Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Procedure: Een subweb maken en machtigingen toevoegen in FrontPage 2000

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u het volgende kunt doen:
 • Een subweb maken van een bestaande map in uw Microsoft FrontPage-web.

  -en-
 • Machtigingen toewijzen voor het nieuwe subweb.
Wanneer u een FrontPage-web maakt, kunt u de toegang tot bepaalde delen van het web beperken. Hiertoe maakt u in het web een subweb waartoe u de toegang beperkt.

Terug naar begin

Een subweb maken en machtigingen toevoegen

Ga als volgt te werk als u een subweb wilt maken van een map die is opgeslagen in een bestaand FrontPage-web en hieraan specifieke machtigingen wilt toewijzen.

Terug naar begin

Een subweb maken

 1. Start Microsoft FrontPage 2000.
 2. Klik op Web openen in het menu Bestand.
 3. Klik in het dialoogvenster Website openen op het gewenste web of typ de URL naar het web in het vak Mapnaam (bijvoorbeeld http://webserver). Klik op Openen.
 4. Typ in het dialoogvenster Netwerkwachtwoord opgeven de gebruikersnaam, het wachtwoord en het domein in de vakken en klik op OK.
 5. Klik in het deelvenster Mappenlijst met de rechtermuisknop op de map waarvan u een subweb wilt maken. Klik op Converteren naar web in het snelmenu.

  Het volgende bericht wordt weergegeven:
  Als u van deze map een web maakt, worden de pagina's in de map als volgt gewijzigd:

  - Pagina's met bestanden worden mogelijk niet bijgewerkt wanneer de toegevoegde bestanden worden gewijzigd.
  - Hyperlinks op koppelingsbalken kunnen worden verwijderd.

  Weet u zeker dat u dit wilt doen?
 6. Klik op Ja.

  Opmerking Het pictogram voor de map verandert in een globe.
  Terug naar begin

  Beveiligingsmachtigingen toepassen

 7. Dubbelklik op de map waarvan u een subweb hebt gemaakt.

  Het subweb wordt geopend in een tweede sessie van Microsoft FrontPage 2000.
 8. Wijs in het menu Extra de optie Beveiliging aan en klik op Machtigingen.
 9. Klik op het tabblad Instellingen in het dialoogvenster Machtigingen - subweb op Unieke machtigingen gebruiken voor dit web en klik op Toepassen.
 10. Klik op het tabblad Gebruikers op Alleen geregistreerde gebruikers worden toegelaten en klik op Toevoegen.
 11. Klik in het dialoogvenster Gebruikers toevoegen op het domein dat u wilt toevoegen aan de lijst Lijst verkrijgen van.
 12. Selecteer in de lijst Namen de gewenste gebruikersnaam en klik op Toevoegen>>. Herhaal deze stap voor elke gebruiker die u wilt toevoegen.
 13. Klik onder Gebruikers toestaan om op het type toegang dat u wilt toestaan (bijvoorbeeld dit web te bezoeken) en klik op OK.
 14. Als u een specifiek type toegang voor gebruikers wilt opgeven, klikt u op een gebruikersnaam op het tabblad Gebruikers en klikt u op Bewerken.
 15. Klik in het dialoogvenster Gebruikers bewerken onder Gebruikers toestaan om op het type toegang dat u wilt toestaan (bijvoorbeeld dit web te ontwerpen en te bezoeken) en klik op OK.
 16. Klik op Toepassen en klik op OK.
 17. Klik op Sluiten in het menu Bestand. De nieuwe beveiligingsmachtigingen worden toegepast op het subweb.
 18. Sluit FrontPage af.
Wanneer u het subweb nu opent, wordt u gevraagd een gebruikersnaam, wachtwoord en domein op te geven. Als u op Annuleren klikt, wordt een pagina zoals hieronder weergegeven:
U bent niet gemachtigd om deze pagina weer te geven
Terug naar begin
front page
Eigenschappen

Artikel-id: 301432 - Laatst bijgewerkt: 02/12/2014 06:00:57 - Revisie: 1.0

Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB301432
Feedback