0,1-update voor Microsoft Dynamics CRM 2015

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 3010990
INLEIDING
0,1 update voor Microsoft Dynamics CRM 2015 beschikbaar is. In dit artikel worden de hotfixes en updates die zijn opgenomen in deze update beschreven.

Deze update is beschikbaar voor alle talen die worden ondersteund door Microsoft Dynamics CRM-2015.

Belangrijk We wilt de manier waarop we de naam productupdates om de boel eenvoudiger en onze aanpak te verenigen voor Microsoft Dynamics CRM Online en Microsoft Dynamics CRM op gebouwen wijzigen. Zie voor meer informatie het volgende artikel in de Microsoft Dynamics CRM-Team Blog:

Meer informatie

Build-nummer en bestandsnamen voor deze update

UpdatepakketBuild-nummerBestandsnaam (32-bits versie)Bestandsnaam (64-bits versie)
Microsoft Dynamics CRM-Server 20157.0.1.129Niet van toepassingCRM2015-Server-KB3010990 -LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2015 voor Microsoft Office Outlook7.0.1.129CRM2015-Client-KB3010990-ENU -LangID-i386.exeCRM2015-Client-KB3010990-ENU -LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2015 E-mail Router7.0.1.129CRM2015-Router-KB3010990 -LangID-i386.exeCRM2015-Router-KB3010990 -LangID-amd64.exe
Taalpakket voor Microsoft Dynamics CRM 20157.0.1.129CRM2015-Mui-KB3010990 -LangID-i386.exeCRM2015-Mui-KB3010990 -LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2015 Reporting Extensions7.0.1.129Niet van toepassingCRM2015-Srs-KB3010990 -LangID-amd64.exe

Update-informatie

Het volgende bestand kan worden gedownload vanaf het Microsoft Download Center:

Downloaden0,1-update voor Microsoft Dynamics CRM 2015

Update 0.1 voor Microsoft Dynamics CRM 2015 is beschikbaar voor on-premises klanten.

Informatie over de installatie

Windows Update-installatie

Gebruik Windows Update om automatisch te installeren 0,1-Update voor Microsoft Dynamics CRM-2015. Deze update is beschikbaar op de Windows-Updates in Q2 van het jaar 2015.

U kunt Windows configureren om aanbevolen updates automatisch te installeren. Met deze instelling worden niet-kritieke problemen en helpt uw computerervaring verbeteren. Optionele updates worden niet gedownload of automatisch geïnstalleerd wanneer u deze instelling gebruiken.

Voor meer informatie over de instellingen voor het Windows-updates installeren, gaat u naar de volgende Microsoft-websites:Installeren van Update 0,1 voor Microsoft Dynamics CRM 2015 met behulp van Windows Update als volgt te werk:
 1. Klik op Starten typ Update in het vak Zoekopdracht starten .
 2. Klik in de lijst met resultaten op Windows Update.
 3. In het navigatiedeelvenster, klikt u op controleren op updatesen wacht terwijl Windows controleert of de nieuwste updates voor uw computer.
 4. Als u ontvangt een bericht dat lidstaten dat belangrijke updates beschikbaar zijn, of dat u wordt gevraagd te controleren belangrijke updates, selecteert u het selectievakje selectievakjes voor eventuele updates die u wilt installeren en klik vervolgens op OK.

  Opmerking Klik op de update voor meer informatie.
 5. Klik op updates installeren.
 6. Lees en accepteer de licentievoorwaarden en klik op Voltooien (als de update vereist is voor deze actie). Als u wordt gevraagd een beheerderswachtwoord opgeven, typt u het wachtwoord. Bevestig dat u de voorwaarden accepteren als u wordt gevraagd om dit te doen.

