De MDAC-versie controleren

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL301202
Samenvatting
In dit artikel worden twee verschillende methoden beschreven om te controleren welke versie van MDAC (Microsoft Data Access Components) op het systeem is geïnstalleerd:
 • Met behulp van het hulpprogramma Component Checker.
 • Door de versiegegevens in het register te controleren.
Terug naar begin

Het hulpprogramma Component Checker installeren en gebruiken

De meest betrouwbare methode om te controleren welke versie van MDAC is geïnstalleerd, is door de versienummers van de afzonderlijke DLL-bestanden van MDAC te vergelijken aan de hand van een lijst met de DLL-bestanden die bij elke MDAC-versie worden geleverd. Component Checker kan u hierbij helpen. Dit programma controleert de bestanden op de computer, vergelijkt deze met een lijst van elke versie van MDAC en rapporteert de meest geschikte overeenkomst.

Ga als volgt te werk om Component Checker te installeren:
 1. Ga naar de volgende Microsoft-website:
 2. Klik op de koppeling om Component Checker te downloaden. Sla het bestand cc_<CPU_arc>.msi (een uitvoerbaar bestand dat automatisch wordt uitgepakt) op het bureaublad op wanneer dit wordt gevraagd.
 3. Dubbelklik op cc_<CPU_arc>.msi op het bureaublad. De Component Checker-bestanden worden vervolgens geïnstalleerd in de standaardmap, C:\CompChecker\.
Ga als volgt te werk om Component Checker te gebruiken voor het controleren van de MDAC-versie:
 1. Open het menu Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ c:\CompChecker\CC.exe in het tekstvak Openen en klik op OK.
 3. Selecteer Perform Analysis of your machine and automatically determine the release version in het dialoogvenster Component Checker - Choose Analysis Type en klik op OK.
 4. Het programma probeert de MDAC-versie op uw computer vast te stellen door alle MDAC-kernbestanden en registerinstellingen te scannen. Deze procedure kan enige minuten duren. Het volgende bericht wordt weergegeven als de controle voltooid is:
  The MDAC version that is closest to the version on your computer is 'XXXX'.					
 5. Klik op OK.
 6. Een overzicht van de Component Checker-scan wordt weergegeven. U kunt de fouten Dir, FileDescription en FileSize negeren.
Terug naar begin

De versiegegevens in het register controleren

Hoewel het niet de meest betrouwbare methode is om de MDAC-versie te controleren, voorziet een registercontrole in een eenvoudige manier om een extra controle uit te voeren (als u geen problemen met MDAC ondervindt).

De versiegegevens kunt u vinden in de volgende sleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DataAccess\FullInstallVer
Volg de volgende stappen om het register te controleren:
 1. Open het menu Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ regedit in het tekstvak Openen en klik op OK. Hierdoor wordt Register-editor gestart.
 3. Ga in het navigatievenster naar het volgende pad:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DataAccess
 4. Zoek in de kolom Naam in het rechterdeelvenster naar FullInstallVer en Version. De bijbehorende versiegegevens voor elke sleutel bevinden zich in de kolom Data.
 5. Klik op Afsluiten in het menu Register om Register-editor te sluiten als u klaar bent.
Terug naar begin

Probleemoplossing

De versiegegevens in het register kunnen onjuist zijn voor eerdere MDAC-versies dan versie 2.1 als deze worden vergeleken met de versies van de huidige bestanden. Windows 2000 installeert versie 2.5. Alleen MDAC-versies hoger dan versie 2.5 mogen onder Windows 2000 worden geïnstalleerd.

Downloads voor Microsoft Data Access Components zijn beschikbaar op de volgende website: Terug naar begin
Referenties
Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
307255 Component Checker: Problemen onderzoeken en MDAC-installaties opnieuw configureren (Het Engels)
231943 De versiegeschiedenis van MDAC (Microsoft Data Access Components) (Het Engels)
Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 301202 - Laatst bijgewerkt: 05/13/2010 12:19:50 - Revisie: 10.0

Microsoft Data Access Components 2.1, Microsoft Data Access Components 2.1 Service Pack 2, Microsoft Data Access Components 2.1 Service Pack 1, Microsoft Data Access Components 2.1 Service Pack 2, Microsoft Data Access Components 2.5, Microsoft Data Access Components 2.5 Service Pack 1, Microsoft Data Access Components 2.5 Service Pack 2, Microsoft Data Access Components 2.6, Microsoft Data Access Components 2.6 Service Pack 1, Microsoft Data Access Components 2.6 Service Pack 2, Microsoft Data Access Components 2.7, Microsoft Data Access Components 2.8, Microsoft Data Access Components 2.8 Service Pack 1

 • kbhowtomaster KB301202
Feedback