Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Een beschrijving van de optie Opstartprogramma's herstellen die wordt gebruikt wanneer u een upgrade naar Windows XP uitvoert.

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt de optie Opstartprogramma's herstellen beschreven die in bepaalde situaties beschikbaar is in het hulpprogramma voor systeemconfiguratie van Microsoft (Msconfig.exe).
Meer informatie
Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak tevens een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Back-up van het register maken en het register terugzetten in Windows

Als u zich de eerste keer aanmeldt bij de computer nadat u een upgrade hebt uitgevoerd van Microsoft Windows 98 naar Windows XP, blokkeert Setup de toegang tot alle programmabestanden (alle LNK- en EXE-bestanden) door deze te verwijderen uit de map Opstarten en uit de registersleutel Run. Dit geldt niet voor de programma's waarvan bekend is dat ze geen problemen opleveren.

De optie Opstartprogramma's herstellen bevindt zich op het tabblad Opstarten van het hulpprogramma voor systeemconfiguratie.

Deze optie is alleen beschikbaar als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:
  • Een of meer vooraf gedefinieerde waarden zijn aangetroffen en vanuit de registersleutel Run verplaatst naar de sleutel DisabledRunKeys.
  • Een of meer vooraf gedefinieerde programma's zijn aangetroffen en vanuit de map Opstarten verplaatst naar de twee uitgeschakelde mappen Opstarten.
Als deze optie beschikbaar is en u de optie kiest, wordt het venster 'Door Setup verwijderde opstartprogramma's' geopend en ziet u een lijst met alle uitgeschakelde programma's, inclusief de locatie waarop ze kunnen worden teruggezet. Gebruik deze optie om bepaalde of alle bestanden te herstellen die door Setup zijn uitgeschakeld. Als u alle weergegeven programma's inschakelt, worden alle items overgebracht naar het tabblad Opstarten wanneer u het hulpprogramma voor systeemconfiguratie de volgende keer start. De optie Opstartprogramma's herstellen is dan niet meer beschikbaar.

Voor meer informatie over het herstellen van uitgeschakelde programma's en het oplossen van opstartproblemen klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
298427 Uitgeschakelde opstartprogramma's herstellen na een upgrade van Windows 98
De waarden die worden verwijderd uit de sleutel Run worden overgebracht naar de volgende registersleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\DisabledRunKeys
Alle waarden onder deze sleutel komen overeen met een programma dat door Setup is geblokkeerd. De waarden hebben dezelfde notatie als de oorspronkelijke waarden in de volgende registersleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Wanneer u deze waarden herstelt via de optie Opstartprogramma's herstellen, worden ze weer vanuit de sleutel DisabledRunKeys terug verplaatst naar de sleutel Run.

De opstartprogramma's worden verplaatst naar een van de volgende verborgen mappen:
  • Systeemstation\Documents and Settings\Gebruiker\Start Menu\Programs\Disabled Startup Items
  • Systeemstation\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Disabled Startup Items
Deze mappen komen overeen met programma's die zijn uitgeschakeld in de mappen <Gebruiker> en All Users. Wanneer u deze programma's herstelt via de optie Opstartprogramma's herstellen, worden ze teruggezet in de oorspronkelijke map Opstarten.
Eigenschappen

Artikel-id: 300886 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 03:11:34 - Revisie: 2.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo KB300886
Feedback