Handmatige installatie

Ga als volgt te werk om handmatig te installeren 0,1-Update voor Microsoft Dynamics CRM 2015.
 1. Ga naar de volgende website van Microsoft Update-catalogus:
 2. In de Zoeken typt u3010990, en klik vervolgens op Zoeken.
 3. Klik op Add de update toevoegen aan het winkelmandje.
 4. Klik op downloaden.
 5. Klik op Bladerenen geeft u de map waarnaar u de update downloaden.
 6. Klik op Doorgaanen klik vervolgens op akkoord de licentievoorwaarden voor Microsoft-Software accepteren.
 7. Wanneer de update is gedownload naar de locatie die u hebt opgegeven, klikt u op sluiten.
Voor meer informatie over de Microsoft Update-catalogus, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base:
323166 Het downloaden van updates, stuurprogramma's hotfixes van de Windows Update-catalogus en

Als u meer installatie-informatie

 • Nadat u deze update hebt geïnstalleerd, sluit u alle bestaande sessies van Microsoft Dynamics CRM en start een nieuwe sessie van Microsoft Dynamics CRM.
 • Wanneer u een taalpakket hebt deprovision, teruggezet de taalinstellingen van alle Microsoft Dynamics CRM-gebruikers die werken met die taal naar de standaardinstellingen voor language. Het reprovisioning proces wordt de taalinstellingen van gebruikers niet bijgewerkt. Dus moeten gebruikers opnieuw hun taalinstellingen voor persoonlijke opties in de sectie wanneer ze zich bij Microsoft Dynamics CRM-2015 aanmelden.

Opnieuw opstarten

Als u wordt gevraagd de computer opnieuw te starten, dit doen nadat u de update hebt toegepast.

Informatie over verwijderen

U kunt verwijderen 0,1 vanaf een server waarop Microsoft Dynamics CRM-2015. Zorg er echter back-up van uw databases voordat u Update 0,1 verwijderen. Ga naar de volgende websites van Microsoft Developer Network (MSDN) voor meer informatie:

