002: Het IMAP-wachtwoord wordt niet gehandhaafd in dezelfde sessie
287803 Outlook 2002: Problemen met de prestaties wanneer u digitaal ondertekende of gecodeerde berichten opent
304863 Outlook 2002: Postbezorging bij Postvak IN wordt beëindigd als de persoonlijke map of off line map vol is
305108 Outlook 2002: Foutbericht als u een bestand kopieert naar een PST die groter is dan 1,82 GB
306076 Outlook 2002: Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u een OST synchroniseert die 1,82 GB groot is
303671 Outlook 2000: Service Release 1 (SR-1) kan de certificaten van geadresseerden niet vinden
305403 Outlook 2002: Foutbericht: Het formulier dat u hebt geselecteerd...kan niet worden weergegeven. Neem contact op met de beheerder
304008 Outlook 2002: Verzenden van SMTP-e-mailberichten niet mogelijk via een POP3-account en SSL
307592 Outlook 2002: Velden worden afgebroken als u rechtstreeks een Schedule+ 7.5-resource boekt
303865 Outlook 2002: Naam van Exchange-server komt niet automatisch voor in dialoogvenster Wachtwoord wijzigen
299374 Outlook 2002: Bij een IMAP-aanmelding wordt de cursor standaard in het veld Gebruikersnaam geplaatst

Andere problemen die door de update worden opgelost

Bovendien worden de volgende problemen opgelost.

Sommige ondertekende berichten worden traag geopend

Als u een ongeldig certificaat bij een ondertekend bericht ontvangt, neemt het openen van het bericht veel tijd in beslag, omdat Outlook probeert het correcte certificaat te downloaden.

Nieuwe berichten worden gedupliceerd wanneer u tijdens synchronisatie met Hotmail naar een andere map gaat

Als u een Hotmail-map opent op het moment dat deze op de achtergrond wordt gesynchroniseerd, worden nieuwe berichten gedupliceerd in het lokale PST-bestand (maar niet op de Hotmail-server). Wanneer u de gedupliceerde berichten verwijdert, gaan er gegevens verloren.

Als het Persoonlijke mappen-bestand (.PST) in Windows Verkenner wordt geopend, raken er gegevens beschadigd

Als u een Persoonlijke mappen-bestand (.PST) vanuit Windows Verkenner opent en hebt aangegeven dat het bestand met Outlook moet worden geopend, raakt het PST-bestand beschadigd.

Ondersteuning voor nieuwe certificaatextensie S/MIME

Er is ondersteuning toegevoegd voor een nieuwe certificaatextensie, die de S/MIME-functionaliteit van de client weergeeft.

Het verplaatsen van items naar een andere Outlook-map kan wel 30 seconden duren

Wanneer u in hetzelfde e-mailprofiel een Exchange Server-account en een Hotmail-account hebt en items van de ene map naar de andere sleept, loopt Outlook vast. Dit probleem doet zich alleen voor wanneer de Hotmail-account zich in het e-mailprofiel bevindt.

SPA vraagt niet om referenties en stuurt NDR

Wanneer u verbinding maakt via een andere internetprovider dan die waarvoor SPA is vereist, vraagt SPA u niet om referenties en ontvangt u een NDR.

Privé-afspraken zijn zichtbaar met de machtiging Lezer

Wanneer u de muisaanwijzer in het onderdeel Vergadering plannen op een privé-afspraak van iemand anders plaatst, wordt het onderwerp van de privé-afspraak weergegeven als Knopinfo.

AutoAanvullen van namen is traag in het Outlook-onderdeel Vergadering plannen

Bij het plannen van vergaderingen wordt de functie AutoAanvullen voor e-mailnamen uit de algemene adreslijst traag uitgevoerd door Outlook als de lijst niet de standaardadreslijst is.

Wachtwoordcache uitschakelen voor IMAP-accounts

De optie 'Wachtwoord onthouden' kan nu worden uitgeschakeld voor IMAP-accounts, waardoor het wachtwoord niet in de cache wordt opgeslagen.

Outlook zoekt certificaten van geadresseerden niet in het persoonlijke adresboek

Wanneer u een digitaal gecodeerd bericht verzendt met Outlook 2000 SR-1 en de optie 'Persoonlijke adressen plaatsen in' is ingesteld op een PAB-bestand, wordt het certificaat van de geadresseerde niet gevonden. Het volgende foutbericht wordt weergegeven:
Microsoft Outlook heeft problemen geconstateerd tijdens de codering van dit bericht, omdat de volgende geadresseerden geen of ongeldige certificaten dan wel conflicterende of niet-ondersteunde coderingsmogelijkheden hebben.

'@hotmail.com' wordt niet aan de gebruikersnaam van een nieuwe account toegevoegd

Wanneer u een nieuwe e-mailaccount in Hotmail maakt, wordt '@hotmail.com' niet toegevoegd aan de gebruikersnaam.
OFFXP inf fix list
Eigenschappen

Artikel-id: 300551 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 03:06:15 - Revisie: 2.4

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbfix kbupgrade kbinfo kbofficexpsp1fix KB300551
Feedback