Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Tijdelijke Internet-bestanden gebruiken meer schijfruimte dan opgegeven

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
De volgende twee problemen doen zich al dan niet los van elkaar voor:
 • De map met tijdelijke internetbestanden neemt meer schijfruimte in beslag dan u bij Te gebruiken schijfruimte hebt opgegeven (u vindt de optie Te gebruiken schijfruimte door op de knop Instellingen te klikken op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Internet-opties).
 • Bestanden die van websites zijn gedownload, blijven in de map met tijdelijke internetbestanden aanwezig (maar zijn niet zichtbaar in Windows Verkenner) nadat u op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Internet-opties op Bestanden verwijderen hebt geklikt en het selectievakje Ook alle off line items verwijderen hebt ingeschakeld.

  Opmerking Windows Verkenner maakt gebruik van de bestanden Desktop.ini en Index.dat om de functionaliteit van de shell-extensie Temporary Internet Files te kunnen bieden. Index.dat is het cache-indexbestand van Internet Explorer. Dit bestand is nodig voor het browsercache-mechanisme dat ervoor zorgt dat een gebruiker sneller toegang krijgt tot webpagina's die deze vaak bezoekt via verschillende browserprocessen in dezelfde gebruikerscontext. Er worden ook cookies weergegeven als u de map met tijdelijke internetbestanden in Windows Verkenner weergeeft, maar deze bestanden worden in werkelijkheid in de map Cookies opgeslagen. Ook dit is inherent aan het ontwerp van Windows Verkenner. Voor meer informatie over het verwijderen van cookies klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  278835 Cookiebestanden verwijderen
Oorzaak
Dit probleem kan de volgende oorzaken hebben:

De inhoud van een webpagina is slechts gedeeltelijk gedownload (doordat u bijvoorbeeld op Stoppen hebt geklikt terwijl de pagina nog was geopend of doordat u naar een andere pagina bent gegaan voordat een pagina volledig was gedownload). U downloadt een videogegevensstroom met het Active X-besturingselement AxisCamControl (gedistribueerd door Axis Communications), dat wordt gebruikt voor het afspelen van live video van een videocamera. Bepaalde bestanden in de map met tijdelijke internetbestanden zijn verborgen, worden gebruikt door andere processen of worden op andere manieren beveiligd.
Workaround
U kunt dit probleem omzeilen door de map met tijdelijke internetbestanden naar een andere locatie te verplaatsen, de oude map te verwijderen en vervolgens (desgewenst) de map met tijdelijke internetbestanden weer op de oorspronkelijke locatie terug te zetten. Als u het probleem automatisch wilt oplossen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u er de voorkeur aan geeft dit probleem zelf op te lossen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossen

Als u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.

Opmerking Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Dit probleem zelf oplossen

Volg de volgende stappen om dit probleem op te lossen:
 1. Maak in Deze computer of Windows Verkenner een nieuwe map.
 2. Klik op Internet-opties in het menu Extra van Internet Explorer.
 3. Klik op het tabblad Algemeen onder Tijdelijke Internet-bestanden op Instellingen.
 4. Klik in het dialoogvenster Instellingen op Map verplaatsen onder Map met tijdelijke Internet-bestanden.
 5. Klik op de map die u hebt gemaakt bij stap 1 en klik op OK.
 6. Als u wordt gevraagd of u zich wilt afmelden, klikt u op Ja en meldt u zich vervolgens opnieuw aan bij Windows. Als u niet wordt gevraagd zich af te melden, klikt u op OK om alle dialoogvensters te sluiten.
 7. Verwijder de oude map met tijdelijke internetbestanden vanuit Deze computer of Windows Verkenner en maak vervolgens een nieuwe map op dezelfde locatie met dezelfde naam.
 8. Herhaal stap 2 tot en met 6, maar klik nu bij stap 5 op de nieuwe map die u in stap 7 hebt gemaakt.
Opmerking U dient deze procedure te herhalen voor elke gebruiker van de computer.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld.

cache tif mov mpg mpeg avi htm wininet.dll
Eigenschappen

Artikel-id: 301057 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 03:14:03 - Revisie: 3.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbnetwork kbprb kbmsifixme kbfixme KB301057
Feedback