Problemen die zijn opgelost in Update 0,1 voor Microsoft Dynamics CRM 2015

0,1 update de volgende problemen opgelost:
 • Afspraak naast elkaar ziet u alleen de eindtijd van de afspraak in het venster CRM voor tabletten.
 • Niet backspace-toets niet gebruiken om de waarde van velden met iOS7 in Safari op iPad verwijderen.
 • 1: N opzoekvelden worden niet bij het gebruik van mobiele apparaten.
 • Een JavaScript-fout optreedt switch tussen formulieren voor opslagruimten/apparatuur.
 • Een scriptfout optreedt bij het sluiten van een besturingselement voor datum/tijd in CRM voor tabletten.
 • Met behulp van het hulpprogramma OrgDbOrgSetting de Boole-waarde SkipGettingRecordCountForPaging ingesteld op True, zal het wisselbestand om te worden verwijderd uit de subgrids.
 • Na de upgrade naar CRM 2015 de velden verschijnen DeliveryPriorityCode en DeliveryLastAttemptedOn niet op alle Out van vak activiteitsentiteiten.
 • Business proces loopt, worden niet weergegeven op de entiteit Account voor de rol systeembeheerder.
 • Zakelijke regels worden niet geactiveerd bij het vergelijken van een decimale veldwaarde gelijk is aan 0.
 • Niet opslaan of verwijderen van verbindingen als de sjablonen Team worden verwijderd.
 • Grafieken met optiesets negeren de volgorde die is opgegeven.
 • Command bar inschakelen regels werken niet bij het opsporen van als een kenmerk in de CRM-Client voor Outlook bestaat.
 • Fout in berekening afhankelijkheid treedt op bij het importeren van een wachtrij-item weergeven met een kenmerk van een aangepaste relatie.
 • Op het tabblad activiteiten in het deelvenster sociale weergegeven activiteiten van e-mailbericht met een ongeldige HTML-indeling niet.
 • Ellipsen verdwijnen wanneer u de opdrachtbalk labels lange namen hebben.
 • Extra witruimte weergegeven tussen besturingselementen tijdens het schuiven in Safari op iOS7.
 • Bij het toewijzen van lidmaatschap van een Team via een aangepaste invoegtoepassing foutbericht gebruikers een bij het openen van records die eigendom zijn van de toegewezen Team.
 • Een ApplyRoutingRuleRequest-bericht dat wordt uitgevoerd in de code foutloos wordt uitgevoerd, maar de regel wordt niet toegepast.
 • Verwijderen of regeleinden invoegen in reactie op een HTML-e-mailbericht met de webclient zal verloren gaan in sommige delen van het e-mailbericht e-lettertype.
 • Onjuiste berichten voor marketingcampagnes bij gebruik van taalpakket voor Russisch.
 • Onjuiste tijd wordt weergegeven wanneer u met behulp van aangepaste tijd opmaakt op activiteitsentiteiten.
 • Laden van een onderliggende record uit een bovenliggende veroorzaken bovenliggende activiteiten om te laden op onderliggende activiteit wand.
 • Samenvoegen van records met dezelfde Team eigenaar maakt onnodige POA-records.
 • CRM voor tabletten wordt niet geconfigureerd voor sommige tijdzones.
 • De navigatiebalk gekoppelde entiteit wordt op offerte, Order en factuur niet bijgewerkt met de juiste navigatie-elementen.
 • Outlook loopt vast bij het bekijken van andere gebruikers items in de agenda, contactpersonenmap of map taken.
 • Outlook loopt vast na het opstarten wanneer CRM voor Outlook is geconfigureerd.
 • Bovenliggende Account is leeg voor een telefoongesprek van activiteiten als de activiteit van een subraster toe te op de entiteit Account informatieformulier maakt.
 • Snel zoeken werkt niet op artikelen wanneer toegevoegd aan een Dashboard als een subraster toe te.
 • Formulier voor snelle weergave geeft onjuiste status reden waarden bij het weergeven van de gegevens in de vorm van een andere entiteit.
 • Problemen met SharePoint-integratie weergeven wanneer u kolommen met metagegevens in SharePoint worden beheerd.
 • Een scriptfout treedt op wanneer het deactiveren van een CRM-record na documenten weergavegebied voor SharePoint-integratie.
 • Formaat van een grafiekdeelvenster met meerdere X-as-categorieën, waarvan er één een Boole-veld is, zorgt ervoor dat de categoriewaarden worden verwijderd.
 • Opgelost Case-instellingen in het geval regels maken niet verwerkt zoals verwacht.
 • Resources tegel is niet aanwezig onder Verwante navigatie voor de Site-entiteit.
 • Opslaan en sluiten knop gebruiken bij het maken van meerdere afspraken in de agenda voor de verkoop treedt er een fout optreden.
 • Schuifbalk weergegeven niet op Eigenschappen bewerken en het dialoogvenster Eigenschappen van windows voor SharePoint-documenten.
