Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Schakel opties voor de opdracht regel hulp programma Systeeminfo (MSINFO32) gebruiken

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:300887
Samenvatting
Msinfo32 geeft een uitgebreid overzicht van de hardware, systeemonderdelen en software omgeving. Dit artikel bevat een overzicht van de beschikbare schakel opties die kunnen worden gebruikt met deMSINFO32opdracht in Windows 7, Windows Vista en Windows XP.

De schakel opties voor de opdracht regel hulp programma MSINFO32 kunt u het volgende doen:
  • Systeeminfo gebruiken vanuit een batchbestand
  • Nfo- of txt-bestanden met informatie over bepaalde categorieën maken.
  • Systeeminfo openen en weer geven van alleen specifieke categorieën.
  • Een bestand opslaan zonder bericht (zonder Systeeminfo te openen).
  • Start Systeeminfo op een externe computer aangesloten.
  • Maak een snel koppeling die in Systeeminfo te in een veelgebruikte configuratie openen.

OpmerkingSommige schakel opties beschikbaar voor Windows XP, worden niet meer ondersteund in Windows Vista of Windows 7.
Meer informatie
Gebruik de volgende syntaxis uitvoeren deMSINFO32opdracht op computers waarop Windows 7, Windows Vista en Windows XP:
Msinfo32 [/?] [/pch] [/nfoPad] [/ rapportPad] [/computerComputer naam] [/showcategories] [/categorycategorie-id] [/categoriescategorie-id]


Parameters

Pad
Hiermee geeft u het bestand wilt openen in de indelingC:\Map1\bestand1.xxxwaarCde stations aanduidingMap1de mapbestand1het bestand is enxxxis de bestands naam extensie.

Computer naam
Dit is een Universal Naming Convent naam, een IP-adres of een volledig gekwalificeerde domeinnaam.

categorie-id
Deze parameter wordt verkregen door de schakel optie /showcategories.

Opdrachtopties die worden ondersteund in Windows 7, Windows Vista en Windows XP

/nfo{Pad}
Hiermee slaat het geëxporteerde bestand als een nfo-bestand. Als de bestands naam die is opgegeven inPadgeen einde in nfo, een bestands naam extensie. nfo toegevoegd aan de bestandsnaam.

/Report{Pad}
Hiermee slaat u het bestand dat is opgegeven inPadin de indeling. txt. De bestandsnaam wordt opgeslagen zoals deze wordt weer in het pad gegeven. De bestands naam extensie. txt wordt niet toegevoegd aan het bestand, tenzij deze is opgegeven inPad.

/computer{Computer naam}
Hiermee start u Systeeminfo voor de opgegeven externe computer.
OpmerkingWanneer u verbinding met een externe computer maakt, hebt u de juiste machtigingen voor toegang tot WMI op de externe computer.

Opdrachtopties die worden ondersteund in Windows XP

/pch
De geschiedenis weer.


/showcategories
Systeeminfo wordt gestart met de categorie-id's weer gegeven in plaats van de beschrijvende namen of gelokaliseerde namen. Bijvoorbeeld, als u deze schakel optie gebruikt, wordt de categorie Software omgeving weer gegeven als de categorie SWEnv. SWEnv is een geldige categorie argument voor de/Categoryschakelen en de/Categoriesschakelen.

/Category{categorie-id}
Systeeminfo wordt gestart met de opgegeven categorie geselecteerd. Gebruik/showcategorieseen lijst met beschikbare categorie-id's weer gegeven.

/Categories{+categorie-id(+categorie-id) | + alle (-categorie-id)}
Systeeminfo wordt gestart met alleen de opgegeven categorie of categorieën weer gegeven. Deze ook de uitvoer beperkt tot de geselecteerde categorie of categorieën. /Showcategories gebruiken om een lijst met beschikbare categorie-id's weer te geven.

/?Een korte samenvatting van MSInfo32-opdracht regel opties weer gegeven.

OpmerkingSommige categorieën in Systeeminfo bevatten grote hoeveelheden gegevens. U kunt de opdracht start /wait rapportage prestaties voor deze categorieën. Zie Verwante onderwerpen voor meer informatie.

Voorbeelden

Open Systeeminfo in geschiedenis weer geven, typt u:
Msinfo32 /pch
Maak een nfo-bestand in de map C:\Temp met de naam Test.nfo, typt u:
msinfo32 /nfo C:\TEMP\TEST.NFO-
Een txt-bestand maken in de map met de naam txt C:\Temp, typt u:
Msinfo32 /report C:\TEMP\TEST.NFO-
Systeem gegevens weer geven vanaf een externe computer met een UNC-naam BIGSERVER, typt u:
Msinfo32 /computer BIGSERVER
De beschikbare categorie-id's, typt u:
Msinfo32 /showcategories
Systeeminfo wilt starten terwijl alle beschikbare informatie wordt weer gegeven, met uitzondering van geladen Modules, typt u:
Msinfo32 /categories + alle - loadedmodules
Een nfo-bestand te maken genaamd SYSSUM.NFO in de map C:\Temp dat gegevens in de categorie systeem overzicht, type bevat:
msinfo32 /nfo C:\TEMP\SYSSUM.Nfo-/categories + systemsummary
Maken van een.Nfo-bestand met de naam CONFLICTEN.NFO in de map C:\TEMP, dat informatie over bron conflicten, type bevat:
msinfo32 /nfo C:\TEMP\CONFLICTS.Nfo-/categories + componentsproblemdevices + resourcesconflicts + resourcesforcedhardware

Legenda opmaken

IndelingBetekenis
CursiefGegevens die de gebruiker moet opgeven
VetElementen die de gebruiker precies typen moet zoals weer gegeven
Weglatings teken (...)Parameter die meerdere malen kan worden herhaald in een opdracht regel
Tussen vierkante haken ([])Optionele items
Tussen accolades ({}); keuzen gescheiden door sluis teken (|). Voorbeeld: {even|odd}Reeks keuze mogelijkheden waaruit de gebruiker er één moet kiezen

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 300887 - Laatst bijgewerkt: 09/26/2011 17:02:00 - Revisie: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

  • kbexpertiseinter kbhowto kbmt KB300887 KbMtnl
Feedback