Procedure: Een openbare update voor beheerdersinstallaties van Office XP installeren

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u openbare updates voor beheerdersinstallaties van Microsoft Office XP kunt downloaden en installeren.

Raadpleeg voor meer informatie over de installatie van openbare updates voor beheerdersinstallaties op clientcomputers de sectie Verwijzingen in dit artikel.

Terug naar begin

De openbare update voor beheerdersinstallaties downloaden

Voer de volgende stappen uit om een openbare update voor beheerdersinstallaties van Office XP te downloaden:
 1. Ga met de webbrowser naar het juiste webadres om de update te downloaden.

  Voor openbare updates van Microsoft Office XP gaat u naar de volgende Microsoft Office XP Resource Kit-website:
 2. Klik op de koppeling om het gewenste bestand te downloaden.
 3. Klik op Dit bestand op schijf opslaan en vervolgens op OK.
 4. Klik op Opslaan.
 5. Dubbelklik in Windows Verkenner op het bestand dat u hebt gedownload. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd of u de inhoud van de update in een nieuwe map wilt uitpakken.
 6. Typ C:\adminUpdate in het vak Geef de locatie op waar u de uitgepakte bestanden wilt plaatsen en klik op OK. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd of u de map wilt maken.
Terug naar begin

De openbare update voor beheerdersinstallaties installeren

Ga als volgt te werk om de update voor beheerdersinstallaties te installeren:

Opmerking Voer deze opdracht uit op een computer waarop Windows Installer reeds is geïnstalleerd.
 1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren. Typ de volgende opdracht in het vak Openen en klik op OK:
  msiexec /a pad netwerkinst\MSI-bestand /p C:\adminUpdate\MSP-bestand SHORTFILENAMES=1
  waarbij pad netwerkinst het pad is naar het beheerdersinstallatiepunt voor Office XP (bijvoorbeeld C:\OfficeXP) en MSI-bestand het MSI-databasepakket voor het Office XP-product (bijvoorbeeld ProPlus.msi) en

  MSP-bestand de naam is van de openbare update voor de beheerdersinstallatie.

  Opmerking Als pad netwerkinst of het pad naar het MSP-bestand een spatie bevat, moet u het pad tussen aanhalingstekens plaatsen (bijvoorbeeld "C:\OfficeXP Admin").

  Opmerking U kunt /qb+ toevoegen aan de voorgaande opdrachtregel om te voorkomen dat de dialoogvensters Office XP Beheerdersinstallatie en Gebruiksrechtovereenkomst worden weergegeven.

 2. Klik op Volgende in het dialoogvenster Beheerdersinstallatie van Microsoft Office XP. Opmerking Wijzig de productcode, installatielocatie en bedrijfsnaam in het dialoogvenster Beheerdersinstallatie van Microsoft Office XP niet.

 3. Klik op Ik ga akkoord met de voorwaarden van de Gebruiksrechtovereenkomst en vervolgens op Installeren.
 4. Als de update meerdere MSP-bestanden bevat of als u meerdere updates op uw beheerdersinstallatie wilt toepassen, herhaalt u stap 1 tot en met 3 voor de overige MSP-bestanden.
Uw beheerdersinstallatiepunt is nu bijgewerkt. Vervolgens moet u de werkstations bijwerken die oorspronkelijk vanuit deze beheerdersinstallatie zijn geïnstalleerd. Raadpleeg hiervoor de sectie Uw werkstations bijwerken verderop in dit artikel. De update wordt opgenomen in nieuwe installaties die u uitvoert vanaf dit beheerdersinstallatiepunt.

Waarschuwing Op werkstations die oorspronkelijk vanaf dit beheerdersinstallatiepunt zijn geïnstalleerd voordat u de update installeerde, kan deze beheerdersinstallatie pas worden gebruikt voor acties als Office herstellen en nieuwe functies toevoegen wanneer u de stappen in de sectie Uw werkstations bijwerken voor die werkstations hebt uitgevoerd.

Terug naar begin

Uw werkstations bijwerken

Voer een van de volgende handelingen uit om de werkstations bij te werken:
 • Voer Setup.exe uit vanuit de bijgewerkte beheerdersinstallatie van Office om een werkstation interactief bij te werken.

  -of-
 • Gebruik de volgende procedure voor het bijwerken van werkstations waarop Office XP al vanuit het beheerdersinstallatiepunt was geïnstalleerd. Voer deze stappen uit voor elk werkstation.
  1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren. Typ de volgende opdracht in het vak Openen en klik op OK:
   msiexec /i Admin Path\MSI File REINSTALL=Featurelist REINSTALLMODE=vomus
   waarbij Admin Path het pad is naar het beheerdersinstallatiepunt voor Office XP (bijvoorbeeld C:\OfficeXP),

   MSI-bestand het MSI-databasepakket is voor het Office XP-product (bijvoorbeeld ProPlus.msi) en

   onderdelenlijst de lijst is met de namen van de onderdelen (hoofdlettergevoelig) die opnieuw moeten worden geïnstalleerd voor de update.

   Opmerking Zie voor meer informatie over namen van onderdelen de sectie Verwijzingen verderop in dit artikel.

   Als u alle onderdelen wilt installeren, geeft u REINSTALL=ALL op.

  2. Klik op OK wanneer het bericht wordt weergegeven dat Setup is voltooid.
  3. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd of u de computer opnieuw wilt opstarten.
Terug naar begin

Meerdere updates toepassen op werkstations

Zoals eerder vermeld, kunt u meerdere updates tegelijkertijd op de beheerdersinstallatie toepassen en de werkstations vervolgens in één keer bijwerken voor alle updates. Hiertoe volgt u de stappen in de sectie Uw werkstations bijwerken. U kunt alle namen van de onderdelen opgeven bij de eigenschap REINSTALL of alle onderdelen opgeven met de volgende opdrachtregel:
msiexec /i pad netwerkinst\MSI-bestand REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus
waarbij pad netwerkinst het pad is naar het beheerdersinstallatiepunt voor Office XP (bijvoorbeeld C:\OfficeXP) en

MSI-bestand het MSI-databasepakket is voor het Office XP-product (bijvoorbeeld ProPlus.msi).

Terug naar begin
Referenties
Als u meer informatie wilt over het downloaden en installeren van updates voor Office XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
305095 OFFXP: History of Office XP Updates
Als u meer informatie wilt over updates voor beheerdersinstallaties van Office XP, gaat u naar de volgende Microsoft-website:Als u meer informatie wilt over het toepassen, bijwerken, beheren en ondersteunen van Office XP, kunt u de Microsoft Office XP Resource Kit downloaden van de volgende Microsoft-website:Terug naar begin
OfficeKBHowTo inf OFFXP service pack patch
Eigenschappen

Artikel-id: 301348 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 03:20:19 - Revisie: 1.1

Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Professional with FrontPage, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB301348
Feedback