 • Schuiven schokkend wordt weergegeven en niet reageert zodat in Safari op iOS7 op iPad3.
 • Verzonden dat e-mails niet worden gepromoveerd naar CRM wanneer u met behulp van alle e-mailberichten en Server-Side synchronisatie bijhouden.
 • Gebruik Xrm.Page.ui.setFormNotification voor het instellen van een kennisgeving werkt niet wanneer ze worden geactiveerd vanuit een formulier voor snelle invoer.
 • Oplossing is mislukt met fout dat de LocalizedLabel door een andere oplossing is vereist.
 • Foutberichten gegenereerd wanneer u werkt met de activiteiten van de afspraak weergegeven in een taal die anders dan de standaard geselecteerd voor de CRM-organisatie.
 • Verwante navigatie-elementen ontbreken in de entiteit vormen.
 • Tegels voor vervolgmenu-items ontbreken in horizontale navigatiebalken.
 • De waarde van een e-mailadres bijwerken voor een ontvanger met meerdere e-mailadressen in CRM zorgt ervoor dat de antwoorden op een eerder ontvangen e-mailbericht moet worden verzonden naar het bijgewerkte e-mailadres in plaats van het oorspronkelijke e-mailadres.
 • De DisplayRules voor opdrachtbalkknoppen zijn niet reevaluated nadat een aanvraagrecord opnieuw is toegewezen.
 • Met betrekking tot informatie ontbreekt voor e-mailactiviteiten off line.
 • Het leesvenster voor telefoongesprek records worden niet weergegeven in CRM voor Outlook.
 • De valutanotatie monster die wordt weergegeven op het tabblad Opmaak van persoonlijke instellingen wordt niet correct weergegeven.
 • Gebruikers met administratieve toegangsmodus zijn kunnen niet worden geïmporteerd van een oplossing met rapporten.
 • Resultaten probeert bij te werken record voor entiteit die geen een verbindingsrol worden gedefinieerd in een fout.
 • Asynchrone Plug-ins die een COM-uitzondering genereren in een mislukte staat in plaats van tijdelijk wordt onderbroken en kan niet opnieuw worden uitgevoerd.
 • Aangepaste webresources ingevoegd in een iframe op een formulier voor de entiteit worden niet correct weergegeven wanneer in de Safari-browser op de iPad weergegeven.
 • Wanneer u gegevens toevoegt aan het formulier CRM-velden in Microsoft Dynamics CRM 2013-Client voor Outlook, dat gegevens worden niet worden bewaard in de record als de gebruiker niet klikt op van het veld dat de focus verliest.
 • Bij het maken van aangepaste systeemweergaven, gebruikers is het mogelijk dat als ze niet het primaire kenmerk Name in de weergave, worden deze niet weergegeven in het venster CRM voor Outlook-Client.
 • Exporteren van een solutiong met een record SLA een nieuwe SLA workflowproces toegevoegd aan het customizations.xml bestand elke keer dat de oplossing wordt geëxporteerd.
 • Datum/tijd-velden opmaak ingesteld op alleen datum blijft tijdwaarden in CRM voor tabletten wordt bekeken.
 • Wilt een opzoeken met behulp van een 1: n-relatie, resulteert in een fout tijdens het klikken op het pictogram zoeken als het gerelateerde veld wordt niet gevuld met filter.
 • Wanneer u een sjabloon invoegt in de hoofdtekst van een e-mailbericht met Internet Explorer, wordt de sjabloon aan de bovenkant van het e-mailbericht in plaats van op de verwachte cursorlocatie ingevoegd.
 • Traceerlogboeken voor de CRM-Service Unzip verwijst naar de Service SharePoint Async wanneer in plaats daarvan de Unzip CRM-Service vermelden.
 • Slechte prestaties in acht wordt genomen wanneer u probeert de functie beschikbare tijdstippen zoeken voor resourceplanning gebruiken voor de eerste keer.
 • Aanroepen van Microsoft Dynamics CRM SDK werken niet zoals verwacht als de Security Token Service gebruikt voor verificatie op basis van Claims niet een beveiligingssleutel voor Asymetric reactie oplevert.
 • U bent geen records voor aangepaste entiteiten van de activiteit maken als de RegardingObjectId is ingesteld.
 • Te klikken op de pijl rechts van het menu activiteiten weergegeven onlangs bekeken objecten niet.
 • Er treedt een fout op bij het maken van een nieuwe e-mailsjabloon: "Er is een fout opgetreden, neem terug naar de startpagina en probeer het opnieuw."
 • E-velden worden niet goed herkend na het handmatig afronden van een contactpersoon.
 • Telefoongesprek, gemaakt op basis van een contactpersoon-record activiteit niet automatisch het veld bellen om te vullen.
 • Er treedt een fout op bij het maken van een tweede afspraakrecord van de Dashboard-navigatie: "Probeer het opnieuw."
