Waarden in de prestatiebibliotheek handmatig opnieuw opbouwen

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u waarden in de prestatiebibliotheek handmatig opnieuw kunt opbouwen.
Meer informatie
Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Klik voor meer informatie over het maken van een back-up en het herstellen van het register op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Een back-up van het register maken en het register terugzetten in Windows
Wanneer u het hulpprogramma Systeemmonitor gebruikt, ontbreken bepaalde meters of bevatten bepaalde meters geen gegevens. De basisset van prestatiemeterbibliotheken kan beschadigd raken en moet mogelijk opnieuw worden opgebouwd. Daarnaast moeten eventuele aangepaste meters (gemaakt met de .NET Framework-toepassing) of eventuele uitbreidbare meters eveneens opnieuw worden opgebouwd.

Dit probleem kan optreden als bepaalde uitbreidbare meters het register beschadigen of als bepaalde WMI-programma's (Windows Management Instrumentation) het register wijzigen.

De basisprestatiemeters opnieuw opbouwen

Informatie met betrekking tot uitbreidbare meters wordt op de volgende locaties opgeslagen:
 • De volgende subsleutel van het register:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Perflib\009
 • Het bestand %Systemroot%\System32\Perfc009.dat en het bestand %Systemroot%\System32\Perfh009.dat
Volg de volgende stappen om de prestatiemeterbibliotheken handmatig opnieuw op te bouwen:
 1. Vouw het bestand Perfc009.dat en het bestand Perfh009.dat uit. Deze bestanden bevinden zich op de Windows-installatieschijf. De gecomprimeerde bestanden bevinden zich op stationsaanduiding:\i386\perfc009.da_ en op stationsaanduiding:\i386\perfh009.da_. Vervang de bestanden in de map %Systemroot%\System32.
 2. Start de Register-editor en klik op de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib
 3. Wijzig in het register de waarde van Last Counter in 1846 (decimaal) en de waarde van Last Help in 1847 (decimaal).
 4. Zoek de volgende registersleutel om services met de subsleutel Performance te vinden:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services
 5. Verwijder de volgende waarden uit de subsleutel Performance (indien aanwezig):
  • First Counter
  • First Help
  • Last Counter
  • Last Help
  U kunt ook het hulpprogramma Exctrlst.exe gebruiken om de geïnstalleerde DLL-bestanden voor de prestatieteller te zoeken en het register te openen om de DWORD-waarden te verwijderen. U beschikt nu over een werkbaar register met prestaties dat alleen de basismeters van het systeem bevat.

  Opmerking Het verwijderen van de waarden uit de subsleutel Performance in het register, kan ertoe leiden dat geïnstalleerde .NET Framework-toepassingen de volgende keer dat ze worden gestart niet werken. Gebruik wanneer dit probleem optreedt de opdracht lodctr /R uit de sectie Uitbreidbare meters opnieuw toevoegen om de prestatiemeters opnieuw op te bouwen. Zie de sectie Eventuele aangepaste .NET Framework-assemblyprestatiemeters opnieuw installeren als u problemen blijft ondervinden wanneer u een .NET Framework-toepassing start.

Uitbreidbare meters opnieuw toevoegen

U moet uitbreidbare meters opnieuw toevoegen vanuit de lijst met services. Voordat u dit doet, moet u echter eerst het INI-bestand zoeken dat wordt gebruikt om de meters te laden:
 1. Open een opdrachtpromptvenster.
 2. Typ cd %Systemroot%\System32 achter de opdrachtprompt en druk op ENTER.
 3. Typ findstr drivername *.ini achter de opdrachtprompt en druk op ENTER.
 4. Noteer de naam van het INI-bestand voor elke stuurprogrammanaam in de lijst.
 5. Typ de volgende opdracht achter de opdrachtprompt en druk op ENTER:
  lodctr <INI-bestand>
  Opmerking De tijdelijke aanduiding <INI-bestand> staat voor de naam van het INI-bestand voor het stuurprogramma dat u opnieuw wilt laden.
  Als u bijvoorbeeld het ASP-stuurprogramma opnieuw wilt laden, blijkt uit de lijst uit stap 4 dat Axperf.ini het INI-bestand is voor het ASP-stuurprogramma (axperf.ini:drivername=ASP). Als u het ASP-stuurprogramma opnieuw wilt laden, typt u dus lodctr axperf.ini bij de opdrachtprompt en drukt u op Enter.
 6. Herhaal stap 5 voor elk INI-bestand in de lijst.
 7. Start de computer opnieuw op.
Als u alle prestatiemeters inclusief uitbreidbare meters en meters van derden opnieuw wilt opbouwen in Windows Server 2003, typt u de volgende opdrachten achter een opdrachtprompt. Druk na elke opdracht op ENTER.
cd\windows\system32
lodctr /R
Opmerkingen
 • /R is een hoofdletter. U moet over beheerdersrechten op de computer beschikken als u deze opdracht wilt uitvoeren.
 • Op een computer waarop een 32-bit versie van Windows XP wordt uitgevoerd, voorziet de opdracht Lodctr /R:<bestandsnaam> in de standaardmethode voor het herstellen van de prestatiemeterregistertekenreeksen en informatie. Hiertoe wordt er gebruikgemaakt van een bestandsnaam.
Windows Server 2003 bouwt alle tellers opnieuw op omdat alle INI-bestanden in de map C:\Windows\inf\009 worden gelezen voor het Engelstalige besturingssysteem.