 • Een .exe-bestand is gekoppeld aan een notitie in een geval, het genereert een fout als de notitie wordt niet opgeslagen.
 • Scriptfout tijdens het voor- en achterkant pijlen in het dialoogvenster Help te klikken.
 • Dubbele volgnummers voorkomen voor details van verkoopkans, offerte, Order en factuur.
 • Een scriptfout optreedt bij het openen van een entiteit op een apparaat Android 4.4.
 • Formulieren worden niet vernieuwd wanneer u Accounts toewijzen aan andere gebruikers.
 • ClientGlobalContext.js.aspx wijzigingen waardoor Silverlight-besturingselementen worden uitgevoerd.
 • TAB-toets werkt niet in Safari 8 op OS X 10.10.
 • Met de functie Stage.getCategory() voor het proces Flow API werkt niet goed.
 • Filiaal-velden niet wordt opnieuw ingesteld wanneer u de fase in het proces Flow in Safari 8 op OS X 10.10.
 • Bij het exporteren van een rapport van de Wizard rapport, wordt een lege pagina toegevoegd.
 • Een scriptfout optreedt bij het verwijderen van alle subsleutels uit een vertakkende Business Process Flow.
 • Er treedt een fout op tijdens het instellen van dynamische velden in een werkstroom voor de entiteit Account.
 • Een Business Process Flow opslaan zonder dat u details in het veld 'waarde' genereert een fout met ongeldig Argument.
 • Een geactiveerde Business Process Flow openen en sluiten zonder wijzigingen wordt gevraagd of de gebruiker is zeker dat ze de pagina verlaten.
 • Zakelijke regels niet uitgevoerd na het voldoen aan voorwaarden in CRM voor tabletten.
 • Regels worden niet geactiveerd bij het instellen van aangepaste optie twee veld met een bestaand veld.
 • Vereiste velden in CRM voor tabletten zijn ingesteld en niet-bewerkbare voor verkoopkansen.
 • Fasen in Business proces loopt ontbreken wanneer u geneste vertakkingen.
 • Gaan terug in een Business Process Flow alle items worden gemarkeerd als voltooid in plaats van ze uit te schakelen.
 • Te klikken op het tabblad controlegeschiedenis van een werkstroom wordt een 'onverwachte fout' kan plaatsvinden.
 • Scriptfouten optreden bij het gebruik van Business Process Flow-API's zoals setActiveStage.
 • Kan niet een beheerde oplossing van Microsoft Dynamics CRM-2013 loopt Business proces met importeren.
 • Marketplace-oplossingen links werken niet.
 • Kan maken van een concurrent en een fout optreedt bij het opslaan van het formulier concurrent.
 • Een scriptfout optreedt bij het sluiten van een record vanuit venster bulksgewijs verwijderen.
 • Genereert een fout 'Ongeldig Argument' te klikken op Opslaan en sluiten in de hiërarchie beveiligingsconfiguratie venster zonder wijzigingen.
 • Zomertijd verandert voor Chili en Mexico.
 • Hiërarchie beveiligingsconfiguratie venster verschijnt niet in chroom.
 • Bij het toevoegen van gebruikers via venster meerdere gebruikers niet geldig Active Directory-gebruikers gevonden.
 • Een beveiligingsrol verwijderen uit een team duurt erg lang.
 • Prestaties op de Product-entiteit is afgenomen.
 • Hiërarchie-regels worden verbroken wanneer de Business Unit van de gebruiker wordt gewijzigd die deel uitmaken van een hiërarchie van de manager van de gebruiker.
 • Fout bij het verwijderen van verbindingen wanneer u Azure Plug-ins of werkstromen.
 • Oplossing voor invoer mislukken wanneer dynamische URL's met werkstromen opgenomen zijn.
 • Complexe berekende velden in gerelateerde entiteiten kunnen niet worden gedefinieerd.
 • Activiteitsfeeds werkt in een Internet Facing Deployment bijgewerkt naar Microsoft Dynamics CRM 2015 niet.
 • CRM voor Outlook draaitabel en dynamische exporteren naar Excel-opties niet exporteren.
 • Onjuiste tekst wordt weergegeven wanneer u op een voorwaarde voor berekende velden met de rol van systeemaanpasser toevoegen te klikken.
 • Kan geen verbinding maken met een organisatie met meer dan 1000 gebruikers.
 • Gebeurtenis campagnes met 'Publiceren op Web' gecontroleerd worden niet in de kalender van de gebeurtenis pagina wordt weergegeven.
 • Wanneer er een invoegtoepassing voor het maken van een contactpersoon is geregistreerd, wordt de contactpersoon niet worden gemaakt.
 • Werkelijke omzet veld, bewerkt met alfanumerieke waarden ophalen met de vorige numerieke waarde aanwezig wanneer u de CRM voor tabletten opnieuw ingesteld.
 • Lege ruimte bij het doorbladeren van de gekoppelde records op 4.4 Android apparaten weergegeven.
 • Scriptfout treedt op wanneer een gebruiker op een raster entiteit een record verlaat na een CRM voor tabletten apparaat op een netwerk verbinding te maken.
 • Kan de Microsoft Dynamics CRM 2015 CRM voor tabletten toepassing configureren met OAuth terwijl op een interne LAN.
 • Zwarte achtergrond is zichtbaar wanneer u records in een 'Verkoopkans Product line' schuiven die eenvoudige lijst met het verkoopkansformulier in iOS8.
 • Notities snel een formulier maken niet op de knop Vorige te klikken wordt genegeerd en de toepassing wordt afgesloten op Android 4.4.
 • "Duurt hele dag" binnen de afspraak niet naar behoren functioneert op Android 4.4.
 • De balk Zoeken verlaat witte ruimte rechts op tijdens het bladeren op Android 4.4.
 • Met lijstbesturingselementen in de zoekresultaten worden niet gevuld met extra records op Android-apparaten.
 • Tegels verdwijnen wanneer u navigeert naar en van het dashboard op Android-apparaten.
 • Vervolgkeuzelijst waarden worden niet correct weergegeven voor het eerst geopend op Android-apparaten.
 • Een grijze horizontale lijn weergegeven op gebruikers zoeken balk als u Android 4.4.
 • Als "Klik op gesprek dat" uitgeschakeld is in Groepsbeleid. Het beleid fout wordt weergegeven wanneer de gebruiker klikt op de contactpersoonkaart wanneer u CRM voor tabletten.
 • Scriptfout bij het openen van een willekeurige record uit een raster van de activiteit na navigatie met record ingesteld op de CRM voor tabletten.
 • Velden die datum zijn bedoeld alleen moet niet de datum en tijd besturingselementen weergeven in CRM voor tabletten.
 • Ongeldige Parameter-fout ontvangen in CRM voor tabletten voor weergaven met kolommen gerelateerde entiteit subraster.
 • Wijzigingen in de record profiel voor e-Server tijdens het laden periode blijft bestaan.
 • Een verwarrende fout treedt op wanneer de CRM voor Outlook-client kan niet bij MAPI-archief in Outlook aanmelden.
 • 2015-CRM-Client voor Outlook ADAL bibliotheek is niet compatibel met FIPS.
 • Afspraakrecord is niet gemaakt in CRM bijgehouden door genodigde van de CRM voor Outlook-client.
 • Een OAuth-fout optreedt bij het selecteren van CRM Online en links "Automatisch verbinding maken met mijn huidige referenties" wordt gecontroleerd wanneer de CRM voor Outlook-client configureren.
 • Kan niet de direct mail voor de geselecteerde accountrecord verzenden in outlook off line-modus van CRM voor Outlook-client.
 • Kan de instellingen van adresboek, voor de 'record type entiteit wordt gesynchroniseerd met het adresboek' in het venster CRM voor Outlook-client.
 • Outlook loopt vast wanneer met de CRM voor Outlook-client is geconfigureerd als deze verbinding met het netwerk wordt verbroken.
 • Pictogrammen worden niet weergegeven voor producten van de verkoopkans- en verkoopkansrelaties in de navigatiebalk.
 • Verkoopkansproduct lijst weergegeven geen naam voor toe te voegen producten.
 • Voorgestelde Product wordt meer dan eenmaal toegevoegd als we meer dan één keer op de knop toevoegen in de vlucht out suggestie op.
 • Business sluiting URL kunnen XSS beveiligingsprobleem.
 • Stadium oplossen als formulier leeg is wanneer u CRM voor tabletten.
 • Onjuiste oplossing aanpassen voor contractsjabloon en KB-artikelsjabloon.
 • Actie oproepen om te navigeren naar een webpagina met het toevoegen van de url van het organigram als via de routing-regel wordt aangeroepen tijdens het maken van sessie.
 • Werking van het tabblad weergeven van een submap knop werkt niet goed.
 • Kan niet instellen van een timer op het formulier taak Editor.
 • E-mailbericht die een koppelingsoptie niet op KB-artikelsjabloon werkt.
 • Kan geen aangepaste weergaven gebruiken in producten subgrids.
 • Belanghebbenden en concurrenten kunnen niet in de Lead of verkoopkans formulieren met behulp van een subraster toe te worden toegevoegd.
 • Onjuist dialoogvenster wordt weergegeven als 'Werkuren instellen' selecteren in de serviceplanning van de klant.
 • Wanneer u een aangepaste entiteit heeft een primaire naamkenmerk ingesteld als optioneel en een record wordt gemaakt zonder een waarde voor het primaire veld, selecteert u deze record door middel van een zoekopdracht naar deze entiteit niet.
 • Kan maken van een nieuwe weergave met chroom door het dialoogvenster met de mededeling 'u moet vindt u informatie over deze weergave op voordat u dit formulier gebruiken. "
 • Als een gebruiker geen leesmachtiging voor de entiteit campagne die een fout optreedt tijdens het lezen of het maken van een Account, contactpersoon of Lead.