Opmerkingen
 • Als u met een Cluster- of Datacenter-product werkt, moet u de failover-functie voor het knooppunt uitvoeren om de meterlijst te vernieuwen. U moet dit doen nadat u de stappen onder Uitbreidbare meters opnieuw toevoegen hebt uitgevoerd voor de basismeters en uitbreidbare meters.
 • Op systemen met toepassingen die eigen prestatiemeters toevoegen, zoals Microsoft Exchange of SQL Server, bevindt het INI-bestand dat wordt gebruikt om de prestatiemeter te laden zich mogelijk niet in de map %Systemroot%\System32. Deze INI-bestanden kunt u doorgaans vinden in de mapstructuur van de toepassing.
 • Als een foutbericht voor de prestatiebibliotheek wordt weergegeven wanneer u de bovenstaande stappen uitvoert, moet u de prestatie-DLL-bestanden (Dynamic Link Libraries) voor IIS uit het geheugen verwijderen en opnieuw laden. Klik voor meer informatie over deze procedure op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
  267831 Een waarschuwingsbericht met de gebeurtenis-id 2003 is vastgelegd bij het laden van prestatiemeters
 • Zie de sectie Eventuele aangepaste .NET Framework-assemblyprestatiemeters opnieuw installeren als u problemen blijft ondervinden wanneer u een .NET Framework-toepassing start.

Eventuele aangepaste .NET Framework-assemblyprestatiemeters opnieuw installeren

Als u problemen blijft ondervinden wanneer u een .NET Framework-toepassing start nadat u de in dit document beschreven procedures hebt uitgevoerd, moet u de prestatiesmeters voor de aangepaste .NET Framework-toepassing mogelijk opnieuw opbouwen. Gebruik hiertoe de optie "/i" in het .NET Framework-installatiehulpprogrammma (Installutil.exe). U moet de bestandsnamen kennen van de DLL-bestanden voor het maken van de prestatiemeters.

Voorbeeld

Als u deze procedures volgt en als u de meters voor alle services die op een systeem met Microsoft System Center Operations Manager 2007 zijn geïnstalleerd uit het register verwijdert, raakt Management Server mogelijk beschadigd. Dit komt doordat de meters voor de Config-service, de SDK-service en Database Write-modules niet worden geleverd in de vorm van uitbreidbare meters in INI-bestanden. Deze worden in plaats daarvan ten tijde van de installatie geregistreerd. Het is daardoor mogelijk dat er een foutbericht van de volgende strekking wordt weergegeven wanneer u probeert System Center Operations Manager 2007 te starten, aangezien de prestatiemeters ontbreken:

Type gebeurtenis: Fout
Bron: OpsMgr SDK-service
Categorie: Geen
Gebeurtenis-id: 26380
Datum: datum
Tijd: tijd
Gebruiker: n.v.t.
Computer: MOM
Beschrijving: De System Center Operations Manager SDK-service is uitgevallen ten gevolge van een onverwerkte uitzondering.

Als u dit probleem in System Center Operations Manager 2007 wilt oplossen, moet u de .NET Framework-assemblies waarmee de prestatiesmeters zijn gemaakt opnieuw maken. Gebruik de optie "/i" in het .NET Framework-installatiehulpprogrammma (Installutil.exe) om de volgende assemblies opnieuw te installeren.
 • Microsoft.Mom.ConfigService.dll
 • Microsoft.Mom.Sdk.ServiceDataLayer.dll
 • Microsoft.Mom.DatabaseWriteModules.dll
 • Microsoft.EnterpriseManagement.HealthService.Modules.DataWarehouse.dll
Typ bijvoorbeeld de volgende opdrachten achter de opdrachtprompt en druk na elke opdracht op ENTER:
InstallUtil /i Microsoft.Mom.ConfigService.dll

InstallUtil /i Microsoft.Mom.Sdk.ServiceDataLayer.dll

InstallUtil /i Microsoft.Mom.DatabaseWriteModules.dll

InstallUtil /i Microsoft.EnterpriseManagement.HealthService.Modules.DataWarehouse.dll
Opmerking U moet over beheerdersrechten voor de computer beschikken als u deze opdrachten wilt uitvoeren.
perfmon tshoot
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Rekvizīti

Raksta ID: 300956. Pēdējo reizi pārskatīts: 01/08/2014 16:59:00. Pārskatījums: 1.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbenv kbhowto KB300956
Atsauksmes