 • Na het openen van een Account record uit de hiërarchie weergeven in een nieuw venster met pijl-links-pop up knop het formulier Account wordt weergegeven. Als dat formulier Account wordt gesloten wordt de introductiepagina weergegeven in plaats van de weergave van de hiërarchie.
 • Veld met meerdere regels-headers zijn niet een tabstop.
 • Scriptfouten optreden bij het wijzigen van de tijden van beperkingen van de Service Start.
 • Op onderliggende gevallen op koppelen en dialoogvenster SetParent veroorzaakt een JavaScript-fout.
 • Kan niet openen van de selectie van de entiteiten Snelzoeken in de systeeminstellingen met chroom.
 • Kan geen opzoekveld waarop wordt gefilterd door n: 1 relatie.
 • Een JavaScript-fout treedt op wanneer op OK te klikken nadat u hebt gecontroleerd selectievakjes voor globale controle-instellingen.
 • Gebruikers kunnen geen elementen selecteren uit een vervolgkeuzelijst met het toetsenbord.
 • Pictogrammen worden niet juist geladen op 8 Safari-browser voor OS X 10.10.
 • Foutbericht wanneer u probeert te bewerken van de criteria van een systeem.
 • Gebruikers kunnen geen volgen of voert u meerdere records uit een raster van de entiteit.
 • Dubbele tabbladen voor werkuren en servicebeperkingen.
 • Kan geen kolommen toevoegen in de wizardpagina voor Verkooprapporten.
 • Gebruikers kunnen geen voornaam en achternaam in het formulier Lead invoeren op iOS8-apparaten.
 • Gebruikers kunnen geen voornaam en achternaam in het formulier Lead invoeren op 4.4.2 Android apparaten.
 • Sjablonen en e-mailadres een e-mail tabbladen zijn niet zichtbaar in het menu instellingen.
 • Knoppen verborgen zijn achter de schuifbalk en niet op de juiste manier worden weergegeven op het lint voor verbindingsrollen.
 • Formulierenassistent in dialoogvenster planning weergegeven niet de structuur van de Resources voor de geselecteerde Service.
 • Dubbelklik niet in chroom eigenschappen dialoogvenster geopend.
 • Op OK of annuleren in de afspraak terugkerend vlucht out niet in chroom werkt.
 • Een scriptfout optreedt wanneer u op een beperking van de Service worden verwijderd.
 • De knop 'OK' reageert niet in de vorm van e-configuratie van de CRM voor Outlook-client.
 • Navigatiepijlen en artikelnummers verdwijnen wanneer items subraster toe te surfen.
 • U bent onderdelen toevoegen aan een bestaande oplossing.
 • Er treedt een fout op wanneer u een aangepast filter in de CRM-Client voor Outlook toe te voegen.
 • De knop 'OK' reageert niet in de configuratie-instellingen.
 • Er treedt een fout op bij het bewerken van de Bing Map control.
 • Een stap in een workflow toe te voegen zorgt ervoor dat een scriptfout in Internet Explorer en Chrome reageert veroorzaakt.
 • Uren werk plannen zijn niet opgeslagen voor "hetzelfde elke dag ' en 'var per dag' opties.
 • De status van activiteit wordt in de activiteitsrecord afgekapt.
 • Veldbeveiligingsprofielen opslaan niet.
 • Het dialoogvenster OpslaanAls genereert een scriptfout weergegeven wanneer u op de knop OK.
 • Geen menubesturingselementen op de menubalk in Safari 8 op de Mini Mac OS.
 • De toeslagrechten subraster toe te verplaatst wanneer u schuiven en kolomnamen overlapt.
 • Een scriptfout optreedt wanneer u op de 'X' in het dialoogvenster voor serviceplanning.
 • Kan niet in één keer meerdere onderdelen toevoegen aan een oplossing.
 • Kan niet delen van een record in het venster Geavanceerd zoeken.
 • Wijzigingen in machtigingen veldbeveiliging worden niet automatisch doorgevoerd op formulieren.
 • Gebied van documenten op de navigatiebalk entiteit ontbreekt bij documentbeheer van Sharepoint is ingeschakeld.

Hotfixes en updates die u moet inschakelen of handmatig configureren

0,1 update voor Microsoft Dynamics CRM 2015 bevat geen hotfixes of updates die u handmatig moet configureren.

De producten van andere leveranciers die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door bedrijven die onafhankelijk van Microsoft zijn. Microsoft geeft geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of betrouwbaarheid van deze producten.

Bestandsgegevens voor 0,1-Update voor Microsoft Dynamics CRM 2015

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Propriedades

ID do Artigo: 3010990 - Última Revisão: 10/15/2015 09:06:00 - Revisão: 4.0

Microsoft Dynamics CRM 2015

 • kbqfe kbfix kbmt KB3010990 KbMtnl
Comentários